Strategiamme keskittyy kuuteen teemaan

Vastuullisuusstrategiamme keskittyy kuuteen kokonaisuuteen, joissa olemme arvioineet toiminnallamme olevan suurin vaikutus. Strategiamme tavoitteena on maksimoida toimintamme myönteinen vaikutus yhteiskuntaan ja toisaalta
minimoida ympäristöjalanjälkemme. Strategiamme toimeenpanemiseksi olemme asettaneet pitkän aikavälin tavoitteet sekä määritelleet keskeiset
tunnusluvut kullekin tavoitteelle.

Lue lisää vastuullisuustavoitteista ja tuloksista  

Edistämme yhdeksää YK:n Kestävän kehityksen tavoitetta

YK:n seitsemäntoista Kestävän kehityksen tavoitetta (SDG) ovat suunnitelma kestävämmän tulevaisuuden saavuttamiseksi kaikille. Ne käsittelevät useita yhteisiä, maailmanlaajuisia haasteita. YK:n Global Compact ‑aloitteen allekirjoittajana olemme tunnistaneet yhdeksän Kestävän kehityksen tavoitetta, jotka ovat liiketoimintamme kannalta oleellisimpia sen perusteella, missä voimme vaikuttaa eniten. Nämä yhdeksän tavoitetta ovat osa vastuullisuusstrategiaamme.

Lue lisää    

YK:n Global Compact ‑aloitteen allekirjoittaja - sitoutunut ihmisoikeuksien noudattamiseen

Sanoma on maailman suurimman  YK:n Global Compact ‑vastuullisuusaloitteen allekirjoittaja. Aloitteen kymmenen periaatetta, joissa kuvataan ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaisuuteen liittyviä perusvelvollisuuksia, sisältyvät Sanoman Eettisiin ohjeisiin.

Eettisten ohjeidemme avulla sitoudumme ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, Kansainvälisen työjärjestön julistukseen työelämän perusperiaatteista ja ‑oikeuksista, ympäristöä ja kehitystä koskevaan Rion julistukseen sekä korruption vastaiseen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimukseen. 

Lue lisää  

Sitoutunut Science Based Targets -aloitteen mukaiseen tieteeseen perustuvaan ilmastotyöhön

Science Based Targets -aloite (SBTi) on hyväksynyt Sanoman päästövähennystavoitteet omalle toiminnalle (Scope 1 ja 2) ja arvoketjulle (Scope 3). Validointi vahvistaa, että Sanoman ilmastostrategia ja liiketoimintamalli tukevat siirtymää kestävään talouteen ja ilmaston lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen Pariisin sopimuksen ja ilmastotieteen mukaisesti.

Lue lisää ilmastotyöstämme  

European Climate Pact tukija

Euroopan komission käynnistämä ilmastosopimus on osa Euroopan vihreää sopimusta ja auttaa EU:ta saavuttamaan tavoitteensa tulla ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä.  Sanoma on sitoutunut tukemaan ilmastosopimusta CDP-ilmastovastauksensa kautta.

TCFD -aloitteen tukija ja raportoija

Tuemme  TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosure) -aloitetta raportoimalla ilmastoon liittyvät riskimme ja mahdollisuutemme vuosittaisessa vastuullisuusraportoinnissamme.

Lue lisää  

Sitoudumme toimialan yhteisiin periaatteisiin

Olemme myös sitoutuneet useisiin toimialamme periaatteisiin ja teemme yhteistyötä vastuullisuuden kehittämiseksi useiden tahojen kanssa. 

Lue  lisää yhteistyöstämme sidosryhmien kanssa