Erinomaisten tulosten taustalla ovat sanomalaiset, jotka tekevät yhdessä töitä tavoitteidemme eteen turvallisessa ja myönteisessä työympäristössä. Motivoituneet työntekijämme eri puolilla Eurooppaa ovat avain menestykseemme. Keskitymme kehittämään työn ja vapaa-ajan tasapainoa, luomaan yhdenvertaisen työpaikan yhdessä henkilöstömme kanssa ja tarjoamaan mahdollisuuksia kehittymiseen.

Tavoitteet ja painopistealueet

Luomme yhdessä tasa-arvoista ja yhdenvertaista työpaikkaa

  • Uskomme, että ihmiset ovat parhaimmillaan, kun he voivat olla aitoja omia itsejään.
  • Rakennamme osallistavaa kulttuuria, joka tukee yhdenvertaisia mahdollisuuksia sekä lisää sitoutumista, yhteistyötä ja innovaatiota. Tiimien monimuotoisuus auttaa meitä myös ymmärtämään paremmin ihmisiä ja yhteisöjä, joita palvelemme.

  • Sanoma ei salli syrjintää, ahdistelua eikä kiusaamista työpaikalla. Työtämme ohjaa koko konsernia koskevat monimuotoisuus- ja osallisuusohjeet (linkki englanniksi).

Työntekijämme ovat tietopääomamme ja yhdessä edistämme hyvinvointia, koulutusmahdollisuuksia ja turvallisuutta

  • Kehitämme jatkusvasti työntekijöiden hyvinvointia, työn ja vapaa ajan tasapainoa, aikaista puuttumista ja muita toimenpiteitä tukeaksemme henkilöstön fyysistä ja henkistä hyvinvointia.  
  • Seuraamme henkilöstön hyvinvointia ja sitoutumista toistuvien kyselyjen avulla.
  • Oppimis- ja mediayhtiönä työntekijöiden ammatillinen kehitys on keskeistä liiketoiminnallemme. Haluamme varmistaa, että kaikilla työntekijöillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja työssä kehittymiseen.

Olemme erinomainen työpaikka, jossa on inspiroiva ja vastuullinen yrityskulttuuri

  • Yrityskulttuuri on tärkeässä osassa, kun rekrytoidaan uusia työntekijöitä, sitoutetaan nykyisiä osaajia ja kehitetään erinomaista työpaikkaa.
  • Vuosittaisen henkilöstutkimuksen mukaan työntekijämme kokevat työnsä merkitykselliseksi ja johtaminen ja yhteistyö suoran esihenkilön kanssa nousevat suurimmaksi vahvuudeksi. Työntekijämme arvostavat erityisesti vahvaa esihenkilö alaissuhdetta ja esihenkilöiden taitoa osoittaa luottamusta ja arvostusta. Myös yhteistyön kollegoiden kanssa koetaan olevan erittäin hyvää. 

Vastuullisuustyötämme ohjaavat tavoitteet ja mittarit  - tutustu tuloksiimme

  • Tutustu Sanoman vastuullisuustyön tavoitteisiin ja tuloksiin tarkemmin uusimmassa vastuullisuusraportissamme.

Lue lisää

Avainlukuja

sanomalaista ympäri Eurooppaa

Euroopan maassa

%

naisia esihenkilötehtävissä

Vastuullisuuden kohokohtia

7 x Vastuullisuus - mitä Sanoman työntekijät ajattelevat vastuullisuudesta?

7 x Vastuullisuus - mitä Sanoman työntekijät ajattelevat vastuullisuudesta?

A voice in diversity and inclusion - video työntekijöiltämme

A voice in diversity and inclusion - video työntekijöiltämme