Eettinen ohjeistomme linjaa vastuulliset toimintatapamme

Sanoma noudattaa liiketoiminnassaan toimintamaidensa lakeja ja asetuksia, Eettisiä ohjeitaan (Code of Conduct) sekä konsernin sisäisiä politiikkoja. Sanoman Eettiset ohjeet määrittävät yhteiset eettiset toimintatavat, joihin Sanoman kaikkien työntekijöiden, tavarantoimittajillemme ja palveluntarjoajillemme tulee sitoutua. Eettiset ohjeet muodostavat ylätason kaikille Sanoman politiikoille. Sanoman Eettiset ohjeet sisältävät YK:n Global Compact aloitteen kymmenen ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja korruptionvastaisuutta koskevaa periaatetta.

Työntekijämme ovat sitoutuneet noudattamaan Eettisiä ohjeitamme päivittäisessä työssään ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossaan. Tarjoamme työntekijöillemme koulutusta, pakollisen verkkokurssin sekä käytämme erilaisia ohjauskeinoja varmistaaksemme, että Eettisiä ohjeita ja muita politiikkojamme noudatetaan. Eettiset ohjeemme sekä työntekijöiden pakollinen koulutus ovat tarjolla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi,  hollanniksi, ranskaksi ja puolaksi. Sanoma odottaa myös tavarantoimittajiensa sitoutuvan eettiseen ja vastuulliseen toimintatapaan ja noudattavan Sanoman Tavarantoimittajien eettisiä ohjeita toimiessaan Sanoman kanssa.  

Sanoman eettinen ohjeisto (englanniksi)

Sanoman eettinen ohjeisto tavarantoimittajille 

Toimintaohjeemme ohjaavat päivittäistä työtä

Sanoman Eettisissä ohjeissa ja hallinnointiperiaatteissa esitettyjen eettisten periaatteiden lisäksi voimassa ovat seuraavia aihealueita koskevat toimintaohjeet:

 • Hankintaohje (sisäinen)
 • Immateriaalioikeuksia koskeva toimintaohje (sisäinen)
 • Lahjoituksia koskevat toimintaohjeet (sisäinen)
 • Lahjonnan ja korruption vastaiset toimintaohjeet (sisäinen)
 • Lähipiiriliiketoimia koskeva toimintaohje (sisäinen)
 • Matkustusohje (sisäinen)
 • Matkustusohje kolmansille osapuolille (sisäinen)
 • Monimuotoisuus- ja osallisuusohjeet (ulkoinen, englanniksi)
 • Palkitsemispolitiikka (ulkoinen)
 • Rahoitusohjeet (sisäinen)
 • Riskienhallinnan toimintaohjeet (sisäinen)
 • Reilua kilpailua koskevat toimintaohjeet (sisäinen)
 • Sisäpiiriohje (sisäinen)

 • Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeet (sisäinen)
 • Sisäisen valvonnan toimintaohjeet (sisäinen)
 • Tiedonanto-ohjeet (sisäinen)
 • Tietoturvaohjeet (ulkoinen, englanniksi)
 • Tietosuojaohjeet (sisäinen)
 • Yritysostoja koskeva toimintaohje (sisäinen)
 • Veroasioiden toimintaohjeet (sisäinen)

Kehitämme politiikkojamme aktiivisesti

Sanoman hallitus hyväksyy uudet toimintaohjeet ja muutokset olemassa oleviin ohjeisiin. Kullekin toimintaohjeelle on nimetty organisaatiossa omistaja. Omistajat toimittavat tarvittavat ohjeiden muutokset ja uudet toimintaohjeet hallituksen hyväksyttäviksi kerran vuodessa tai tarpeen mukaan. Toimintaohjeet koskevat Sanoman kaikkia työntekijöitä.

Koulutamme henkilöstöämme eettisissä asioissa

Työntekijöidemme on noudatettava Eettisiä ohjeita ja kaikkia toimintaohjeita täysimääräisesti päivittäisessä työssään ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi henkilökuntamme suorittaa sekä pakollisen Eettisten ohjeiden verkkokoulutuksen että politiikkoihimme liittyviä verkkokoulutuksia. 98% työntekijöistämme suoritti vuosittaisen koulutuksen vuonna 2023. Uusiin konserniyhtiöihin verkkokoulutukset jalkautetaan 3–6 kuukauden kuluessa yritysoston toteutumisesta.

Edellytämme toimittajiltamme sitoutumista vastuullisiin liiketoimintakäytäntöihin

Odotamme tavarantoimittajiemme sitoutuvan samanlaiseen eettiseen ja vastuulliseen toimintatapaan kuin oma henkilöstömme. Sanoman Eettisissä ohjeissa tavarantoimittajille määritellään ne eettisen ja vastuullisen liiketoiminnan periaatteet, joita tavarantoimittajien on noudatettava. Tavarantoimittajien odotetaan soveltavan eettisiä ohjesääntöjä ja periaatteita myös työntekijöihinsä, konserniyhtiöihinsä ja alihankkijoihinsa.

Vastuullinen hankinta