Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme Euroopassa.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä myös tuleville sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen tarjoomamme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Miksi sijoittaa Sanomaan?

Jatkamme Sanoma Learningin, Euroopan johtavan perusopetuksen ja toisen asteen oppimisliiketoiminnan, kasvattamista

 • Keskitymme perusopetuksen ja toisen asteen oppimisratkaisuihin, joissa meillä on kilpailuetuja ja joille on liiketoiminnan paikallisen luonteen vuoksi korkea alalle tulon kynnys
 • 13 % markkinaosuudella olemme johtava toimija erittäin pirstaloituneilla Euroopan markkinoilla
 • Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:
  • Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 2–5 %
  • Operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja yli 23 %

Lue lisää oppimisliiketoiminnastamme

Sanoma Media Finland on Suomen johtava monikanavainen mediayhtiö, jonka onnistunut digitransformaatio jatkuu

 • Keskitymme ydinliiketoimintoihimme, joissa meillä on jo johtava asema: journalismi, viihde sekä B2B-markkinointiratkaisut
 • Kuluttajaliiketoiminnan (B2C) ja tilausten osuus sekä journalismissa että viihteessä kasvaa – B2C-myynti tällä hetkellä noin 50 % liikevaihdosta
 • Näytöt onnistuneesta digitransformaatiosta
 • Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:
  • Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu +/-2 %
  • Operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 12–14 % 

Lue lisää medialiiketoiminnastamme

Meillä on 300-400 milj. euroa käytettävissämme yritysostoihin, joissa keskitymme oppimisliiketoiminnan kasvattamiseen

 • Fokus edelleen perusopetuksen ja toisen asteen oppimisratkaisuissa Euroopassa; mm. digitalisaatio vauhdittaa pirstaloituneiden markkinoiden konsolidoitumista
 • Tavoitteena laajentuminen uusiin toimintamaihin sekä oppimateriaali- ja digialustojen tarjoomamme kasvattaminen nykyisillä markkinoilla
 • Synergiaa luovat, täydentävät yritysostot mahdollisia myös Suomen medialiiketoiminnassa

Lue lisää viimeisimmistä yritysostoista ja -myynneistä

Maksamme vakaata osinkoa

 • Osinkopolitiikka: Sanoman tavoitteena on jakaa kasvavaa osinkoa, joka on 40-60 % vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta
 • Vuonna 2019 osinko oli 58 % vapaasta rahavirrasta (2018: 58 %)
 • Osinkotuotto 4,1 % (30.11.2020 osakekurssilla)

Lue lisää osinkopolitiikastamme ja osinkojen kehityksestä

Sanoma on vastuullinen sijoitus: oppimisella ja medialla on positiivinen vaikutus yhteiskuntaan

 • Sanoman vastuullisuusohjelman kuusi teemaa
  • Innostamme oppimaan 
  • Teemme mediaa suomalaisille
  • Suojaamme tietosi
  • Huolehdimme ympäristöstä
  • Olemme kehittyvä työpaikka
  • Vastuulliset liiketoimintatavat 
 • MSCI ESG Rating -indeksissä Sanoman luokitus on AA (asteikolla AAA-CCC)

Lue lisää  vaikutuksistamme yhteiskuntaan

Avainluvut 2020

1 062m€

Liikevaihto

157m€

Oper. liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja

14,7 %

Oper. liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja

95m€

Vapaa rahavirta

4 800

Henkilöstö