Ilmastokriisin torjuminen on yksi aikamme suurimmista haasteista, ja se koskettaa meitä kaikkia. Vaikka toimialamme on vähähiilinen, meille on tärkeää minimoida ympäristövaikutuksiamme sekä lisätä tietoisuutta ilmastokriisistä. 

Tavoitteet ja painopistealueet

Vähennämme päästöjä tieteeseen perustuvien Science Based Targets -vähennystavoitteidemme mukaisesti

 • Vuonna 2022 asetimme tieteeseen perustuvat, Science Based Targets –aloitteen mukaiset, hiilidioksipäästöjen vähennystavoitteet omalle toiminnallemme ja arvoketjullemme.
 • Sanoma on sitoutunut vähentämään oman toimintansa Scope 1 ja 2 -kasvihuonekaasupäästöjä 4,2 % vuodessa 2030 saakka vertailuvuoden 2021 tasosta.  Tällöin päästöt pienenevät kaikkiaan 38 % vuoteen 2030 mennessä lähtötasoon 2021 verrattuna aiempien päästövähennystoimien lisäksi.  Vuonna 2021 Sanoma puolitti oman toimintansa päästöt 2020 verrattuna.
 • Sanoma on sitoutunut vähentämään arvoketjunsa Scope 3 kasvihuonekaasupäästöjä 4,2 % vuodessa 2030 asti vertailuvuoden 2021 tasosta (yhteensä 38 %). Tämä tavoite koskee kategorioita 1 Hankitut tuotteet ja palvelut, 3 Polttoaineiden tuotanto ja energiansiirtohäviöt sekä 4 ja 9 Tavaroiden ja palvelujen logistiikka, joiden osuus Sanoman arvoketjun päästöistä on noin 3/4.

Olemme hiilineutraali 2030 mennessä

 • Science Based Targets -päästövähennystavoitteiden lisäksi Sanoman tavoitteena on hiilineutraalius kaikissa toiminnoissa vuonna 2030. Tämä tarkoittaa, että Sanoma ottaa vuonna 2030 vastuun päästöistä, joita ei voida vähentää.

Minimoimme ympäristövaikutuksia läpi toimitusketjumme

 • Tavoitteenamme on siirtyä hiilineutraaliin sähköön 2023 loppuun mennessä ja hiilineutraaliin energiaan (lämmitys, jäähdytys ja varavoima) 2030 mennessä. Kumpikin energiatavoite tukee päästövähennystavoitteitamme.
 • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi teemme yhteistyötä alihankkijoiden kanssa yhteisen ilmasto- ja ympäristöjalanjälkemme pienentämiseksi.
 • Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen suojelee lajipopulaatioita ja tukee sopeutumista ilmastokriisiin. Tavoitteenamme on, että 2023 loppuun mennessä kaikkien Sanoman käyttämien paperilaatujen puukuitu on peräisin luotettavista sertifioiduista lähteistä.
 • Sanoma omistaa kaksi painotaloa Suomessa, joissa ympäristöjohtaminen pohjautuu ISO 14001 järjestelmään. Seuraamme paperikuidun käyttämääriä sekä minimoimme paperijätteen, painolevyjen, painovärien, kosteutusaneen ja vedenkäyttöä aktiivisen energiansäästötyön ja päästöjen vähentämisen rinnalla. Painoissamme käytetään esimerkiksi ainoastaan hiilineutraalia sähköä ja kaikki jäte kierrätetään tai uusiokäytetään.

Lisäämme faktapohjaista ilmasto- ja ympäristötietoisuutta

 • Lisäämme faktapohjaista ilmasto- ja ympäristötietoisuutta. Esimerkiksi Helsingin Sanomat on käynnistänyt useita ilmastoon liittyviä hankkeita . Näihin sisältyy esimerkiksi HS Ympäristä ilmasto- ja ympäristöjournalismiin keskittyvä kokonaisuus. 
 • Jotta voimme minimoida ympäristövaikutuksemme, haluamme kehittää tietopääomaamme ja lisätä ilmasto- ja ympäristötietoisuutta faktojen avulla. Kehitämme parhaillaan koulutusta työntekijöille ilmasto- ja ympäristötietoisuuden lisäämiseksi.

Vastuullisuustyötämme ohjaavat tavoitteet ja mittarit  - tutustu tuloksiimme

 • Tutustu Sanoman vastuullisuustyön tavoitteisiin ja tuloksiin tarkemmin uusimmassa vastuullisuusraportissamme.

Lue lisää

Avainlukuja

Sanoman hiilijalanjälki tCO2e

Oman toiminnan Scope 1 ja 2 päästöintensiteetti, tCO2e/työntekijä

Päästöintensiteetti suhteutettuna liikevaihtoon, tCO2e/€ liikevaihto

%

jätteestä kierrätetty Sanoman omistamissa painoissa

%

tuotteissa käytetystä paperikuidusta vastuullisista sertifioiduista lähteistä