Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme Euroopassa.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä myös tuleville sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen tarjoomamme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Miksi sijoittaa Sanomaan?

Jatkamme Sanoma Learningin, Euroopan johtavan perusopetuksen ja toisen asteen oppimisliiketoiminnan, kasvattamista

 • Keskitymme perusopetuksen ja toisen asteen oppimisratkaisuihin, joissa meillä on kilpailuetuja ja joille on liiketoiminnan paikallisen luonteen vuoksi korkea alalle tulon kynnys
 • 13 % markkinaosuudella olemme johtava toimija erittäin pirstaloituneilla Euroopan markkinoilla, joilla digitalisaatio vauhdittaa konsolidoitumista

 • Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:
  • Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 2–5 %
  • Operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja yli 23 %

Lue lisää oppimisliiketoiminnastamme

Sanoma Media Finland on Suomen johtava monikanavainen mediayhtiö, jonka onnistunut digitransformaatio jatkuu

 • Keskitymme ydinliiketoimintoihimme, joissa meillä on jo johtava asema: journalismi, viihde sekä B2B-markkinointiratkaisut
 • Kuluttajaliiketoiminnan (B2C) ja tilausten osuus sekä journalismissa että viihteessä kasvaa – B2C-myynti tällä hetkellä noin 50 % liikevaihdosta
 • Meillä on näytöt onnistuneesta digitransformaatiosta
 • Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:
  • Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu +/-2 %
  • Operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 12–14 % 

Lue lisää medialiiketoiminnastamme

Haluamme kasvattaa oppimisliiketoimintaamme edelleen yritysostoin

 • Meillä on käytettävissämme 300-400 m€ yritysostoihin

 • Keskitymme kasvattamaan perus- ja toisen asteen oppimisliiketoimintaamme uusiin maihin ja laajentamaan oppimateriaalien ja digialustojen valikoimaamme nykyisissä toimintamaissamme

 • Synergiaa luovat, täydentävät yritysostot ovat mahdollisia myös Suomen medialiiketoiminnassa

Lue lisää viimeisimmistä yritysostoista ja -myynneistä

Maksamme vakaata osinkoa

 • Osinkopolitiikka: Sanoman tavoitteena on jakaa kasvavaa osinkoa, joka on 40-60 % vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta
 • Osinkoehdotus vuodelta 2021 on 0,54 €/ osake, joka vastaa 55 % oikaistusta vapaasta rahavirrasta 

 • Osinkotuotto 4,0 % (31.12.2021 osakekurssilla)

Lue lisää osinkopolitiikastamme ja osinkojen kehityksestä

Sanoma on vastuullinen sijoitus: oppimisella ja medialla on positiivinen vaikutus yhteiskuntaan

 • Sanoman vastuullisuusohjelman kuusi teemaa
  • Innostamme oppimaan 
  • Teemme mediaa suomalaisille
  • Suojaamme tietosi
  • Huolehdimme ympäristöstä
  • Olemme kehittyvä työpaikka
  • Vastuulliset liiketoimintatavat 
 • Vastuullisuus on osa DNA:tamme ja olennainen osa sekä oppimis- että medialiiketoimintaamme

 • Pyrimme jatkuvasti kehittämään vastuullisuustyötämme – ESG-luokituksemme parantuivat merkittävästi vuonna 2021

Lue lisää  vaikutuksistamme yhteiskuntaan

Lue lisää Sanomasta vastuullisena sijoituskohteena

Avainluvut 2021

1 252m€

Liikevaihto

197m€

Oper. liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja

15,8 %

Oper. liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja

140m€

Vapaa rahavirta

5 000

Henkilöstö