Vastuullisuusluokituksemme ovat vahvat 

Seuraavat kolmannet osapuolet arvioivat Sanoman vastuullisuutta. Kolmannet osapuolet tekevät arvioita omasta aloitteestaan, eikä Sanoma ole vastuussa niiden näkemyksistä.

Luokitus 2020 2021
MSCI ESG Rating Index AA AA
Sustainalytics Risk Rating -arvio 11.5 9.8
ISS Corporate solutions ESG Rating -arvio D+ C-
CDP ilmastoarvionti C B
CDP metsäarviointi D B

MSCI ESG-arvion tulos: AA   

Vuonna 2021 Sanoma sai luokituksen AA (asteikolla AAA-CCC) MSCI ESG Ratings -arvioinnissa. Tämä tarkoittaa, että olemme alan johtavia yrityksiä merkittävimpien ESG-riskien ja -mahdollisuuksien hallinnassa. MSCI ESG Ratingin tarkoituksena on arvioida yrityksen toimintaa pitkän aikavälin ESG-riskien valossa. MSCI Inc. on yksi maailman suurimmista ESG-indeksien tarjoajista.

Sustainalytics riskiarvion tulos: 9.8 ja alle minimiriskirajan

Vuonna 2021 Sanoma sai Sustainalyticin ESG -riskiluokituksessa arvosanan 9.8. Sustainalytics arvioi yrityksen riskejä asteikolla 0-40+ (negligible 0-10, low 10-20, medium 20-30, high 30-40, severe 40+). Riskiarvio Sanomalla on määritelty olemattomaksi (negligible). Morningstarin omistama Sustainalytics kerää ESG and hallinnointiin linkittyvää dataa tuhansista yhtiöistä ympäri maailmaa arvioiden yritysten riskejä datan avulla.

ISS Corporate solutions ESG Rating: C-

Sanoma Oyj on saanut ISS ESG Rating -luokituksen C- heinäkuussa 2021. Luokitus perustuu tarkkaan vastuullisuusvaikutusten sekä riskien arviointiin. Luokituksessa arvioidaan vastuullisuuden johtamiskäytäntöjä olennaisten riksien osalta sekä koko arvoketjussa.  ISS Corporate Solutions (ICS) arvioi yrityksiä hallinto-, johtamis- ja vastuullisuusasioissa.

Nasdaq ESG Transparency Partner -kumppani

Nasdaq on nimennyt Sanoman Nasdaq ESG Transparency Partner -kumppaniksi. Tunnustus annetaan yhtiöille, jotka kertovat vastuullisuuteen liittyvistä ESG-aiheista läpinäkyvästi sekä asiakkailleen että sijoittajilleen. ESG-lyhenteellä tarkoitetaan ympäristöön (E), sosiaalisen vastuuseen (S) sekä hyvään hallintoon (G) liittyviä aiheita.

CDP ilmastoarviointi ja metsäarviointi: kolmanneksi paras arvosana B

Vuonna 2021 Sanoma sai kolmanneksi parhaimman arvosanan B CDP:n ilmastonmuutosluokituksessa. Luokitukset ovat välillä A ja D-. Lisäksi Sanoma nosti CDP-metsäluokituksensa C:stä B:hen. Sanoma raportoi ilmastovaikutuksistaan CDP ilmastoarvionnin avulla. CDP on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon organisaatio, joka kannustaa yrityksiä ja viranomaisia vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä sekä suojelemaan vesistöjä ja metsiä. 

Lue lisää (englanniksi) 

Upright-vaikutusarvio: Sanoman nettovaikutus vahva

Sanoma mittaa nettovaikutuksiaan Upright Projectin nettovaikutusmallin avulla. Malli mittaa yrityksen myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia yhteiskuntaan, tietoon, terveyteen ja ympäristöön.

Lue lisää (englanniksi)