Sanoman ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka kokoontuu yhtiöjärjestyksen mukaisesti vähintään kerran vuodessa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään Suomen osakeyhtiölain mukaan sen toimivaltaan kuuluvat asiat sekä yhtiökokoukselle esitetyt asiat. Ylimääräiset yhtiökokoukset kutsutaan koolle käsittelemään yhtiökokoukselle esitettyjä erityisiä asioita.

Suomen osakeyhtiölain mukaan mm. seuraavat asiat kuuluvat yhtiökokouksen päätäntävaltaan:

 • yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 • osakepääoman korottaminen tai laskeminen
 • osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien muiden oikeuksien antaminen
 • omien osakkeiden ostaminen
 • päätökset hallituksen jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja palkkioista
 • tilinpäätöksen vahvistaminen
 • osingonjako / tappioiden kohdentaminen.

Osakkeenomistajan oikeus saada asia yhtiökokouksen asialistalle

Suomen osakeyhtiölain mukaisesti myös osakkeenomistaja voi pyytää, että hänen esittämänsä asia käsitellään seuraavassa yhtiökokouksessa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti yhtiön hallitukselle hyvissä ajoin ennen yhtiökokouskutsun toimittamista, ja esitettyjen asioiden tulee kuulua Suomen osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen käsiteltäviksi.  

Sanoma Oyj:n vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 13.4. (katso lisää arkistosta alla)

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 0,52 euroa osakkeelta kahdessa erässä.

 • Ensimmäinen erä 0,26 euroa osakkeelta maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä oli 22.4.2021.
 • Toinen erä 0,26 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2021. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 26.10.2021 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivän sekä osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin arviolta 28.10.2021 ja osingonmaksupäivä arviolta 4.11.2021.

Sanoma Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset (pörssitiedote 13.4.2021)

Arkisto - varsinaiset yhtiökokoukset

Varsinainen yhtiökokous 2021

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2021.

Yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet saivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä.

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilän puhe yhtiökokouksessa 2021

Toimitusjohtaja Susan Duinhovenin esitys yhtiökokouksessa 2021 (tulkattu suomeksi)

Osakkeenomistajien ennakkokysymykset ja yhtiön johdon vastaukset 

Tärkeitä päivämääriä

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 0,52 euroa osakkeelta ja että lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi siirretään 700 000 euroa.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,26 euroa osakkeelta maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä oli 22.4.2021.

Toinen erä 0,26 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2021. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 26.10.2021 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivän sekä osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin arviolta 28.10.2021 ja osingonmaksupäivä arviolta 4.11.2021.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja liitteineen

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2021
Liite 3 Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 11.3. ja 10.2.2021
Liite 4 Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 2020
Liite 5 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Liite 6 Palkitsemisraportti 2020
Liitteet 7-8 Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja tilintarkastajasta
Liite 9 Ehdotus hallitukselle annettavaksi yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi
Liite 10 Ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muihin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Tietosuojaseloste
Tutustu tietosuojaselosteeseen tästä

Yhtiökokouksen 2021 ennakkomateriaaleina julkaistut

Varsinainen yhtiökokous 2020

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 25.3.2020 klo 14.00 Marina Congress Centerissä.

Koronapandemian vuoksi osakkeenomistajia kehotettiin osallistumaan yhtiökokoukseen valtakirjalla ja seuraamaan kokousta verkkolähetyksen kautta. Osakkeenomistajille annettiin mahdollisuus esittää kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista yhtiökokouksen aikana ja sen jälkeen torstaihin 26.3.2020 asti. Kysymyksiä ei esitetty.

Tallenne toimitusjohtajan katsauksesta

Ennakkokysymyksiä ja -vastauksia

Tärkeitä päivämääriä

 • Osinko on maksettu kahdessa erässä: 0,25 euroa osakkeelta 3.4.2020 ja 0,25 euroa osakkeelta 6.11.2020
 • Osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivä oli 27.3.2020 ja toisen erän 30.10.2020

Yhtiökokouspöytäkirja liitteineen:
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2020
Liite 1 – Kutsu Sanoman varsinaiseen yhtiökokoukseen 2020
Liite 6 – Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019
Liite 7 – Tilintarkastuskertomus 2019 
Liite 8 – Voitonjakoehdotus
Liite 9 – Palkitsemispolitiikka
Liitteet 10 ja 11 – Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja tilintarkastajasta
Liite 12 – Ehdotus hallitukselle annettavaksi yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi
Liite 13 – Ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Tietosuojaseloste
Tutustu tietosuojaselosteeseen tästä