Vastuullisuusstrategiamme keskittyy kuuteen teemaan. Tavoitteenamme on innostaa oppimaan, tehdä luotettavaa mediaa, suojata asiakkaidemme tiedot luotettavasti, kehittää yhdessä tyäntekijöidemme kanssa yhdenvertaista työyhteisöä, huolehtia ympäristöstä sekä noudattaa vastuullisia liiketoimintatapoja. Teemme jatkuvasti yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa kehittääksemme vastuullisuustekojamme.  

Innostamme oppimaan
Tavoite Tulos 31.12.2021

Tuotamme yhdessä opettajien kanssa korkealaatuisia ja innostavia oppimisaineistoja, jotka tukevat paikallista opetussuunnitelmaa

Kehitämme yhdenvertaisia oppimisratkaisuja, jotka vahvistavat moninaisuutta ja opetuksen eriyttämistä

Edistämme tasa-arvoista pääsyä koulutukseen

71 % opettajista kokee oppimateriaalimme auttavan heitä motivoimaan oppilaita

85 % opettajista kokee oppimateriaalimme auttavan oppilaita saavuttamaan opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet

76 % opettajista kokee oppimateriaalimme auttavan heitä olemaan tehokkaampia työssään

Teemme mediaa suomalaisille
Tavoite Tulos 31.12.2021

Edistämme itsenäisen median avulla avointa demokraattista yhteiskuntaa ja sananvapautta

Lisäämme tietoisuutta, empatiaa ja suvaitsevaisuutta journalismillamme

Vastuullinen journalismi: 4 langettavaa Julkisen sanan neuvoston päätöstä uutisartikkeleista
Vastuullinen viihteemme vahvistaa jaettuja kokemuksia ja tukee suomalaista audiovisuaalista yhteisöä -
Mahdollistamme yritysten menestymisen vastuullisilla markkinoinnin ratkaisuillamme Vastuullisen markkinoinnin toteuttaminen Mainonnan eettisen neuvoston ohjeiden mukaisesti: 2 sääntöjen vastaista tapausta
Olemme kehittyvä työpaikka 
Tavoite Tulos 31.12.2021
Sanoman henkilöstötutkimuksen työntekijäkokemusindeksi (EEI) on hyvällä tasolla ≥ 7,5 Työntekijäkokemusindeksi: 7,3 (asteikolla 0-10, Euroopan
vertailuarvo 7,1)
Edistämme monimuotoisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa läpi organisaation. Tavoitteenamme on 50/50 sukupuolijakauma esihenkilöille ja ylemmälle johdolle 2030 mennessä. Esihenkilöt:
45 % naisia / 55 % miehiä
Ylin- ja keskijohto:
39 % naisia / 61 % miehiä
Henkilöstömme kokee, että heillä on tasapuoliset mahdollisuudet, ja Sanoman henkilöstötutkimuksen Työntekijä “Tasapuoliset mahdollisuudet” -tulos on hyvällä tasolla ≥ 7,6 Tasapuoliset mahdollisuudet organisaatiossani–arvosana 7,3 (asteikolla 0-10, Euroopan vertailuarvo 7,1)
Kehitämme jatkuvasti Sanomaa erinomaisena työpaikkana, ja 2025 mennessä tavoitteemme on saavuttaa työntekijöiden nettosuositteluindeksi > 10 Työntekijöiden nettosuositteluindeksi (eNPS): 11,5 (asteikolla -100 to +100, Euroopan vertailuarvo 8,4)
Suojaamme tietosi
Tavoite Tulos 31.12.2021
Vakituinen tietoturvaloukkaustyöryhmämme käsittelee henkilötietojen tietoturvaloukkauksia Merkittävät tietoturvaloukkaukset: 0
Vähäiset tietoturvaloukkaukset: 282

Kaikki nimetyt tietosuojayhteyshenkilöt ovat suorittaneet roolipohjaisen koulutuksen ja he tukevat liiketoimintoja tietosuoja-asioissa

Koulutamme vuosittain tuotekehittäjiämme sisäänrakennetusta tietosuojasta ja tietoturvasta

Tietosuojahenkilöiden määrä organisaatiossa: 36
Huolehdimme ympäristöstä
Tavoite Tulos 31.12.2021

2023 mennessä validoimme hiilidioksipäästöjen vähennystavoitteet omalle toiminnallemme ja arvoketjullemme Science Based Targets –aloitteen mukaisesti

2023 mennessä käytämme ainoastaan hiilineutraalia sähköä

2025 mennessä vähennämme oman toimintamme päästöjä 50 %

Olemme hiilineutraali 2030 mennessä ja lisäämme tietoisuutta vastuullisuusaiheista

Science Based Targets projekti käynnissä

Oman toiminnan Scope 1 ja 2 kasvihuonekaasujen päästöt: 4 650 tCO2e

Arvoketjun Scope 3 kasvihuonekaasujen päästöt: 92 343 tCO2e

Päästöintensiteetti: 77 gCO2e/€ liikevaihto

Organisaation energiankulutus: 49 003 MWh

Uusiutuvan energian osuus: 54 %

2023 mennessä kaikkien Sanoman käyttämien paperilaatujen puukuitu on peräisin luotettavista sertifioiduista lähteistä Sertifioidun puukuidun määrä suorissa
paperiostoissa: 95 %
Vastuulliset liiketoimintatavat
Tavoite Tulos 31.12.2021
Kaikki työntekijät suorittavat vuosittain pakollisen eettisen ohjeiston verkkokoulutuksen Eettisen ohjeiston verkkokoulutuksen suoritusaste: 97 % (
Kaikki uudet keskeisimmät alihankkijat sitoutuvat Sanoman alihankkijoiden eettiseen ohjeistoon Alihankkijoiden eettisen ohjeiston hyväksyneiden
uusien merkittävien alihankkijoiden osuus: kehitämme järjestelmää osuuden raportoimiseksi