Pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteet ohjaavat toimintaamme. Konserninlaajuiset vastuullisuustavoitteet on asetettu vastuullisuusstrategiamme pohjalta. Vuonna 2023 Science Based Targets -aloite vahvisti Sanoman ilmastotavoitteet. 

Innostamme oppimaan
Tavoite Tulos 31.12.2023

Oppimateriaalit:
Tuotamme yhdessä opettajien kanssa korkealaatuisia ja innostavia oppimisaineistoja, jotka tukevat paikallista opetussuunnitelmaa

Kehitämme yhdenvertaisia oppimisratkaisuja, jotka vahvistavat moninaisuutta ja opetuksen eriyttämistä

Edistämme tasa-arvoista pääsyä koulutukseen

UUSI Digitaalinen saavutettavuus:
Learningin keskeisissä digitaalisissa tuotteissa käytetyt yhteiset saavutettavuuskomponentit vastaavat WCAG-ohjeiden (Web Content Accessibility Guidelines) tasoa AA vuodesta 2025 lähtien

Oppimateriaalit:
74 % opettajista kokee oppimateriaalimme auttavan heitä motivoimaan oppilaita (2022: 73 %)*

84 % opettajista kokee oppimateriaalimme auttavan oppilaita saavuttamaan opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet (2022: 84 %)*

78 % opettajista kokee oppimateriaalimme auttavan heitä olemaan tehokkaampia työssään (2022: 77 %)*

Digitaalinen saavutettavuus:
Vuonna 2023 kaikki SL Design System -tiimiin kuuluvat Learningin työntekijät olivat saaneet saavutettavuuskoulutuksen

*Tulokset perustuvat Sanoman vuosittaiseen Euroopan laajuiseen opettajatutkimukseen. Vuoden 2022 tiedot korjattu. Lisätietoa tutkimuksesta vuosiraportissamme.

Teemme mediaa suomalaisille
Tavoite Tulos 31.12.2023

Edistämme itsenäisen median avulla avointa demokraattista yhteiskuntaa ja sananvapautta

Lisäämme tietoisuutta, empatiaa ja suvaitsevaisuutta journalismillamme

6 langettavaa Julkisen sanan neuvoston päätöstä uutisartikkeleista JSN:n Journalistin ohjeiden perusteella (2022: 0)
Vastuullinen viihteemme vahvistaa jaettuja kokemuksia ja tukee suomalaista audiovisuaalista yhteisöä -
Mahdollistamme yritysten menestymisen vastuullisilla markkinoinnin ratkaisuillamme 3 huomautusta Mainonnan eettisen neuvoston ohjeiden noudattamisesta (2022: 2)
Olemme kehittyvä työpaikka 
Tavoite Tulos 31.12.2023
Sanoman henkilöstötutkimuksen työntekijäkokemusindeksi (EEI) on hyvällä tasolla ≥ 7,5 Työntekijäkokemusindeksi: 7,5 (asteikolla 0-10, Euroopan vertailuarvo 7,1) (2022: 7,3)*
Edistämme monimuotoisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa läpi organisaation. Tavoitteenamme on 50/50 sukupuolijakauma esihenkilöille ja ylemmälle johdolle 2030 mennessä.

Esihenkilöt:
47 % naisia / 53 % miehiä  (2022: 44 %/56 %)
Ylin- ja keskijohto:
45 % naisia / 55 % miehiä (2022: 41 %/59 %)
Hallitus: 
33 % naisia / 67 % miehiä (2022: 33 %/67 %)

Henkilöstömme kokee, että heillä on tasapuoliset mahdollisuudet, ja Sanoman henkilöstötutkimuksen Työntekijä “Tasapuoliset mahdollisuudet” -tulos on hyvällä tasolla ≥ 7,6 Tasapuoliset mahdollisuudet organisaatiossani–arvosana 8,2 (asteikolla 0-10, Euroopan vertailuarvo 7,0) (2022: 7,7)*
Kehitämme jatkuvasti Sanomaa erinomaisena työpaikkana, ja 2025 mennessä tavoitteemme on saavuttaa työntekijöiden nettosuositteluindeksi > 10

Työntekijöiden nettosuositteluindeksi (eNPS): 7 (asteikolla -100 to +100, Euroopan vertailuarvo 5,0) (2022: 7)*

*Mitattu Sanoman henkilöstötutkimuksessa 2023. Vuoden 2022 eNPS-tulos on oikaistu uuden raportoinnin mukaiseksi.

