Alla olevat konsensusennusteet ovat Modular Financen toimittamia ja perustuvat Sanomaa seuraavien analyytikoiden tekemiin ennusteisiin. Sanoma Oyj ei ole millään tavoin vaikuttanut tietojen sisältöön, laatuun, luonteeseen tai luotettavuuteen. Sanoma Oyj ei miltään osin vastaa alla esitettyjen tietojen sisällöstä, oikeellisuudesta tai laajuudesta.

Analyytikoiden esittämät yhtiötä koskevat mielipiteet, ennusteet ja arviot ovat vain heidän omiaan, eivätkä edusta Sanoman tai sen johdon mielipiteitä, ennusteita tai arvioita. Tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoiksi.

Ennusteet vuosineljänneksittäin

Liikevaihto

Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja

Vuosittaiset ennusteet

Liikevaihto

Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja