Oppimateriaalejamme käyttää yli 20 miljoonaa oppilasta eri puolilla Eurooppaa, ja tämän vuoksi meillä on keskeinen asema osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämisessä.

Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, joiden avulla pyritään ratkaisemaan aikamme yhteisiä, maailmanlaajuisia haasteita. Oppimisliiketoiminnassamme tärkeällä sijalla on etenkin neljäs tavoite – laadukas koulutus. Edistämme tämän tavoitteen saavuttamista vastuullisuusstrategiallamme, jonka keskeisiä teemoja on yhdenvertainen oppiminen. Vastuullisuusstrategiamme tavoitteena on maksimoida toimintamme myönteinen vaikutus yhteiskuntaan ja toisaalta minimoida ympäristöjalanjälkemme. Sanoman eettisessä ohjeistossa määritetään yhteiset periaatteet, joita on noudatettava päivittäisessä toiminnassa ja liiketoimintaa koskevissa päätöksissä. Eettiset periaatteet sisältävät esimerkiksi ihmisoikeuksien kunnioittamisen.

Oppimisliiketoimintamme toimituksellisissa ohjeissa kuvataan periaatteet, jotka ohjaavat yhdenvertaisuutta edistävien oppimateriaalien kehitystyötä. Oppimistuotteidemme ja -palvelujemme avulla opettajat voivat auttaa jokaista lasta kehittämään kykyjään ja yltämään parhaisiin mahdollisiin oppimistuloksiin. Periaatteita on kolme:

  1. Tuotamme laadukkaita oppimateriaaleja
  2. Tuemme monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta
  3. Edistämme yhdenvertaista oppimista

Toimitukselliset ohjeet määrittävät ylätason suuntaviivat paikalliselle ohjeistukselle. Toimimme monessa eri Euroopan maassa, joten on tärkeää noudattaa kansallisia ja paikallisia lakeja, määräyksiä, sääntöjä ja opetussuunnitelmien vaatimuksia, kun näitä toimituksellisia ohjeita sovelletaan liiketoiminnassa.

Lue lisää vastuullisuusstrategiastamme.