Sekä oppimis- että medialiiketoiminnan kausivaihtelut vaikuttavat konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoon. Oppimisliiketoiminnalle on luonteenomaista vuotuinen sykli ja vahva kausivaihtelu. Suurin osa liikevaihdosta ja tuloksesta syntyy toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä, kun taas ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes ovat tyypillisesti tappiollisia. Yritysostot Italiassa ja Espanjassa vuosina 2020–2022 ovat kasvattaneet entisestään kausiluonteisuutta sekä kolmannen vuosineljänneksen ja sille ajoittuvan kouluvuoden alkamisen merkitystä liiketoiminnalle. Yksittäisten tilausten siirtymisellä vuosineljännesten välillä voi olla olennainen vaikutus, kun verrataan vuosineljännesten liikevaihtoa ja tulosta edellisvuoteen, joten neljännesvuosilukujen sijaan katsauskauden luvut tarjoavat tyypillisesti kattavamman kuvan Learningin liiketoiminnan tuloksesta ja kehityksestä. 

Medialiiketoiminnassa erityisesti mainonnan kehitys vaikuttaa liikevaihtoon ja tulokseen. Mainosmyynnin kertymiseen vaikuttaa esimerkiksi lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee vuosittain vuosineljännesten välillä. Televisiomainonta on Suomessa yleensä vilkkainta toisella ja neljännellä vuosineljänneksellä. Tapahtumaliiketoiminta keskittyy tyypillisesti toiselle ja kolmannelle vuosineljännekselle.