Vuoden 2021 vastuullisuusraportointi

Sanoman Vuosikertomus  sisältää vastuullisuusraportin, hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin vuodelta 2021.  

Vastuullisuusraportti on laadittu Global Reporting Initiative (GRI) -standardin Core-vaihtoehdon mukaisesti ja riippumattoman kolmannen osapuolen varmentama. Raportti sisältää Sustainability Accounting Standards Boardin (SASB) −standardien ja Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) −viitekehyksen mukaisen raportoinnin. Lisäksi hallituksen toimintakertomus sisältää muut kuin taloudelliset tiedot vastaavan EU-direktiivin mukaisesti.

Vuosikertomus 2021 (PDF) sisältäen:

Vastuulisuusraportit 2010-2020

ESG-arvioinnit: Sanoma on vastuullinen sijoitus

Muun muassa seuraavat kolmannet osapuolet arvioivat Sanoman vastuullisuustyötä:

  • MSCI ESG Rating -indeksi
  • Sustainalytics riskiarvio
  • ISS Corporate solutions ESG Rating sekä QualityScore luokitus hyvälle hallinnolle
  • Nasdaq ESG Transparency Partner -kumppani
  • CDP ilmastoarviointi ja metsäarviointi
  • Yritysten tasa-arvoa ja osallisuutta mittaava SHE Index – Powered by EY
  • Upright-vaikutusarvio: Sanoman nettovaikutus vahva