Eettinen ohjeistomme linjaa vastuulliset toimintatapamme

Sanoma noudattaa liiketoiminnassaan toimintamaidensa lakeja ja asetuksia, Eettisiä ohjeitaan (Code of Conduct) sekä konsernin sisäisiä politiikkoja. Sanoman Eettiset ohjeet määrittävät yhteiset eettiset toimintatavat, joihin Sanoman kaikkien työntekijöiden, tavarantoimittajillemme ja palveluntarjoajillemme tulee sitoutua. Eettiset ohjeet muodostavat ylätason kaikille Sanoman politiikoille. Sanoman eettiset ohjeet sisältävät YK:n Global Compact -aloitteen kymmenen periaatetta koskien ihmisoikeuksia, työtä, ympäristöä ja korruption torjuntaa. Global Compact -periaatteet ovat osa kaikkia uusia toimittajasopimuksiamme. 

Työntekijämme ovat sitoutuneet noudattamaan Eettisiä ohjeitamme päivittäisessä työssään ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossaan. Tarjoamme työntekijöillemme koulutusta, pakollisen verkkokurssin sekä käytämme erilaisia ohjauskeinoja varmistaaksemme, että Eettisiä ohjeita ja muita politiikkojamme noudatetaan. Eettiset ohjeemme sekä työntekijöiden pakollinen koulutus ovat tarjolla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi,  hollanniksi, ranskaksi ja puolaksi. Sanoma odottaa myös tavarantoimittajiensa sitoutuvan eettiseen ja vastuulliseen toimintatapaan ja noudattavan Sanoman Tavarantoimittajien eettisiä ohjeita toimiessaan Sanoman kanssa.  

Sanoman eettinen ohjeisto

Sanoman eettinen ohjeisto tavarantoimittajille 

Politiikkamme viitoittavat päivittäistä työtämme

Olemme sitoutuneet noudattamaan jokaisen toimintamaamme lainsäädäntöä, ja edellytämme samaa myös kumppaneiltamme. Lainsäädännön lisäksi noudatamme vastuullisuusperiaatteita, jotka sisältyvät politiikkoihimme. Henkilökuntamme suorittaa vuosittain pakollisen Eettisten ohjeiden verkkokoulutuksen sekä muita vastuullisuuspolitiikkoihin liittyviä verkkokoulutuksia. Näin varmistamme toimintaohjeidemme noudattamisen.

Politiikat ja koulutukset

Meillä on nollatoleranssi väärinkäytöksiä kohtaan

Sanoma-WhistleB-raportointikanavan kautta Sanoma-konsernin työntekijät, asiakkaat ja liikekumppanit voivat ilmoittaa luottamuksellisesti ja nimettömästi väärinkäytöksiä koskevista epäilyistään. Rohkaisemme ilmoittamaan Eettisten ohjeidemme tai muun toimintaohjeen tai lain rikkomuksista Sanoman raportointikanavan kautta, jota ylläpitää riippumaton ulkopuolinen taho. Tällä varhaiseen varoittamiseen perustuvalla järjestelmällä edistämme eettistä liiketoimintaa, ylläpidämme asiakkaiden ja suuren yleisön luottamusta ja vähennämme väärinkäytöksiin liittyviä riskejä.

Ilmoita väärinkäytösepäilyistä Sanoma-WhistleB:n kautta

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Vastuulliset liiketoimintatapamme tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.
8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
17 Yhteistyö ja kumppanuus

Tuemme kestävää talouskasvua toimimalla työnantajana ja veronmaksajana eri puolilla Eurooppaa. Työntekijämme edustavat laajalti eri ikäryhmiä, ja tarjoamme nuorille työntekijöille tasa-arvoiset kehittymismahdollisuudet.

Teemme yhteistyötä sidosryhmiemme ja tavarantoimittajiemme kanssa vastuullisuustavoitteidemme saavuttamiseksi. Joka vuosi tuemme huolellisesti valittuja kumppaneita lahjoituksilla. Näin vahvistamme vaikutustamme yhteiskuntaan ja paikallisyhteisöihin.