Edellytämme kaikkien alihankkijoiden noudattavan Sanoman alihankkijoiden eettisiä ohjeita

Sanoma on sitoutunut noudattamaan kaikessa toiminnassaan eettisiä ja vastuullisia liiketoimintakäytäntöjä ja koko arvoketjussaan eettisiä periaatteita. Tavoitteemme on varmistaa, että alihankkijamme toteuttavat toiminnassaan Sanoman alihankkijoiden eettisiä ohjeita, kunnioittavat arvojamme ja edistävät vastuullisia liiketoimintakäytäntöjä toimimalla paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti, valvomalla ihmisoikeuksien toteutumista sekä soveltamalla yksityisyys- ja tietoturvamääräyksiä kuluttajiin, asiakkaisiin ja sääntelyviranomaisiin liittyen.

Sanoman alihankkijoiden eettiset ohjeet velvoittavat kaikkia alihankkijoitamme, ja niissä määritetään eettiset vaatimukset ja vastuulliset liiketoimintaperiaatteet, joita alihankkijoiden edellytetään noudattavan yhteistyössään Sanoman liiketoimintayksiköiden kanssa. Sanoma pidättää oikeuden peruuttaa avoimet tilaukset, keskeyttää uusien tilausten tekeminen ja/tai irtisanoa sopimuksensa alihankkijan kanssa, jos alihankkijoiden eettisiä ohjeita rikotaan olennaisesti.

Sanoman alihankkijoiden eettiset ohjeet (English)

Sanoma alihankkijoiden eettiset ohjeet (Finnish)

Sanoman alihankkijoiden eettiset ohjeet (Dutch)

Sanoman alihankkijoiden eettiset ohjeet (Polish)

Sanoman alihankkijoiden eettiset ohjeet (Spanish)

 Lisätietoja hankintaketjun vastuullisuudesta

Sanoman yleiset hankintaehdot

Kaikki Sanomalle toimitettavat tavarat ja palvelut on toimitettava Sanoman yleisten hankintaehtojen mukaisesti, ellei ole tehty erillistä yleiset hankintaehdot ylittävää kirjallista sopimusta. Jotta voimme turvata tulevaisuuden yhteiset liiketoimintamahdollisuutemme, alihankkijoiden on noudatettava paitsi Sanoman alihankkijoiden eettisiä ohjeita, myös tietosuoja- ja tietoturvavaatimuksia yhteisessä digitaalisessa arvoketjussamme.

Sanoman yleiset sopimusehdot (englanniksi)

Sanoman hankintasopimusten yksityisyydensuojaliite (englanniksi)

Sanoman hankintasopimusten tietosuojaliite (englanniksi)

Sanoman hankinnan yhteystiedot

Alihankkijoita, jotka haluavat tulla otetuksi huomioon tulevia liiketoimintamahdollisuuksia varten, kehotetaan lataamaan ja lukemaan Sanoman alihankkijoiden eettiset ohjeet, yleiset hankintaehdot, tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteet sekä tietoturvavaatimukset.

Alihankkijoiden on ilmoitettava Sanomalle välittömästi kaikista yksityisyyden suojaan vaikuttavista tietoturvapoikkeamista.

Ota yhteytta Sanoman hankintaan