Oppimisliiketoiminnan liikevaihto ja tulos kertyvät pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä. Yksittäisten tilausten siirtymisellä vuosineljännesten välillä voi olla olennainen vaikutus, kun verrataan vuosineljännesten liikevaihtoa ja tulosta edellisvuoteen, joten neljännesvuosilukujen sijaan katsauskauden luvut tarjoavat tyypillisesti kattavamman kuvan oppimisliiketoiminnan tuloksesta ja kehityksestä.

Medialiiketoiminnoissa mainonnan kehitys vaikuttaa liikevaihtoon ja tulokseen. Mainostuottojen kertymiseen vaikuttaa esimerkiksi lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee neljännesten välillä vuosittain. TV-mainonta on Suomessa yleensä vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä. Yritysostoilla vahvistettu Suomen tapahtumaliiketoiminta on keskittynyt toiselle ja kolmannelle vuosineljännekselle.