Strategiamme keskittyy kuuteen teemaan

Strategiamme keskittyy kuuteen teemaan, joissa meillä on vahvin vaikutus. Tavoitteenamme on innostaa oppimaan, tehdä luotettavaa mediaa, suojata asiakkaidemme tiedot luotettavasti, kehittää yhdessä tyäntekijöidemme kanssa työyhteisöämme, huolehtia ympäristöstä sekä noudattaa vastuullisia liiketoimintatapoja. Teemme jatkuvasti yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa kehittääksemme vastuullisuuden tekojamme.  

 

Lue lisää vastuullisuustavoitteista ja tuloksista  

Edistämme yhdeksää YK:n Kestävän kehityksen tavoitetta

YK:n seitsemäntoista Kestävän kehityksen tavoitetta (SDG) ovat suunnitelma kestävämmän tulevaisuuden saavuttamiseksi kaikille. Ne käsittelevät useita yhteisiä, maailmanlaajuisia haasteita. YK:n Global Compact ‑aloitteen allekirjoittajana olemme tunnistaneet yhdeksän Kestävän kehityksen tavoitetta, jotka ovat liiketoimintamme kannalta oleellisimpia sen perusteella, missä voimme vaikuttaa eniten. Nämä yhdeksän tavoitetta ovat osa vastuullisuusstrategiaamme.

Lue lisää    

YK:n Global Compact ‑aloitteen allekirjoittaja - sitoutunut ihmisoikeuksien noudattamiseen

Sanoma on maailman suurimman  YK:n Global Compact ‑vastuullisuusaloitteen allekirjoittaja. Aloitteen kymmenen periaatetta, joissa kuvataan ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaisuuteen liittyviä perusvelvollisuuksia, sisältyvät Sanoman Eettisiin ohjeisiin.

Eettisten ohjeidemme avulla sitoudumme ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, Kansainvälisen työjärjestön julistukseen työelämän perusperiaatteista ja ‑oikeuksista, ympäristöä ja kehitystä koskevaan Rion julistukseen sekä korruption vastaiseen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimukseen. 

Lue lisää  

Sitoutunut tieteeseen perustuvaan ilmastotyöhön

Vuonna 2021, sitouduimme asettamaan Science Based Targets initiative -aloitteen mukaiset päästövähennystavoitteet vahvistaaksemme tulevaisuuden kasvustrategiaamme ja varmistaaksemme, että päästövähennyssuunnitelmamme täyttävät Pariisin ilmastosopimuksen vaatimukset ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi.

Lue lisää  

TCFD -aloitteen tukija ja raportoija

Tuemme  TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosure) -aloitetta raportoimalla ilmastoon liittyvät riskimme ja mahdollisuutemme vuosittaisessa vastuullisuusraportoinnissamme.

Lue lisää  

Sitoudumme toimialan yhteisiin periaatteisiin

Olemme myös sitoutuneet useisiin toimialamme periaatteisiin ja teemme yhteistyötä vastuullisuuden kehittämiseksi useiden tahojen kanssa. 

Lue  lisää yhteistyöstämme sidosryhmien kanssa