Sanoma Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2019 julkaisemaa ja 1.1.2020 voimaan astunutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on luettavissa verkkosivustolla: www.cgfinland.fi

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Hallinto- ja ohjausjärjestelmän rakenne

Sanoma noudattaa toiminnassaan ja hallinnossaan toimintamaissaan sovellettavia lakea ja asetuksia, Sanoman Eettisiä ohjeita sekä konsernin sisäisiä toimintaohjeita ja ohjesääntöjä. Sanoman hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallitus ja sen valiokunnat, toimitusjohtaja ja johtoryhmä.

suomi audit kaavio.png