Sanoman Eettisissä ohjeissa ja hallinnointiperiaatteissa esitettyjen eettisten periaatteiden lisäksi voimassa ovat seuraavia aihealueita koskevat toimintaohjeet:

 • Lahjonnan ja korruption vastaiset toimintaperiaatteet
 • Tiedonantopolitiikka
 • Monimuotoisuus- ja osallisuuspolitiikka
 • Lahjoituksia koskevat toimintaperiaatteet
 • Riskienhallintapolitiikka
 • Sanoman matkustusohje kolmansille osapuolille
 • Reilua kilpailua koskevat toimintaperiaatteet
 • Tietoturvapolitiikka
 • Sisäpiiriohje

 • Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeet
 • Sisäisen valvonnan toimintaohjeet
 • Immateriaalioikeuksia koskeva toimintaohje
 • Yritysostoja koskeva toimintaohje
 • Tietosuojapolitiikka
 • Hankintapolitiikka
 • Lähipiiriliiketoimia koskeva toimintaohje
 • Veropolitiikka
 • Sanoman matkustusohje
 • Rahoituspolitiikka.

Kehitämme politiikkojamme aktiivisesti

Sanoman hallitus hyväksyy uudet toimintaohjeet ja muutokset olemassa oleviin ohjeisiin. Kullekin toimintaohjeelle on nimetty organisaatiossa omistaja. Omistajat toimittavat tarvittavat ohjeiden muutokset ja uudet toimintaohjeet hallituksen hyväksyttäviksi kerran vuodessa tai tarpeen mukaan. Toimintaohjeet koskevat Sanoman kaikkia työntekijöitä.

Koulutamme henkilöstöämme eettisissä asioissa

Työntekijöidemme on noudatettava Eettisiä ohjeita ja kaikkia toimintaohjeita täysimääräisesti päivittäisessä työssään ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi henkilökuntamme suorittaa sekä pakollisen Eettisten ohjeiden verkkokoulutuksen että politiikkoihimme liittyviä verkkokoulutuksia. Uusiin konserniyhtiöihin verkkokoulutukset jalkautetaan 3–6 kuukauden kuluessa yritysoston toteutumisesta.

Verkkokoulutukseen osallistuneiden työntekijöiden prosenttiosuus vuosina 2018 ja 2019:

  2018 2019
Eettisten ohjeiden verkkokoulutus 98 94
Lahjonnan ja korruption vastainen verkkokoulutus 97 93
Tietoturvapolitiikan verkkokoulutus 95 93
Tietosuojapolitiikan verkkokoulutus 98 93
Hankintapolitiikan verkkokoulutus 97 92

Edellytämme toimittajiltamme sitoutumista vastuullisiin liiketoimintakäytäntöihin

Odotamme tavarantoimittajiemme sitoutuvan samanlaiseen eettiseen ja vastuulliseen toimintatapaan kuin oma henkilöstömme. Sanoman Eettisissä ohjeissa tavarantoimittajille määritellään ne eettisen ja vastuullisen liiketoiminnan periaatteet, joita tavarantoimittajien on noudatettava. Tavarantoimittajien odotetaan soveltavan eettisiä ohjesääntöjä ja periaatteita myös työntekijöihinsä, konserniyhtiöihinsä ja alihankkijoihinsa.

Vastuullinen hankinta