Hyvä koulutus

Hyvä koulutus

Tuemme laadukasta koulutusta tuottamalla yhdenvertaisia oppimisratkaisuja yli 20 miljoonalle oppilaalle ja opiskelijalle ympäri Eurooppaa. Tavoitteenamme on auttaa kaikkia oppilaita saavuttamaan parhaat mahdolliset oppimistulokset.

Sukupuolten tasa-arvo

Sukupuolten tasa-arvo

Tuemme sukupuolten tasa-arvoa kehittämällä monimuotoista työpaikkaa yhdessä henkilöstömme kanssa ja tarjoamalla yhtäläiset mahdollisuudet kaikille sukupuolille. Oppimateriaalimme kehittävät oppilaita sukupuolesta riippumatta. Mediamme lisäävät tietoisuutta erilaisista näkökulmista eivätkä syrji.

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Tuemme kestävää talouskasvua toimimalla työnantajana ja veronmaksajana eri puolilla Eurooppaa. Työntekijämme edustavat laajalti eri ikäryhmiä, ja tarjoamme nuorille työntekijöille tasa-arvoiset kehittymismahdollisuudet.

Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Tuemme innovaatioita kehittämällä ketterää yrityskulttuuria. Edistämme tieteellistä tutkimusta raportoimalla tieteen uusimmista saavutuksista medioissamme. Oppimateriaalimme perustuvat faktoihin ja opetussuunnitelmiin.

Eriarvoisuuden vähentäminen

Eriarvoisuuden vähentäminen

Vähennämme eriarvoisuutta kehittämällä sosiaalista, taloudellista ja poliittista osallisuutta oppimateriaaliemme ja mediasisältöjemme avulla. Tuemme myös erilaisia kansalaisjärjestöjä, jotka pyrkivät vähentämään eriarvoisuutta.

Vastuullista kuluttamista

Vastuullista kuluttamista

Tuemme vastuullista kuluttamista ja tuotantoa tekemällä yhteistyötä koko arvoketjussamme, jotta voimme maksimoida myönteiset vaikutuksemme ja minimoida ympäristövaikutuksemme. Kerromme vuosittaisen vastuullisuusraportointimme yhteydessä vaikutuksistamme, toimistamme ja tuloksistamme.

Ilmastotekoja

Ilmastotekoja

Ilmastokriisin torjuminen on yksi aikamme suurimmista haasteista, ja se koskettaa meitä kaikkia.. Science Based Targets -aloite (SBTi) on hyväksynyt Sanoman päästövähennystavoitteet omalle toiminnalle (Scope 1 ja 2) ja arvoketjulle (Scope 3), joka vahvistaa, että Sanoman ilmastostrategia tukee ilmaston lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen Pariisin sopimuksen mukaisesti. Tavoitteenamme on 2030 mennessä vähentää oman toimintamme päästöjä 42 % ja arvoketjumme päästöjä 38% vuoteen 2021 verrattuna.

Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Rauhan ja oikeudenmukaisuuden tukeminen tulee näkyväksi tarjoamamme riippumattoman median ja oppimateriaalin kautta. Kehitämme eettistä ja luotettavaa journalismia, tuotamme vastuullista mediaa ja edistämme korkeaalatuista opetusta tukeaksemme avointa ja demokraattista yhteiskuntaa.

Yhteistyö ja kumppanuus

Yhteistyö ja kumppanuus

Teemme yhteistyötä sidosryhmiemme ja tavarantoimittajiemme kanssa vastuullisuustavoitteidemme saavuttamiseksi. Joka vuosi tuemme huolellisesti valittuja kumppaneita lahjoituksilla. Näin vahvistamme vaikutustamme yhteiskuntaan ja paikallisyhteisöihin.