Vuoden 2023 vastuullisuusraportointi

Sanoman 2023 vuosikertomuksessa yhdistyvät seuraavat raportit: vastuullisuusraportti, tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportti. Vastuullisuusraporttimme sisältää Global Reporting Initiative (GRI) -standardien, Sustainability Accounting Standards Boardin (SASB) -standardien ja Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) -viitekehyksen mukaisen raportoinnin. Sanoman hallituksen toimintakertomus sisältää raportoinnin muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia koskevan direktiivin (NFRD) ja EU-taksonomian mukaisesti. Vastuullisuusraporttimme on riippumattoman kolmannen osapuolen varmentama.

Vuosikertomus 2023 (PDF) sisältäen:

Vastuulisuusraportit 2010-2022

CDP arvioinnit

Vuonna 2023 Sanoma sai johtavan tason A- luokituksen globaalissa CDP:n ilmastoarvioinnissa. Johtavan tason luokitusta pidetään yritysten ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden johtavana standardina CDP:n luokitusten vaihdellessa välillä A−D. Lisäksi Sanoma sai hyvän B-luokituksen CDP:n metsäarviossa. 

ESG-arvioinnit: Sanoma on vastuullinen sijoitus

Muun muassa seuraavat kolmannet osapuolet arvioivat Sanoman vastuullisuustyötä:

  • MSCI ESG Rating -indeksi
  • Sustainalytics riskiarvio
  • ISS Corporate solutions ESG Rating sekä QualityScore luokitus hyvälle hallinnolle
  • Nasdaq ESG Transparency Partner -kumppani
  • CDP ilmastoarviointi ja metsäarviointi
  • Yritysten tasa-arvoa ja osallisuutta mittaava SHE Index – Powered by EY
  • Upright-vaikutusarvio: Sanoman nettovaikutus vahva