Itsenäinen ja luotettava media on välttämätön osa avointa ja demokraattista yhteiskuntaa. Ilmaisunvapautta ei kuitenkaan voi pitää itsestäänselvyytenä. Siksi vastuullisuustyömme keskittyy vahvistamaan riippumatonta journalismia. Edistämme sananvapautta ja luomme yhteiskunnallista keskustelua. Tarjoamme vastuullista viihdyttävää viihdettä ja varmistamme turvallisen markkinoinnin mahdollisuuden brändeille. Tehtävämme on tarjota suomalaista mediaa tulevillekin sukupolville. 

Vastuullisuustavoitteemme

Edistämme itsenäisen median avulla avointa demokraattista yhteiskuntaa ja sananvapautta

Suomi tunnetaan vapaan lehdistön maana. Yleisö luottaa mediaan, ja 96 prosenttia yli 15-vuotiaista suomalaisista lukee uutisia (Kansallinen Mediatutkimus 2020). Tämän luottamuksen ylläpitäminen ja kehittäminen on meille elintärkeää. Taistelemme valeuutisia vastaan faktapohjaisella sisällöllä, sitoudumme Journalistin ohjeisiin ja kerromme avoimesti yleisestä toimitusprosessistamme. Vahva lukijakunta on tärkeää riippumattoman median ja sananvapauden kannalta. Suomessa lukijamääriä mittaavat Finnish Internet Audience Measurement (FIAM) ja Kansallinen Mediatutkimus (KMT).

Sanoman portfolio koostuu yli 40 mediabrändistä kuten Helsingin Sanomat, Aamulehti, Satakunnan Kansa ja Ilta-Sanomat yhdessä 11 paikallislehden kanssa. Luotettavan ja oikeudenmukaisen suomalaisen journalismin kulmakivi on media-alan toimijoiden vahva yhteistyö sananvapauden puolustamiseksi. Suomessa journalismin etiikkaa valvoo riippumaton median itsesääntelyelin Julkisen sanan neuvosto (JSN). Tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama JSN tulkitsee hyvää journalistista tapaa ja valvoo toimittajien menettelyjä tietojen hankinnassa joukkoviestimille yleisesti hyväksyttyjen Journalistin ohjeiden mukaan.  Julkaistessamme sisältöä noudatamme sanan- ja ilmaisunvapautta ja media-alaa koskevaa lainsäädäntöä. Olemme Julkisen sanan neuvoston jäsen ja noudatamme Journalistin ohjeita. Niiden periaatteet ohjaavat kaikkea journalistista työtämme. Päätoimittajat ja toimitustiimien esihenkilöt ovat velvollisia varmistamaan, että kaikki palveluksessamme olevat journalistit ymmärtävät ammatilliset vastuunsa. Päätoimittajat ja Sanoman päätoimittajafoorumi kehittävät Sanoman toimituskulttuuria, antavat neuvoja, seuraavat lukijatutkimuksia ja asiakaspalautetta sekä osallistuvat julkiseen keskusteluun journalismin etiikasta.

Julkisen sanan neuvoston Journalistin ohjeet

Lisäämme tietoisuutta, empatiaa ja suvaitsevaisuutta journalismillamme

Meille on aina ollut tärkeää tukea lukutaitoa ja medialukutaitoa, jotta voimme edistää kaikenikäisten roolia aktiivisina kansalaisina. Samalla kun valeuutisten leviäminen sosiaalisessa mediassa on kiihtynyt, on syntynyt entistäkin selkeämpi tarve luotettaville uutisille. Medialukutaidon ja lukutaidon tukemiseksi koko yhteiskunnassa Helsingin Sanomat laajensi HS Lasten uutiset viikoittain ilmestyvään tilattavaan lehteen. Lasten uutisia voi seurata myös verkossa ja televisiossa maksutta, näin kaikilla suomea ymmärtävillä lapsilla on mahdollisuus saada tietoa tärkeistä uutisista. Kouluihin toimitetaan vuosittain ilmaiskappaleita sanomalehdistämme. Osallistumme Read Hour lukutaitokampanjaan, jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten lukutaitoa. Helmikuussa osallistumme Uutisten viikkoon (tunnettiin aiemmin Sanomalehtiviikkona), jolloin Suomen kouluissa keskitytään uutisiin ja mediaan. Aku Ankka puolestaan on pitänyt hyvää huolta suomen kielen monipuolisuudesta ja eloisuudesta jo sukupolvien ajan. Myös audiosisältöpalvelumme Supla edistää kirjallisuutta tarjoamalla äänikirjoja ja podcasteja.

Julkisen sanan neuvoston Journalistin ohjeet

Mahdollistamme yritysten menestymisen vastuullisilla markkinoinnin ratkaisuillamme.

