Data on olennainen osa liiketoimintaamme, mikä nostaa tietosuojan ja asiakkaiden luottamuksen päivittäisen työmme ytimeen. Datan avulla helpottamme koulujen ja opettajien arkea, vahvistamme yksilöllisen oppimisen mahdollisuuksia ja johdamme oppimisratkaisujen digitaalista transformaatiota. Käytämme asiakasdataa laadukkaiden ja osuvien mediasisältöjen toimittamiseksi.

Data numeroina

260milj.

sivulatausta Sanoman verkostossa

36

nimettyä Privacy Champion -tietosuojayhteyshenkilöä

0

merkittävää tietoturvaloukkausta

Jatkuvaa koulutusta

koko henkilöstölle tietosuojasta ja tietoturvasta

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Vastuullisuustekomme suojatessamme tietosi tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.
9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
17 Yhteistyö ja kumppanuus
17 Yhteistyö ja kumppanuus
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Tuemme innovaatioita kehittämällä ketterää yrityskulttuuria. Edistämme
tieteellistä tutkimusta raportoimalla tieteen uusimmista saavutuksista
medioissamme. Oppimateriaalimme perustuvat faktoihin ja opetussuunnitelmiin.

Teemme yhteistyötä sidosryhmiemme ja tavarantoimittajiemme kanssa vastuullisuustavoitteidemme saavuttamiseksi. Joka vuosi tuemme huolellisesti valittuja kumppaneita lahjoituksilla. Näin vahvistamme vaikutustamme yhteiskuntaan ja paikallisyhteisöihin.

Lue lisää Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteista: Sitoumukset ja yhteistyö