Ilmastokriisin torjuminen on yksi aikamme suurimmista haasteista, ja se
koskettaa meitä kaikkia. Vaikka toimialamme on vähähiilinen, meille on
tärkeää minimoida ympäristövaikutuksiamme sekä lisätä tietoisuutta
ilmastokriisistä. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali vuoteen 2030
mennessä oman toimintamme ja arvoketjumme osalta.

Avainlukuja

97 000

Sanoman hiilijalanjälki tCO2e

0.9

Oman toiminnan Scope 1 ja 2 päästöintensiteetti, tCO2e/työntekijä

18

Päästöintensiteetti suhteutettuna liikevaihtoon, gCO2e/€ liikevaihto

100

% jätteestä kierrätetty Sanoman omistamissa painoissa

95

% paperista FSC tai PEFC sertifioitua

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Vastuullisuustekomme ympäristöstä huolehtiessamme tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.
12 Vastuullista kuluttamista
12 Vastuullista kuluttamista
13 Ilmastotekoja
13 Ilmastotekoja
17 Yhteistyö ja kumppanuus
17 Yhteistyö ja kumppanuus

Tuemme vastuullista kuluttamista ja tuotantoa tekemällä yhteistyötä koko arvoketjussamme, jotta voimme maksimoida myönteiset vaikutuksemme ja minimoida ympäristövaikutuksemme. Kerromme vuosittaisen vastuullisuusraportointimme yhteydessä vaikutuksistamme, toimistamme ja tuloksistamme.

Vaikka toimialamme on vähähiilinen, meille on tärkeää minimoida ympäristövaikutuksemme ja lisätä faktapohjaista ilmastotietoisuutta yhteiskunnassa. Tavoitteenamme on saavuttaa nettonollapäästöt vuoteen 2030 mennessä.

Teemme yhteistyötä sidosryhmiemme ja tavarantoimittajiemme kanssa vastuullisuustavoitteidemme saavuttamiseksi. Joka vuosi tuemme huolellisesti valittuja kumppaneita lahjoituksilla. Näin vahvistamme vaikutustamme yhteiskuntaan ja paikallisyhteisöihin.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Lue lisää Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteista: Sitoumukset ja yhteistyö