Keskitymme perusopetuksen ja toisen asteen oppimisratkaisuihin

Keskitymme perusopetuksen ja toisen asteen oppimisratkaisuihin

Oppimisliiketoiminnallamme tuemme yli 25 miljoonan perus- ja toisen asteen oppilaan (eli 6-18-vuotiaiden) koulutusta 12 Euroopan maassa. Sanoma Learningin markkinaosuus Euroopassa on noin 17 %.

Ensisijaisia asiakkaitamme ovat opettajat ja oppilaat

 • Opettajat päättävät, mitä oppimateriaaleja käytetään
 • Toimintamaissamme oppimateriaalit ovat pääasiassa julkisesti rahoitettuja ja niiden osuus koulutukseen käytettävistä julkisista varoista on tyypillisesti 1−3 %.

Oppimispalvelumme tarjoavat opettajille kaiken tarvittavan

 • Painetut ja digitaaliset oppimateriaalit, jotka laaditaan yhdessä opettajien kanssa siten, että ne täyttävät paikallisen opetussuunnitelman vaatimukset
 • Digitaaliset oppimisalustat, jotka toimivat joko meidän sisällöillämme tai avoimina alustoina
 • Oppimateriaalien jakelu

Sisällöillämme on positiivinen vaikutus oppimistuloksiin

 • Yhdenvertaiset oppimateriaalit edistävät tasa-arvoisia oppimismahdollisuuksia ja tukevat moninaisuutta ja opetuksen eriyttämistä
Perus- ja toisen asteen oppimisratkaisut ovat vakaa ja ennustettava markkina

Perus- ja toisen asteen oppimisratkaisut ovat vakaa ja ennustettava markkina

Euroopassa on yhteensä noin 75 miljoonaa oppilasta, ja markkinan arvo on 4-5 miljardia euroa.

 

Julkiset koulutusmenot ovat kasvussa oppilasta kohtaan käytetyn summan vaihdellessa maittain. Markkina on huomattavan pirstaloitunut ja alalle tulon kynnys on liiketoiminnan paikallisen luonteen vuoksi korkea.

 

Perus- ja toisen asteen oppimisratkaisut ovat vakaa ja ennakoitavissa oleva markkina, sillä tyypillisesti opettajat harkitsevat oppimateriaalien päivittämistä vain 48 vuoden välein.

Parhaat digitaaliset oppimisalustat ja vankka kokemuksemme pitkälle digitalisoituneista, korkeatasoisten oppimistulosten maista tarjoavat meille ainutlaatuisen skaalaedun.

Koulutuksen digitalisaatio kiihtyy

 • Edesauttaen markkinoiden konsolidoitumista
 • Luoden vakaampia tulovirtoja ja parempaa kannattavuutta
 • Mahdollistaen skaalautuvuuden
Learning saavuttaa 23 %:n pitkän aikavälin kannattavuustavoitteensa vuonna 2026 prosessien kehittämis- ja tehostamisohjelman, Solarin, avulla

Learning saavuttaa 23 %:n pitkän aikavälin kannattavuustavoitteensa vuonna 2026 prosessien kehittämis- ja tehostamisohjelman, Solarin, avulla

Toiminnan tehostamishyötyjen arvioidaan olevan n. 55 milj. euroa vuodesta 2026 alkaen, ja ne keskittyvät seuraaville osa-alueille:

 • organisaation uudelleenjärjestely* opetussuunnitelmauudistusten päättymisen jälkeen Espanjassa ja Puolassa,
 • julkaisuprosessien kehittäminen oppimateriaaliliiketoiminnoissa,
 • digitaalisten oppimisalustojen harmonisoinnin jatkaminen, ja
 • segmentin yhteisten ja muiden toimintojen uudelleenjärjestely*.

*Kaikki organisaation uudelleenjärjestelyihin liittyvät toimenpiteet ovat ehdollisia yritysneuvostojen kanssa käytäville neuvotteluille ja muille paikallisille lainsäädännöllisille vaatimuksille.

Sanoma Learning on rakennettu onnistunein yritysostoin, ja sen osuus konsernin kannattavuudesta on ~75 %

Learning M&A FI.png

Avainlukuja 2023

m€

Liikevaihto

%

Operatiivinen liikevoitto-% ilman hankintamenojen poistoja

m

oppilasta

työntekijää