Noudatamme työssä eettisiä ohjeitamme ja periaatteitamme, vahvistamme toimitusketjun vastuullisuutta ja teemme yhteistyötä
kestävän liiketoiminnan edistämiseksi. Vastuullisuus on olennainen osa arvojamme, toimintaperiaatteitamme ja strategiaamme.

Sitoudumme kansainvälisiin vastuullisuusaloitteisiin

Sitoudumme edistämään YK:n Kestävän kehityksen tavoitteita Sanoman vastuullisuusohjelman avulla. Sanoman Eettiset ohjeet sisältävät YK:n Global Compact aloitteen kymmenen ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja korruptionvastaisuutta koskevaa periaatetta.Sanoma vahvistaa ilmastotoimiaan sitoutumalla Science Based Targets -aloitteeseen.

Strategia ja sitoumukset 

Vastuullisuuden johtaminen on osa Sanoman johtamismallia

Vastuullisuustyötämme ohjaa Sanoman vastuullisuusstrategia, jonka Sanoman hallitus hyväksyy. Strategiamme muuttuu konkreettisiksi teoiksi tavoitteiden, toimintaohjeiden ja vastuullisuuden johtamisen avulla. Vastuullisuuden johtaminen on osa ylimmän johdon toimenkuvaa, Sanoman johtamismallia sekä osa palkitsemisjärjestelmäämme.

Vastuullisuuden johtaminen 

Eettinen ohjeistomme linjaa vastuullisia toimintatapojamme

Sanoma noudattaa liiketoiminnassaan toimintamaidensa lakeja ja asetuksia, Eettisiä ohjeitaan (Code of Conduct) sekä konsernin sisäisiä politiikkoja. Sanoman Eettiset ohjeet määrittävät yhteiset eettiset toimintatavat, joihin Sanoman kaikkien työntekijöiden, tavarantoimittajillemme ja palveluntarjoajillemme tulee sitoutua. Eettiset ohjeet muodostavat ylätason kaikille Sanoman politiikoille. Sanoman Eettiset ohjeet sisältävät YK:n Global Compact aloitteen kymmenen ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja korruptionvastaisuutta koskevaa periaatetta.

Sanoma odottaa myös tavarantoimittajiensa sitoutuvan eettiseen ja vastuulliseen toimintatapaan ja noudattavan Sanoman Tavarantoimittajien eettisiä ohjeita toimiessaan Sanoman kanssa.  

Sanoman eettinen ohjeisto

Sanoman alihankkijoiden eettinen ohjeisto  

Politiikkamme viitoittavat päivittäistä työtämme

Olemme sitoutuneet noudattamaan jokaisen toimintamaamme lainsäädäntöä, ja edellytämme samaa myös kumppaneiltamme. Lainsäädännön lisäksi noudatamme vastuullisuusperiaatteita, jotka sisältyvät politiikkoihimme. Henkilökuntamme suorittaa vuosittain pakollisen Eettisten ohjeiden verkkokoulutuksen sekä muita vastuullisuuspolitiikkoihin liittyviä verkkokoulutuksia. Näin varmistamme toimintaohjeidemme noudattamisen.

Politiikat ja koulutukset

Meillä on nollatoleranssi väärinkäytöksiä kohtaan

Sanoma-WhistleB-raportointikanavan kautta Sanoma-konsernin työntekijät, asiakkaat ja liikekumppanit voivat ilmoittaa luottamuksellisesti ja nimettömästi väärinkäytöksiä koskevista epäilyistään. Rohkaisemme ilmoittamaan Eettisten ohjeidemme tai muun toimintaohjeen tai lain rikkomuksista Sanoman raportointikanavan kautta, jota ylläpitää riippumaton ulkopuolinen taho. Tällä varhaiseen varoittamiseen perustuvalla järjestelmällä edistämme eettistä liiketoimintaa, ylläpidämme asiakkaiden ja suuren yleisön luottamusta ja vähennämme väärinkäytöksiin liittyviä riskejä.

Ilmoita väärinkäytösepäilyistä Sanoma-WhistleB:n kautta

Vastuullisuustyötämme ohjaavat tavoitteet ja mittarit  - tutustu tuloksiimme

  • Tutustu Sanoman vastuullisuustyön tavoitteisiin ja tuloksiin tarkemmin uusimmassa vastuullisuusraportissamme.

Lue lisää

Avainlukuja

%

työntekijöistä suorittanut eettisen ohjeiston -verkkokoulutuksen

m€

maksettuja veroja

%

alihankkijoiden eettisen ohjeiston allekirjoittaneiden uusien alihankkijoiden osuus