Koulutus on perusoikeus ja avain kestävään kehitykseen. Yhdenvertaisen oppimisen ja opettamisen taustalla on ajatus siitä, että kaikilla oppilailla on oikeus oppimiskokemukseen, joka kunnioittaa moninaisuutta, mahdollistaa osallistumisen ja huomioi erilaiset oppimistarpeet ja mieltymykset. Tavoitteenamme on kehittää yhdenvertaisia oppimisratkaisuja, jotka auttavat oppilaita saavuttamaan parhaat oppimistulokset. Työssämme noudatamme konserninlaajuista toimituksellista ohjeistoa

Vastuullisuustavoitteemme

Tuotamme yhdessä opettajien kanssa korkealaatuisia ja innostavia oppimateriaaleja, jotka tukevat paikallista opetussuunnitelmaa

Opetusteknologiat kehittyvät nopeaa vauhtia ja Sanoma Learning johtaa tätä digitaalista muutosta monikanavaisilla oppimisen ratkaisuillaan. Yhdenvertaisen oppimisen ja opettamisen taustalla on ajatus siitä, että kaikilla oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus oppimiskokemukseen, joka kunnioittaa monimuotoisuutta, mahdollistaa osallistumisen, poistaa esteitä ja ennakoi ja ottaa huomioon erilaiset oppimistarpeet ja mieltymykset. Meille tämä tarkoittaa sitä, että suunnittelemme ja tuotamme opetus- ja oppimismenetelmiä, jotka vaikuttavat kaikkiin opiskelijoihin ja saavat heidät sitoutumaan opetussuunnitelmaan ja hyödyntämään koko potentiaaliaan.

Lue lisää

Kehitämme yhdenvertaisia oppimisratkaisuja, jotka vahvistavat moninaisuutta, saavutettavuutta ja opetuksen eriyttämistä

Suunnittelemme ja toteutamme oppimisen palveluita, jotka auttavat opettajia rakentamaan myönteistä ja innostavaa oppimisympäristöä ja oppilaita saavuttamaan parempia oppimistuloksia. Varmistaaksemme, että oppimisratkaisumme ovat korkealaatuisia, perustuvat ne ajantasaiseen tieteelliseen ja tarkistettuun tietoon. Oppimateriaalien kustantaminen on vahvasti paikallista liiketoimintaa, joten noudatamme kunkin toimintamaamme opetussuunnitelman vaatimuksia kehittäessämme materiaaleja.

Oppimateriaalimme laaditaan yhdessä kustannustoimittajien, opettajien ja paikallisten sisällöntuottajien kanssa. Prosessi sisältää faktojen, kielen ja opetussuunnitelman tarkistamisen sekä aineiston testaamisen viiteryhmillä.  Uskomme, että jos erilaiset opettajat ja oppijat tunnistavat itsensä materiaaleistamme, he kiinnostuvat oppimisesta ja saavuttavat parempia tuloksia. Siksi arvioimme oppimissisältöjemme ja alustojemme monimuotoisuutta ja kehitämme niitä yhdessä erilaisista taustoista tulevien kirjoittajien sekä monimuotoisuuden asiantuntijoiden kanssa. Tehostamme oppimateriaalejamme myös erilaisilla digitaalisilla oppimisratkaisuilla, jotka edistävät oppimista innostamalla oppilaita, parantamalla oppimistuloksia ja tehostamalla opettamista. Yhdistämällä opetusteknologiaa ja pedagogista osaamista voimme tarjota ratkaisuja, joilla on vaikutus oppimiseen. Digitaalisten palveluidemme luotettavuus on meille tärkeää, ja data on olennainen osa oppimisratkaisujamme. Henkilötietojen suojaaminen käyttämämme datan koko elinkaaren
ajan on päivittäisen liiketoimintamme ytimessä.

Lue lisää

Edistämme tasa-arvoista pääsyä koulutukseen

Haluamme edistää kaikille avoimia oppimismahdollisuuksia, joten tuemme aloitteita, joilla edistetään yhdenvertaisia koulutusmahdollisuuksia toimintamaissamme. Eri maiden koulutusjärjestelmät eroavat toisistaan, joten teemme paikallisesti yhteistyötä kansalaisjärjestöjen, valtioiden ja muiden organisaatioiden kanssa.

Lue lisää

Avainlukuja

20miljoonaa

tavoitettua oppilasta ympäri Eurooppaa

85%

opettajista sanoo Sanoman menetelmien tukevan heitä opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamisessa

71%

opettajista kokee oppimateriaaliemme tukevan heitä oppilaiden innostamisessa ja motivoinnissa

76%

opettajista kokee oppimateriaalimme auttavan heitä olemaan tehokkaampia työssään

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Vastuullisuustekomme oppimisen innostamiseksi tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.
4 Hyvä koulutus
4 Hyvä koulutus
17 Yhteistyö ja kumppanuus
17 Yhteistyö ja kumppanuus
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Tuemme laadukasta koulutusta tuottamalla yhdenvertaisia oppimisratkaisuja yli 20 miljoonalle oppilaalle ja opiskelijalle ympäri Eurooppaa. Tavoitteenamme on auttaa kaikkia oppilaita saavuttamaan parhaat mahdolliset oppimistulokset.

Teemme yhteistyötä sidosryhmiemme ja tavarantoimittajiemme kanssa vastuullisuustavoitteidemme saavuttamiseksi. Joka vuosi tuemme huolellisesti valittuja kumppaneita lahjoituksilla. Näin vahvistamme vaikutustamme yhteiskuntaan ja paikallisyhteisöihin.

Lue lisää Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteista: Sitoumukset ja yhteistyö