Suojaamme tietosi
Tavoite Tulos 31.12.2023
Vakituinen tietoturvaloukkaustyöryhmämme käsittelee henkilötietojen tietoturvaloukkauksia Tietoturvaloukkausten määrä vuosittain: yhteensä 164 (2022: 196) tietoturvaloukkausta, joista 0 merkittäviä (2022: 0)

Kaikki nimetyt tietosuojayhteyshenkilöt ovat suorittaneet roolipohjaisen koulutuksen ja he tukevat liiketoimintoja tietosuoja-asioissa

Koulutamme vuosittain tuotekehittäjiämme sisäänrakennetusta tietosuojasta ja tietoturvasta

Tietosuojayhteyshenkilöiden määrä organisaatiossa: 32 (2022: 32)
Huolehdimme ympäristöstä
Tavoite Tulos 31.12.2023

Tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet:
Vähennämme oman toimintamme absoluuttisia Scope 1- ja 2 -kasvihuonekaasupäästöjä 42 % vuoteen 2030 mennessä vertailuvuoden 2021 tasosta

Vähennämme arvoketjumme absoluuttisia Scope 3 -päästöjä hankituista tuotteista ja palveluista, polttoaineiden tuotannosta ja energiansiirtohäviöistä sekä tavaroiden ja palvelujen logistiikasta (upstream) aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä 38 % vuoteen 2030 mennessä vertailuvuoden 2021 tasosta3

Muut tavoitteet:
Vuoden 2023 loppuun mennessä käytämme ainoastaan fossiilivapaata sähköä

Vuoden 2030 loppuun mennessä olemme hiilineutraali

Vuoden 2023 loppuun mennessä kaikkien Sanoman käyttämien paperilaatujen puukuitu on peräisin luotettavista sertifioiduista lähteistä

Oman toiminnan (Scope 1 ja 2) päästövähennys verrattuna vuoteen 2021: 31 % (2022: 7 %)

Arvoketjun (Scope 3) päästövähennys verrattuna vuoteen: 29 % (2022: 8 %)*

Päästöintensiteetti: 1,1 Scope 1 ja 2 tCO2e/työntekijä (2022: 1,5)

Päästöintensiteetti: 0,08 Scope 1, 2 ja 3 tCO2e/1 000 € liikevaihto (2022: 0,11)

Energiaintensiteetti: 6,9 MWh/työntekijä (2022: 7,7)

Fossiilivapaan sähkön osuus: 93 % (2022: 92 %)

Fossiilivapaan energian osuus: 73 % (2022: 57 %)

Sertifioidun puukuidun määrä suorissa paperiostoissa: 94 % (2022: 94 %)

*Tunnusluku sisältää Scope 3 -kategoriat 1 Hankitut tuotteet ja palvelut, 3 Polttoaineiden tuotanto ja energiansiirtohäviöt ja 4 tavaroiden ja palvelujen logistiikka (upstream) .

Vastuulliset liiketoimintatavat
Tavoite Tulos 31.12.2023
Kaikki työntekijät suorittavat vuosittain pakollisen eettisen ohjeiston verkkokoulutuksen Eettisen ohjeiston verkkokoulutuksen kertauskoulutuksen suoritusaste: 98 % (2022: 95 %)
Kaikki uudet keskeisimmät alihankkijat sitoutuvat Sanoman alihankkijoiden eettiseen ohjeistoon Alihankkijoiden eettisen ohjeiston allekirjoittaneiden uusien alihankkijoiden osuus: 92 % (2022: 86 %) (Tunnuslukua seurataan Sanoman keskitetyn sopimushallintajärjestelmän avulla, jossa arvioidaan kattavuutta raportointivuonna uusien, yli 100 000 euron arvon ylittävien toimittajien osalta)