Vastuullisuusluokituksemme ovat vahvat 

Seuraavat kolmannet osapuolet arvioivat Sanoman vastuullisuutta. Kolmannet osapuolet tekevät arvioita omasta aloitteestaan, eikä Sanoma ole vastuussa niiden näkemyksistä.

Arviointi Sanoman tulos Asteikko Arvosana verrattuna toimialaan Päivityksen ajankohta
Upright Net Impact -vaikutusarvio +74 % Ääretön negatiivinen % – +100 % Toimialan
parhaimmiston
joukossa
Q2 2024
MSCI vastuullisuusarviointi AA

CCC – AAA

Toimialan
keskiarvon
yläpuolella

Q3 2022

ISS Corporate Rating -arviointi Prime C+

D – A+

Toimialan
parhaimmiston
joukossa

Q3 2022

Sustainalytics riskiarviointi 10,4

100 – 0

Toimialan
keskiarvon
yläpuolella

Q1 2024

CDP ilmasto- ja metsäarviointi

Ilmasto A-
Metsä B

D- – A

Toimialan johtavien yritysten joukossa

Q1 2024

S&P Global Corporate Sustainability Assessment -arviointi

44/100

0 – 100

Toimialan
parhaimman 9 %
joukossa

Q4 2023

Sanoman osakkeet ovat osa Nasdaq OMX Sustainability Finland indeksiä

Sanoman osakkeet ovat osa Sanoma on hyväksytty Helsingin Pörssin Nasdaq OMX Sustainability Finland -indeksiä. Kyseessä on vertailuindeksi, johon lukeutuu 40 kestävän kehityksen näkökulmasta parhaiten sijoittuvaa NASDAQ OMX Helsinki -pörssiin listautunutta yritystä.   

Lue lisää (englanniksi) 

Upright-vaikutusarvio: +74 % nettovaikutus vahvasti positiivinen

Sanoman vahvasti positiivia nettovaikutuksia arvioidaan Upright Projectin nettovaikutusmallin avulla. Malli mittaa yrityksen myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia yhteiskuntaan, tietoon, terveyteen ja ympäristöön.

Lue lisää (englanniksi) 

MSCI ESG-arvion tulos: AA   

Vuonna 2022 Sanoma sai luokituksen AA (asteikolla AAA-CCC) MSCI ESG Ratings -arvioinnissa. Tämä tarkoittaa, että olemme alan johtavia yrityksiä merkittävimpien ESG-riskien ja -mahdollisuuksien hallinnassa. MSCI ESG Ratingin tarkoituksena on arvioida yrityksen toimintaa pitkän aikavälin ESG-riskien valossa. MSCI Inc. on yksi maailman suurimmista ESG-indeksien tarjoajista.

Sustainalytics riskiarvion tulos: matala riski

sustainalytics.png

Vuonna 2024 Sanoma sai Sustainalyticin ESG -riskiluokituksessa arvosanan 10,4. Sustainalytics arvioi yrityksen riskejä asteikolla 0-40+ (negligible 0-10, low 10-20, medium 20-30, high 30-40, severe 40+). Riskiarvio Sanomalla on määritelty matalaksi (low). Morningstarin omistama Sustainalytics kerää ESG ja hallinnointiin linkittyvää dataa tuhansista yhtiöistä ympäri maailmaa arvioiden yritysten riskejä datan avulla.

Lue lisää (englanniksi) 

ISS Corporate solutions ESG Rating: Prime C+

Sanoma Oyj on saanut ISS ESG Rating -luokituksen Prime C+ elokuussa 2023. Luokitus perustuu tarkkaan vastuullisuusvaikutusten sekä riskien arviointiin. Luokituksessa arvioidaan vastuullisuuden johtamiskäytäntöjä olennaisten riksien osalta sekä koko arvoketjussa.  ISS Corporate Solutions (ICS) arvioi yrityksiä hallinto-, johtamis- ja vastuullisuusasioissa.

Lue lisää (englanniksi) 

CDP ilmastoarviointi edelläkävijätasoa A- ja CDP Forest metsäarviointi vahva arvosana B

Vuonna 2023 Sanoma sai edelläkävijätason arvosanan A- CDP:n ilmastonmuutosluokituksessa. Luokituksen asteikko on välillä A ja D-. Sanoma nosti CDP-metsäluokitus on myös vahva B. Sanoma raportoi ilmastovaikutuksistaan CDP ilmastoarvionnin avulla. CDP on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon organisaatio, joka kannustaa yrityksiä ja viranomaisia vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä sekä suojelemaan vesistöjä ja metsiä. 

Lue lisää (englanniksi) 

S&P Globalin vastuullisuusarviointi

 

Vuonna 2022 Sanoma osallistui S&P Globalin Corporate Sustainability Assessment (CSA) -arviointiin ensimmäistä kertaa ja sai sai 44 pistettä (enimmäispistemäärä 100 pistettä). Sanoman tulos oli parhaan 9 % joukossa Media, Movies & Entertaintment -toimialalla. (Pisteytyksen julkaisupäivä: 24.11.2023)

Lue lisää (englanniksi) 

SHE Index – Powered by EY

SHE index.svg

SHE Index – Powered by EY on toteutettu EY:n ja norjalaisen tasa-arvon puolestapuhuja SHE Communityn yhteistyönä. Työkalun avulla yritykset voivat arvioida, miten hyvin tasa-arvo, moninaisuus ja osallisuus yrityksessä toteutuvat. Lisäksi se mittaa muutoksen tukemiseksi tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta.  Sanoman pisteet SHE-indeksissä on 81 (2022: 75) maksimipistemäärän ollessa 100.

Nasdaq ESG Transparency Partner -kumppani

Nasdaq on nimennyt Sanoman Nasdaq ESG Transparency Partner -kumppaniksi. Tunnustus annetaan yhtiöille, jotka kertovat vastuullisuuteen liittyvistä ESG-aiheista läpinäkyvästi sekä asiakkailleen että sijoittajilleen. ESG-lyhenteellä tarkoitetaan ympäristöön (E), sosiaalisen vastuuseen (S) sekä hyvään hallintoon (G) liittyviä aiheita.