Avainlukuja 2021

637m€

Liikevaihto

21,0%

Operatiivinen liikevoitto-% ilman hankintamenojen poistoja

20m

oppilasta

2 600

työntekijää

Olemme  keskittynyt eurooppalainen perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen oppimisratkaisujen tarjoaja

Learning fi.png

Kasvutavoitteitamme tukevat strategiset valinnat

1. Kasvatamme markkinaosuutta jatkamalla voittokulkua paikallisilla markkinoilla

 • 2021-2025 oppimissisältöjen kasvun odotetaan pysyvän vakaana Sanoman liiketoimintamarkkinoilla

Learning-value_FI.PNG

 • Saavuttaaksemme pitkän aikavälin vertailukelpoisen kasvutavoitteemme 2-5%, pyrimme kasvattamaan markkinaosuuttamme erityisesti opetussuunnitelmauudistusten yhteydessä ja tarjontaamme laajentamalla

2. Siirtyminen tilauspohjaiseen liiketoimintamalliin kasvattaa oppilaskohtaista myyntiä

 • Perusopetuksen ja toisen asteen oppimisratkaisuissa ollaan siirtymässä kohti tilauspohjaista liiketoimintamallia
 • Tilauspohjainen malli sallii - ja edellyttää - entistä parempaa digitaalisten ja painettujen oppimateriaalien integraatiota
 • Tilauspohjainen malli hyödyttää kaikkia:
  • Opiskelijat: ajantasaisemmat materiaalit, jokaisella opiskelijalla mahdollisuus pitää oppikirjansa
  • Koulut: vakaat ja ennustettavat oppimateriaalikustannukset
  • Jakelijat: matalammat kustannukset ilman palautuksia
  • Sanoma Learning: oppimateriaalien kierrättäminen vähenee, sisällöntuotannosta tulee tehokkaampaa ja myynnistä ennustettavampaa
 • Tavoitteenamme on kasvattaa tilausmyynnin osuutta liikevaihdostamme yli 50 %:iin (2019: 25%)
 • Pyrimme siirtymään tilauspohjaiseen malliin kaikilla liiketoiminta-alueillamme, tahti vaihtelee maittain

3. Kasvua yritysostojen kautta

 • Fokus edelleen perusopetuksen ja toisen asteen oppimisratkaisuissa
 • Tavoitteena laajentuminen uusiin toimintamaihin sekä oppimateriaali- ja digialustojen tarjoomamme kasvattaminen nykyisillä markkinoilla
 • Markkinat ovat pirstaloituneet ja konsolidoituvat mm. digitalisoitumisen myötä
  • Euroopan perusopetuksen ja toisen asteen  oppimisratkaisujen markkinat n. 600 milj. euroa
  • Sanoma Learning on johtava toimija n. 13 % markkinaosuudella