Teemme yhteistyötä vastuullisten kumppaneiden kanssa

Sanoma on sitoutunut eettiseen ja vastuulliseen liiketoimintaan ja odottaa samaa myös tavarantoimittajiltaan. Kestävän toimitusketjun varmistaminen alkaa tavarantoimittajien valinnasta. Kolmansien osapuolten kanssa tehtäviin liiketoimiin liittyviä riskejä tunnistetaan osana Know Your Counterparty, KYC ‑prosessia, jossa tutkitaan mahdollisen kumppanin omistajia, toimintaa ja roolia. Konsernin hankintaosasto tekee järjestelmällisiä KYC ‑tarkastuksia valituille merkittäville nykyisille ja lähes kaikille uusille tavarantoimittajille. Sanoman työntekijät voivat käyttää sisäisesti työkalua ja varmistaa sen avulla Sanoman kumppaneina toimivien kolmansien osapuolten vaatimustenmukaisuuden. Työkalu tunnistaa kolmansien osapuolten mahdollisen vaatimustenvastaisuuden ja ottaa huomioon ihmisoikeuskysymykset, lahjonnan torjunnan, korruption, sanktiot sekä tekee kumppanille due diligence ‑tarkastuken. Jos riski on keskisuuri tai suuri, työkalu ohjaa työntekijän ottamaan yhteyttä konsernin lakiasiainosastoon.

Edellytämme kaikilta kumppaneiltamme sitoutumista Sanoman Eettisiin ohjeisiin tavarantoimittajille

Sanoman Eettisissä ohjeissa tavarantoimittajille määritellään ne eettisen ja vastuullisen liiketoiminnan periaatteet, joita tavarantoimittajiemme on noudatettava ja sovellettava myös omiin työntekijöihinsä, konserniyhtiöihinsä ja alihankkijoihinsa. Kaikki uudet tavarantoimittajat käyvät läpi Sanoman hankintatarpeesta sopimukseen kulkevan prosessin, jossa niiden on hyväksyttävä Eettiset ohjeet tavarantoimittajille, ennen kuin ne voidaan valita Sanoman tavarantoimittajiksi. Eettiset ohjeet tavarantoimittajille ovat kiinteä osa hankinta- ja ostotoimintaa ja kattavat toimittajien valinnan, arvioinnin ja seurannan. Tavarantoimittajien eettisten ohjeiden lisäksi edellytämme, että kaikki tavarantoimittajamme noudattavat Sanoman yleisiä hankintaehtoja sekä tietosuoja- ja tietoturvavaatimuksia. Tavarantoimittajien ettiset ohjeemme ovat tarjolla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi,  hollanniksi ja puolaksi. 

Sanoman eettiset ohjeet tavarantoimittajille kaikilla kielillä

YK:n Global Compact ‑aloitteen allekirjoittaja

YK:n Global Compact ‑aloitteen kymmenen periaatetta, joissa kuvataan ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaisuuteen liittyviä perusvelvollisuuksia, sisältyvät Sanoman Eettisiin ohjeisiin. Edellytämme, että myös kumppanimme sitoutuvat näihin vastuullisiin liiketoimintatapoihin. Sanoma on aloitteen allekirjoittaja. Eettisten ohjeidemme avulla sitoudumme myös ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, Kansainvälisen työjärjestön julistukseen työelämän perusperiaatteista ja ‑oikeuksista, ympäristöä ja kehitystä koskevaan Rion julistukseen sekä korruption vastaiseen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimukseen. 

Sitoumukset ja linjaukset

Meillä on nollatoleranssi väärinkäytöksiä kohtaan

Sanoma-WhistleB-raportointikanavan kautta työntekijämme, asiakkaamme ja liikekumppanimme voivat ilmoittaa luottamuksellisesti ja nimettömästi väärinkäytöksiä koskevista epäilyistään. Rohkaisemme ilmoittamaan Eettisten ohjeitamme, muita politiikkojamme tai lakia koskevista rikkomuksista Sanoman raportointikanavan kautta, jota ylläpitää riippumaton ulkopuolinen taho. Tällä varhaiseen varoittamiseen perustuvalla järjestelmällä edistämme eettistä liiketoimintaa, ylläpidämme asiakkaiden ja suuren yleisön luottamusta ja vähennämme väärinkäytöksiin liittyviä riskejä.

Ilmoita väärinkäytösepäilyistä Sanoma-WhistleB:n kautta

Ota yhteyttä Sanoman hankintaan