Keskitymme perusopetuksen ja toisen asteen oppimisratkaisuihin

Keskitymme perusopetuksen ja toisen asteen oppimisratkaisuihin

Oppimisliiketoiminnallamme tuemme yli 25 miljoonan perus- ja toisen asteen oppilaan (eli 6-18-vuotiaiden) koulutusta 12 Euroopan maassa. Sanoma Learningin markkinaosuus Euroopassa on noin 16 %.

Ensisijaisia asiakkaitamme ovat opettajat ja oppilaat

 • Opettajat päättävät, mitä oppimateriaaleja käytetään
 • Toimintamaissamme oppimateriaalit ovat pääasiassa julkisesti rahoitettuja ja niiden osuus koulutukseen käytettävistä julkisista varoista on tyypillisesti 1−3 %.

Oppimispalvelumme tarjoavat opettajille kaiken tarvittavan

 • Painetut ja digitaaliset oppimateriaalit, jotka laaditaan yhdessä opettajien kanssa siten, että ne täyttävät paikallisen opetussuunnitelman vaatimukset
 • Digitaaliset oppimisalustat, jotka toimivat joko meidän sisällöillämme tai avoimina alustoina
 • Oppimateriaalien jakelu

Sisällöillämme on positiivinen vaikutus oppimistuloksiin

 • Yhdenvertaiset oppimateriaalit edistävät tasa-arvoisia oppimismahdollisuuksia ja tukevat moninaisuutta ja opetuksen eriyttämistä
Perus- ja toisen asteen oppimisratkaisut ovat vakaa ja ennustettava markkina

Perus- ja toisen asteen oppimisratkaisut ovat vakaa ja ennustettava markkina

Euroopassa on yhteensä noin 75 miljoonaa oppilasta, ja markkinan arvo on 4-5 miljardia euroa.

 

Julkiset koulutusmenot ovat kasvussa oppilasta kohtaan käytetyn summan vaihdellessa maittain. Markkina on huomattavan pirstaloitunut ja alalle tulon kynnys on liiketoiminnan paikallisen luonteen vuoksi korkea.

 

Perus- ja toisen asteen oppimisratkaisut ovat vakaa ja ennakoitavissa oleva markkina, sillä tyypillisesti opettajat harkitsevat oppimateriaalien päivittämistä vain 48 vuoden välein.

Parhaat digitaaliset oppimisalustat ja vankka kokemuksemme pitkälle digitalisoituneista, korkeatasoisten oppimistulosten maista tarjoavat meille ainutlaatuisen skaalaedun.

Koulutuksen digitalisaatio kiihtyy

 • Edesauttaen markkinoiden konsolidoitumista
 • Luoden vakaampia tulovirtoja ja parempaa kannattavuutta
 • Mahdollistaen skaalautuvuuden

Sanoma Learning on rakennettu onnistunein yritysostoin

Learning M&A FI.png

Avainlukuja 2022

m€

Liikevaihto

%

Operatiivinen liikevoitto-% ilman hankintamenojen poistoja

m

oppilasta

työntekijää

Kasvutavoitteitamme tukevat strategiset valinnat

1. Kasvatamme markkinaosuutta jatkamalla voittokulkua paikallisilla markkinoilla

 • 2021-2025 oppimissisältöjen kasvun odotetaan pysyvän vakaana Sanoman liiketoimintamarkkinoilla

Learning-value_FI.PNG

 • Saavuttaaksemme pitkän aikavälin vertailukelpoisen kasvutavoitteemme 2-5%, pyrimme kasvattamaan markkinaosuuttamme erityisesti opetussuunnitelmauudistusten yhteydessä ja tarjontaamme laajentamalla

2. Siirtyminen tilauspohjaiseen liiketoimintamalliin kasvattaa oppilaskohtaista myyntiä

 • Perusopetuksen ja toisen asteen oppimisratkaisuissa ollaan siirtymässä kohti tilauspohjaista liiketoimintamallia
 • Tilauspohjainen malli sallii - ja edellyttää - entistä parempaa digitaalisten ja painettujen oppimateriaalien integraatiota
 • Tilauspohjainen malli hyödyttää kaikkia:
  • Opiskelijat: ajantasaisemmat materiaalit, jokaisella opiskelijalla mahdollisuus pitää oppikirjansa
  • Koulut: vakaat ja ennustettavat oppimateriaalikustannukset
  • Jakelijat: matalammat kustannukset ilman palautuksia
  • Sanoma Learning: oppimateriaalien kierrättäminen vähenee, sisällöntuotannosta tulee tehokkaampaa ja myynnistä ennustettavampaa
 • Tavoitteenamme on kasvattaa tilausmyynnin osuutta liikevaihdostamme yli 50 %:iin (2019: 25%)
 • Pyrimme siirtymään tilauspohjaiseen malliin kaikilla liiketoiminta-alueillamme, tahti vaihtelee maittain

3. Kasvua yritysostojen kautta

 • Fokus edelleen perusopetuksen ja toisen asteen oppimisratkaisuissa
 • Tavoitteena laajentuminen uusiin toimintamaihin sekä oppimateriaali- ja digialustojen tarjoomamme kasvattaminen nykyisillä markkinoilla
 • Markkinat ovat pirstaloituneet ja konsolidoituvat mm. digitalisoitumisen myötä
  • Euroopan perusopetuksen ja toisen asteen  oppimisratkaisujen markkinat n. 4-5 mrd. euroa
  • Sanoma Learning on johtava toimija n. 16 % markkinaosuudella