Aktiivisen vuoropuhelun avulla varmistamme, että keskitymme vastuullisyystyössämme sekä liiketoiminnallemme että sidosryhmillemme olennaisiin aiheisiin. Tärkeimmät sidosryhmämme ovat:

  • Kuluttajat ja asiakkaat
  • Työntekijät ja freelancerit
  • Hankintaketjun kumppanit
  • Analyytikot ja osakkeenomistajat
  • Julkisorganisaatiot
  • Järjestöt ja toimialaorganisaatiot
  • Paikallisyhteisöt, yliopistot ja tutkimustahot

Sidosryhmäyhteistyötä johtavat talousjohtajan ja operatiivisen johtajan alaisuudessa toimiva sijoittajasuhde- ja vastuullisuustiimi yhdessä Sanoman yhteiskuntasuhdejohtajan kanssa. Yhtiön liiketoiminnot vastaavat omien asiakkaidensa kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Olennaiset vastuullisuusaiheet

Liiketoimintamme luonteen vuoksi olennaiset teemat eivät vaihtele merkittävästi vuosittain, ja sen vuoksi vastuullisuusstrategiamme on asetettu pitkälle aikavälille.  Viimeisin laaja olennaisuusarviointimme tehtiin loppuvuodesta 2020 ja julkaistiin keväällä 2021. Vuosina 2021–2022 olemme tehneet sidosryhmäkohtaista yhteistyötä arvioidaksemme jatkuvasti olennaisia aiheita. 

Datan turvallinen, reilu ja läpinäkyvä käyttö on kaikessa liiketoiminnassamme on tärkeää, ja sidosryhmämme ovat sen tärkeydestä samaa mieltä. Siihen sisältyvät asiakasdatan vastuullinen käsittely, asiakkaiden tietosuoja, kyberturvallisuus sekä tekoälyn eettisen käytön kehittäminen.

Työntekijämme sekä heidän hyvinvointinsa on prioriteettimme. Erinomaisen työpaikan luominen sekä monimuotoisuuteen ja yhtäläisiin mahdollisuuksiin keskittyminen ovat tärkeitä nykyisten osaajiemme sitouttamisen ja uusien työntekijöiden rekrytoimisen kannalta.

Oppimisliiketoiminnassa painotetaan etenkin oppimateriaalien korkeaa laatua, digitaalisten oppimisalustojen luotettavuutta, oppimateriaalien monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä yhdenvertaista pääsyä koulutukseen.

Medialiiketoiminnassa tärkeä teema on riippumaton journalismi. Sidosryhmämme odottavat meiltä myös vastuullista markkinointia, mainontaa ja viihdettä.

Sidosryhmämme odottavat meidän myös viestivän läpinäkyvästi ilmasto- ja ympäristötoimistamme. Keskitymmekin vastuullisuusstrategiassamme minimoimaan ympäristövaikutuksiamme.

Verkostot vahvistavat vastuullisuustyötämme 

  • Responsible Media Forum (RMF), johtavien mediayritysten yhteistyöfoorumi, joka tunnistaa alan sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä haasteita ja tarttuu niihin
  • FIBS, Suomen johtava yritysvastuuverkosto sekä FIBS Diversity Charter Finlandin jäsen
  • CLC (Climate Leadership Coalition), suomalaisten yritysten ja tutkimuslaitosten yhdistys, joka pyrkii hillitsemään ilmastonmuutosta

Teemme yhteistyötä toimialajärjestöjen kanssa