Vastuullisuusluokituksemme ovat vahvat 

Seuraavat kolmannet osapuolet arvioivat Sanoman vastuullisuutta. Kolmannet osapuolet tekevät arvioita omasta aloitteestaan, eikä Sanoma ole vastuussa niiden näkemyksistä.

Luokituksen nimi Luokituksen arvosana
Upright Net Impact AA+
MSCI ESG Rating Index AA
Sustainalytics Risk Rating -arvio 9.8
ISS Corporate solutions ESG Rating -arvio Prime C+
CDP ilmastoarvionti B
CDP metsäarviointi B

Upright-vaikutusarvio: AA+ nettovaikutus vahvasti positiivinen

Sanoma mittaa nettovaikutuksiaan Upright Projectin nettovaikutusmallin avulla. Malli mittaa yrityksen myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia yhteiskuntaan, tietoon, terveyteen ja ympäristöön.

Lue lisää (englanniksi) 

MSCI ESG-arvion tulos: AA   

Vuonna 2021 Sanoma sai luokituksen AA (asteikolla AAA-CCC) MSCI ESG Ratings -arvioinnissa. Tämä tarkoittaa, että olemme alan johtavia yrityksiä merkittävimpien ESG-riskien ja -mahdollisuuksien hallinnassa. MSCI ESG Ratingin tarkoituksena on arvioida yrityksen toimintaa pitkän aikavälin ESG-riskien valossa. MSCI Inc. on yksi maailman suurimmista ESG-indeksien tarjoajista.

Sustainalytics riskiarvion tulos: 9,8 ja alle minimiriskirajan

sustainalytics.png

Vuonna 2021 Sanoma sai Sustainalyticin ESG -riskiluokituksessa arvosanan 9.8. Sustainalytics arvioi yrityksen riskejä asteikolla 0-40+ (negligible 0-10, low 10-20, medium 20-30, high 30-40, severe 40+). Riskiarvio Sanomalla on määritelty olemattomaksi (negligible). Morningstarin omistama Sustainalytics kerää ESG and hallinnointiin linkittyvää dataa tuhansista yhtiöistä ympäri maailmaa arvioiden yritysten riskejä datan avulla.

Lue lisää (englanniksi) 

ISS Corporate solutions ESG Rating: Prime C+

Sanoma Oyj on saanut ISS ESG Rating -luokituksen Prime C+ elokuussa 2022. Luokitus perustuu tarkkaan vastuullisuusvaikutusten sekä riskien arviointiin. Luokituksessa arvioidaan vastuullisuuden johtamiskäytäntöjä olennaisten riksien osalta sekä koko arvoketjussa.  ISS Corporate Solutions (ICS) arvioi yrityksiä hallinto-, johtamis- ja vastuullisuusasioissa.

Lue lisää (englanniksi) 

Nasdaq ESG Transparency Partner -kumppani

Nasdaq on nimennyt Sanoman Nasdaq ESG Transparency Partner -kumppaniksi. Tunnustus annetaan yhtiöille, jotka kertovat vastuullisuuteen liittyvistä ESG-aiheista läpinäkyvästi sekä asiakkailleen että sijoittajilleen. ESG-lyhenteellä tarkoitetaan ympäristöön (E), sosiaalisen vastuuseen (S) sekä hyvään hallintoon (G) liittyviä aiheita.

CDP ilmastoarviointi ja metsäarviointi: kolmanneksi paras arvosana B

Vuonna 2021 Sanoma sai kolmanneksi parhaimman arvosanan B CDP:n ilmastonmuutosluokituksessa. Luokitukset ovat välillä A ja D-. Lisäksi Sanoma nosti CDP-metsäluokituksensa C:stä B:hen. Sanoma raportoi ilmastovaikutuksistaan CDP ilmastoarvionnin avulla. CDP on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon organisaatio, joka kannustaa yrityksiä ja viranomaisia vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä sekä suojelemaan vesistöjä ja metsiä. 

Lue lisää (englanniksi) 

SHE Index – Powered by EY

SHE index.svg

SHE Index – Powered by EY on toteutettu EY:n ja norjalaisen tasa-arvon puolestapuhuja SHE Communityn yhteistyönä. Työkalun avulla yritykset voivat arvioida, miten hyvin tasa-arvo, moninaisuus ja osallisuus yrityksessä toteutuvat. Lisäksi se mittaa muutoksen tukemiseksi tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta.  Sanoman pisteet SHE-indeksissä on 75 maksimipistemäärän ollessa 100.