Sanoma Learning on johtava eurooppalainen oppimisalan yhtiö, joka palvelee yli 25 miljoonaa oppilasta 12 maassa. Nopeasti muuttuvassa maailmassa oppilaat ja opettajat tarvitsevat oppimisratkaisuja, jotka tukevat parhaiden oppimistulosten saavuttamisessa myös tulevaisuudessa. Yhdistämällä teknologiaa ja pedagogista osaamista pystymme tarjoamaan oppimistuotteita ja -palveluita, joilla on myönteinen vaikutus. Yli 2 800 työntekijäämme suhtautuvat intohimoisesti koulutukseen. Missiomme on auttaa opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset.

Tavoitteet ja painopistealueet

Tuotamme yhdessä opettajien kanssa korkealaatuisia ja innostavia oppimisaineistoja, jotka tukevat paikallista opetussuunnitelmaa

 • Noudatamme kussakin toimintamaassamme voimassa olevien opetussuunnitelmien vaatimuksia.
 • Tuottamamme oppimissisällöt perustuvat tosiasioihin, ja teemme niihin liittyvät päätökset itsenäisesti.
 • Oppimateriaaliemme kehittäminen lähtee aina oppimisen ja opettamisen syvällisestä ymmärryksestä, minkä lisäksi hyödynnämme oppimisteknologioitamme ja pedagogista asiantuntemustamme.
 • Teemme yhteistyötä paikallisten oppikirjailijoiden ja opettajien kanssa ja konsultoimme tiedeyhteisöä sekä ulkopuolisia tutkijoita varmistaaksemme, että materiaalimme perustuvat ajantasaiseen tutkimustietoon.

Kehitämme yhdenvertaisia oppimisratkaisuja, jotka vahvistavat moninaisuutta, saavutettavuutta ja opetuksen eriyttämistä

 • Oppimateriaaleissamme oppilaat ja ympäröivä yhteiskunta pyritään esittämään tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. 
 • Vältämme stereotypioiden käyttöä ja vastustamme ennakkoluuloja ja syrjintää.
 • Arkaluontoiset aiheet vaihtelevat paikallisesti, ja kiinnitämme niihin aina erityistä huomiota.
 • Huomioimme oppilaiden yksilölliset oppimismieltymykset ja digitaaliset taidot hyödyntäen erilaisia oppimismenetelmiä ja yksilöityä sisältöä. 

Edistämme tasa-arvoista pääsyä koulutukseen

 • Osallistumme toimintamaissamme erilaisiin hankkeisiin tukeaksemme mahdollisimman monen lapsen yksilöllistä oppimispolkua.
 • Teemme yhteistyötä paikallisten organisaatioiden kanssa, kuten esimerkiksi näkö- ja kuulovammaisia lapsia ja muita erityislapsia tukevien organisaatioiden kanssa sekä oppimateriaaleja vähemmistökielillä tarjoavien organisaatioiden kanssa.

Työssämme noudatamme konserninlaajuista toimituksellista ohjeistoa

Vastuullisuustyötämme ohjaavat tavoitteet ja mittarit  - tutustu tuloksiimme

 • Tutustu Sanoman vastuullisuustyön tavoitteisiin ja tuloksiin tarkemmin vastuullisuuden tuloskortilla.

Lue lisää

Avainlukuja

miljoonaa tavoitettua oppilasta ympäri Eurooppaa

%

opettajista sanoo Sanoman menetelmien tukevan heitä opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamisessa

%

opettajista kokee oppimateriaaliemme tukevan heitä oppilaiden innostamisessa ja motivoinnissa

%

opettajista kokee oppimateriaalimme auttavan heitä olemaan tehokkaampia työssään