MSCI ESG-arvion tulos: AA   

Vuonna 2021 Sanoma sai luokituksen AA (asteikolla AAA-CCC) MSCI ESG Ratings -arvioinnissa. Tämä tarkoittaa, että olemme alan johtavia yrityksiä merkittävimpien ESG-riskien ja -mahdollisuuksien hallinnassa. MSCI ESG Ratingin tarkoituksena on arvioida yrityksen toimintaa pitkän aikavälin ESG-riskien valossa. MSCI Inc. on yksi maailman suurimmista ESG-indeksien tarjoajista.

Sustainalytics riskiarvion tulos 9.8 ja alle minimiriskirajan

Vuonna 2021 Sanoma sai Sustainalyticin ESG -riskiluokituksessa arvosanan 9.8. Sustainalytics arvioi yrityksen riskejä asteikolla 0-40+ (negligible 0-10, low 10-20, medium 20-30, high 30-40, severe 40+). Riskiarvio Sanomalla on määritelty olemattomaksi (negligible). Morningstarin omistama Sustainalytics kerää ESG and hallinnointiin linkittyvää dataa tuhansista yhtiöistä ympäri maailmaa arvioiden yritysten riskejä datan avulla.

ISS QualityScore 1 -luokitus hyvälle hallinnolle

Sanoma Oyj on saanut ISS QualityScore -luokituksen "1" ISS ESG: n hallintoluokassa toukokuussa 2021. Luokitus arvioi hyvää hallintoa, kuten hallituksen rakennetta, palkkioita, osakkeenomistajien oikeuksia sekä tilintarkastusta ja riskien valvontaa. ISS Corporate Solutions (ICS) arvioi yrityksiä hallinto-, johtamis- ja vastuullisuusasioissa.

Upright-vaikutusarvio: Sanoman nettovaikutus vahva

Sanoma mittaa nettovaikutuksiaan Upright Projectin nettovaikutusmallin avulla. Malli mittaa yrityksen myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia yhteiskuntaan, tietoon, terveyteen ja ympäristöön.

Lue lisää (englanniksi) 

Climate Disclosure Project (CDP) -ilmastoraportointi

Sanoma on raportoinut ilmastotoimistaan voittoa tavoittelemattoman Climate Disclosure Project (CDP) järjestön kautta vuodesta 2014 alkaen. Sanoma osallistuu myös CDP:n Forests Security ohjelmaan. 

Nasdaq ESG Transparency Partner -kumppani

Nasdaq on nimennyt Sanoman Nasdaq ESG Transparency Partner -kumppaniksi. Tunnustus annetaan yhtiöille, jotka kertovat vastuullisuuteen liittyvistä ESG-aiheista läpinäkyvästi sekä asiakkailleen että sijoittajilleen. ESG-lyhenteellä tarkoitetaan ympäristöön (E), sosiaalisen vastuuseen (S) sekä hyvään hallintoon (G) liittyviä aiheita.

Kolmannet osapuolet tekevät arvioita omasta aloitteestaan, eikä Sanoma ole vastuussa niiden näkemyksistä.