Julkaisemme vuosittaisen vastuullisuusraporttimme Global Reporting Initiative (GRI) -ohjeiston vaatimusten mukaisesti. Sanoman hallituksen toimintakertomus sisältää muut kuin taloudelliset tiedot vastaavan EU-direktiivin mukaisesti.

Vastuullisuusraporttimme:

Ulkoiset ESG-arvioinnit

Muun muassa seuraavat kolmannet osapuolet arvioivat Sanoman vastuullisuustyötä. Kyseiset kolmannet osapuolet tekevät arvioita omasta aloitteestaan, eikä Sanoma ole vastuussa niiden näkemyksistä.

MSCI ESG Rating indeksi: AA

Sanoma on luokiteltu AA-luokkaan vuoden 2020 MSCI ESG Rating ‑indeksissä. MSCI ESG Rating pyrkii mittaamaan yrityksen ESG-riskien (ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa) sietokykyä pitkällä aikavälillä. Yritykset pisteytetään alakohtaisella AAA–CCC-asteikolla yrityksen liiketoimintamalliin perustuvien keskeisimpien seikkojen pohjalta. MSCI Inc. on yksi maailman suurimmista ESG-indeksien tarjoajista.

Climate Disclosure Project (CDP)

Sanoma on raportoinut ilmastotoimistaan voittoa tavoittelemattoman Climate Disclosure Project (CDP) järjestön kautta vuodesta 2014 alkaen. Sanoma osallistuu myös CDP:n Forests Security ohjelmaan. 

Upright -vaikutusanalyysi

Upright antaa sijoittajille, yrityksille ja valtioille mahdollisuuden tehdä älykkäämpiä päätöksiä mittaamalla yritysten nettovaikutuksia määrällisesti.  Tutustu Sanomaa koskevaan analyysiin täällä.