Mediamme tavoittavat viikoittain 97 prosenttia suomalaisista, ja merkittävän osan sisältötarjoomastamme mahdollistaa se, että yritykset voivat tehokkaasti markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan medioissamme. Markkinointi tukee yritysten kestävää kasvua ja kaupallista menestystä. Olemme sitoutuneet noudattamaan Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjä sekä yleistä markkinoinnin profilointiprosessia. Mediamme ovat luotettavia ja tukevat yrityksiä kohdentamalla oikeat markkinointisisällöt oikeille yleisöille.

Mainonnan eettinen neuvosto antaa lausuntoja siitä, onko markkinointi hyvän tavan vastaista, syrjivää tai lapsille sopimatonta. Neuvosto soveltaa Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjä, joita mekin olemme sitoutuneet noudattamaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että emme julkaise hyvän markkinointitavan vastaisia tai Mainonnan eettisiä periaatteita rikkovaa markkinointia. Kehitämme mainonta- ja markkinointiprosessejamme jatkuvasti.

Mediamme pitävät mainonnan ja journalistisen sisällön erillään Julkisen sanan neuvoston edellyttämällä tavalla ja toteuttavat hyväksyttyjen mainontamuotojen rajoituksia. Emme tarjoa mainostajille digitaalisen mainonnan kohderyhmiä, joihin kuuluu lapsia. Noudatamme myös IAB Europen laatimia EU Framework for Online Behavioural Advertising itsesääntelyperiaatteita sekä Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) markkinoinnin itsesääntelyyn liittyviä ohjeistuksia.

Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt

Vastuullinen viihteemme vahvistaa jaettuja kokemuksia ja tukee suomalaista audiovisuaalista yhteisöä

Nelonen Media on Suomen johtava televisioon ja radioon keskittyvä mediaryhmä.  Upright-vaikutusanalyysin mukaan tuottamamme viihde lisää merkityksellisyyden ja ilon tunteita. Tämä kiteytyy hyvin Nelosen motossa ”Viihde on hyväksi”.

Tuotantomme vahvistavat suomalaista audiovisuaalisen alan yhteisöä. Tuemme suomalaisia artisteja, musiikkiteollisuutta ja kulttuurialaa luomalla uusia kanavia kotimaiselle viihteelle ja sisällöille ja tekemällä tiivistä yhteistyötä. Paikalliset festivaalimme tukevat alueen elinvoimaisuutta. Vaikutamme vahvasti audiovisuaaliseen alaan tarjoamalla työpaikkoja ja pitämällä kotimaisen viihteen kilpailukykyisenä ja kiinnostavana. 

Tuotannoissamme suojelemme heikommassa asemassa olevia yleisöjä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) ohjeiden mukaisesti.  Kaikki Suomessa julkaistavat audiovisuaaliset ohjelmat on luokiteltava kuvaohjelmalain mukaisesti. Olemme sitoutuneet noudattamaan KAVIn ohjeita sekä kuvaohjelmalakia. Toimitustiimit noudattavat ohjeita julkaistessaan materiaalia, joka saattaa vahingoittaa lasten ja nuorten kaltaisia haavoittuvassa asemassa olevia yleisöjä. Kehitämme jatkuvasti ikäluokitteluprosessiamme KAVIn kanssa, ja KAVI kouluttaa asian parissa työskentelevää henkilöstöämme.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ohjeisto ikärajoista

Mahdollistamme yritysten menestymisen vastuullisilla markkinoinnin ratkaisuilla

Mahdollistamme yritysten menestymisen vastuullisilla markkinoinnin ratkaisuilla

Mediamme tavoittavat viikoittain 97 % suomalaisista, ja merkittävän osan sisältötarjoomastamme mahdollistaa se, että yritykset voivat tehokkaasti markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan medioissamme.

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Vastuullisuustekomme tehdessämme mediaa suomalaisille tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.
16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
17 Yhteistyö ja kumppanuus
17 Yhteistyö ja kumppanuus
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Rauhan ja oikeudenmukaisuuden tukeminen tulee näkyväksi tarjoamamme riippumattoman median kautta. Kehitämme eettistä ja luotettavaa journalismia ja tuotamme vastuullista mediaa tukeaksemme avointa ja demokraattista yhteiskuntaa.

Teemme yhteistyötä sidosryhmiemme ja tavarantoimittajiemme kanssa vastuullisuustavoitteidemme saavuttamiseksi. Joka vuosi tuemme huolellisesti valittuja kumppaneita lahjoituksilla. Näin vahvistamme vaikutustamme yhteiskuntaan ja paikallisyhteisöihin.

Lue lisää Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteista: Sitoumukset ja yhteistyö