Erinomaisten tulosten taustalla ovat sanomalaiset, jotka tekevät yhdessä töitä tavoitteidemme eteen turvallisessa ja myönteisessä työympäristössä. Motivoituneet työntekijämme eri puolilla Eurooppaa ovat avain menestykseemme. Keskitymme kehittämään työn ja vapaa-ajan tasapainoa, luomaan yhdenvertaisen työpaikan yhdessä henkilöstömme kanssa ja tarjoamaan mahdollisuuksia kehittymiseen.

Vastuullisuustavoitteemme

Luomme yhdessä tasa-arvoista ja yhdenvertaista työpaikkaa

Eriarvoisuutta ilmenee yhteiskunnassa ja arjessa yhä monin tavoin. Tavoitteemme on kehittää monimuotoista ja yhdenvertaista työpaikkaa. Uskomme sen tukevan henkilöstömme hyvinvointia ja liiketoimintamme menestystä. Olemme sitoutuneet luomaan työskentelykulttuuria, joka inspiroi työntekijöitä, arvostaa monimuotoisuutta, kuulee erilaisia näkökulmia ja edistää tasavertaista kohtelua ja palkitsemista sekä hyviä työoloja.

Työtämme ohjaa koko konsernia koskeva monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuuspolitiikka, jonka Sanoman hallitus on hyväksynyt. Emme syrji iän, sukupuolen, etnisen alkuperän, seksuaalisen suuntautumisen, perhetilanteen, vamman tai muun ominaisuuden vuoksi. Rekrytointi, palkitseminen ja urakehitys perustuvat ainoastaan työntekijän osaamiseen ja työsuoritukseen.

Lue lisää

Työntekijämme ovat tietopääomamme ja yhdessä edistämme hyvinvointia, koulutusmahdollisuuksia ja turvallisuutta

Tunnistamme ja minimoimme jatkuvasti työhön liittyviä riskejä sekä edistämme työntekijöiden fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia, työn ja vapaa-ajan tasapainoa, aikaista puuttumista ja työturvallisuutta. 

Työntekijöidemme hyvinvoinnin edistämisessä keskitymme erityisesti vähentämään sellaisia stressitekijöitä, jotka liittyvät usein työn henkiseen puoleen ja vaativuuteen. Tuemme myös toimihenkilöidemme työn ja vapaa-ajan tasapainoa ja vähennämme istumisen haittavaikutuksia. 

Seuraamme henkilöstön hyvinvointia toistuvien ja järjestelmällisten kyselyjen avulla varmistaaksemme, että johdolla on työntekijöiden tukemiseksi reaaliaikaista tietoa heidän motivaatiostaan, työn ja vapaa-ajan tasapainosta sekä muista hyvinvointiin liittyvistä asioista. Työntekijät voivat osallistua työterveyspalvelujen kehittämiseen muodollisten sekä epämuodollisten kanavien kautta. 

Lue lisää

Olemme erinomainen työpaikka, jossa on inspiroiva ja vastuullinen yrityskulttuuri

Yrityskulttuuri on tärkeässä osassa, kun rekrytoidaan uusia työntekijöitä, sitoutetaan nykyisiä osaajia ja kehitetään erinomaista työpaikkaa. Työntekijämme ovat sitoutuneita Sanomaan ja lähes 40 prosenttia työntekijöistämme on työskennellyt samassa yhtiössä jo yli 10 vuotta.

Sanoma mittaa työntekijöiden sitoutumista, johtamista, osallisuuden tunnetta, sisäistä viestintää ja päätöksentekoa vuosittain alkuvuodesta toteutettavalla kyselyllä. Henkilöstötutkimuksen perusteella työntekijät ovat sitoutuneita, nauttivat työstään ja pitävät sitä merkityksellisenä, arvostavat työnantajan toimia koronaviruspandemian aikana sekä tukevat ja arvostavat yhtiön johtamiskulttuuria. Kysely myös osoittaa, että työntekijämme kokevat Sanoman tarjoavan yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja kokevat voivansa nostaa esiin myös hankalia aiheita. 

Lue lisää

Avainlukuja

4800

sanomalaista ympäri Eurooppaa

11

Euroopan maassa

45%

naisia esihenkilötehtävissä

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Vastuullisuustekomme ollessamme kehittyvä työpaikka tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.
5 Sukupuolten tasa-arvo
8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
10 Eriarvoisuuden vähentäminen

Tuemme sukupuolten tasa-arvoa kehittämällä monimuotoista työpaikkaa yhdessä henkilöstömme kanssa ja tarjoamalla yhtäläiset mahdollisuudet kaikille sukupuolille. Oppimateriaalimme kehittävät oppilaita sukupuolesta riippumatta. Mediamme lisäävät tietoisuutta erilaisista näkökulmista eivätkä syrji.

Tuemme kestävää talouskasvua toimimalla työnantajana ja veronmaksajana eri puolilla Eurooppaa. Työntekijämme edustavat laajalti eri ikäryhmiä, ja tarjoamme nuorille työntekijöille tasa-arvoiset kehittymismahdollisuudet.

Vähennämme eriarvoisuutta kehittämällä sosiaalista, taloudellista ja poliittista osallisuutta oppimateriaaliemme ja mediasisältöjemme avulla. Tuemme myös erilaisia kansalaisjärjestöjä, jotka pyrkivät vähentämään eriarvoisuutta.

17 Yhteistyö ja kumppanuus
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Teemme yhteistyötä sidosryhmiemme ja tavarantoimittajiemme kanssa vastuullisuustavoitteidemme saavuttamiseksi. Joka vuosi tuemme huolellisesti valittuja kumppaneita lahjoituksilla. Näin vahvistamme vaikutustamme yhteiskuntaan ja paikallisyhteisöihin.

Lue lisää Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteista: Sitoumukset ja yhteistyö