Erinomaisten tulosten taustalla ovat sanomalaiset, jotka tekevät yhdessä töitä tavoitteidemme eteen turvallisessa ja myönteisessä työympäristössä. Motivoituneet työntekijämme eri puolilla Eurooppaa ovat avain menestykseemme. Keskitymme kehittämään työn ja vapaa-ajan tasapainoa, luomaan yhdenvertaisen työpaikan yhdessä henkilöstömme kanssa ja tarjoamaan mahdollisuuksia kehittymiseen.

Avainlukuja

5000

sanomalaista ympäri Eurooppaa

11

Euroopan maassa

45%

naisia esihenkilötehtävissä

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Vastuullisuustekomme ollessamme kehittyvä työpaikka tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.
5 Sukupuolten tasa-arvo
5 Sukupuolten tasa-arvo
8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
10 Eriarvoisuuden vähentäminen
10 Eriarvoisuuden vähentäminen

Tuemme sukupuolten tasa-arvoa kehittämällä monimuotoista työpaikkaa yhdessä henkilöstömme kanssa ja tarjoamalla yhtäläiset mahdollisuudet kaikille sukupuolille. Oppimateriaalimme kehittävät oppilaita sukupuolesta riippumatta. Mediamme lisäävät tietoisuutta erilaisista näkökulmista eivätkä syrji.

Tuemme kestävää talouskasvua toimimalla työnantajana ja veronmaksajana eri puolilla Eurooppaa. Työntekijämme edustavat laajalti eri ikäryhmiä, ja tarjoamme nuorille työntekijöille tasa-arvoiset kehittymismahdollisuudet.

Vähennämme eriarvoisuutta kehittämällä sosiaalista, taloudellista ja poliittista osallisuutta oppimateriaaliemme ja mediasisältöjemme avulla. Tuemme myös erilaisia kansalaisjärjestöjä, jotka pyrkivät vähentämään eriarvoisuutta.

17 Yhteistyö ja kumppanuus
17 Yhteistyö ja kumppanuus
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Teemme yhteistyötä sidosryhmiemme ja tavarantoimittajiemme kanssa vastuullisuustavoitteidemme saavuttamiseksi. Joka vuosi tuemme huolellisesti valittuja kumppaneita lahjoituksilla. Näin vahvistamme vaikutustamme yhteiskuntaan ja paikallisyhteisöihin.

Lue lisää Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteista: Sitoumukset ja yhteistyö