Ilmastokriisin torjuminen on yksi aikamme suurimmista haasteista, ja se koskettaa meitä kaikkia. Sanoman perus- ja toisen asteen oppimisliiketoiminnalla ja riippumattomalla medialla on vahva positiivinen nettovaikutus yhteiskuntaan. Koska luotettavan ja faktoihin perustuvan sisällön tuottaminen on liiketoimintamme ytimessä, meille on tärkeää, että ilmastotavoitteemme ja suunnitelmamme päästövähennyksille ovat sekä kunnianhimoisia että tieteeseen perustuvia. 

Tavoitteet ja painopistealueet

Vähennämme päästöjä tieteeseen perustuvien Science Based Targets -vähennystavoitteidemme mukaisesti

 • Science Based Targets -aloite (SBTi) on hyväksynyt Sanoman päästövähennystavoitteet omalle toiminnalle (Scope 1 ja 2) ja arvoketjulle (Scope 3). Validointi vahvistaa, että Sanoman ilmastostrategia ja liiketoimintamalli tukevat siirtymää kestävään talouteen ja ilmaston lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen Pariisin sopimuksen ja ilmastotieteen mukaisesti.
 • Sanoma on sitoutunut vähentämään oman toimintansa Scope 1 ja 2 -kasvihuonekaasupäästöjä 42 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vertailuvuoden 2021 tasoon. Vuonna 2021 Sanoma puolitti jo oman toimintansa päästöt vuoteen 2020 verrattuna.
 • SBTi-tavoitteiden mukaisesti Sanoman tavoitteena on vähentää arvoketjun absoluuttisia Scope 3 kasvihuonekaasupäästöjä ostettujen tuotteiden ja palveluiden, hankitun energian epäsuorien päästöjen (muut kuin Scope 1 ja Scope 2) sekä tuotteiden kuljetusten osalta 38 % vuoteen 2030 mennessä vertailuvuodesta 2021.

Minimoimme ympäristövaikutuksia läpi toimitusketjumme

 • Tavoitteenamme on siirtyä hiilineutraaliin sähköön 2023 loppuun mennessä ja hiilineutraaliin energiaan (lämmitys, jäähdytys ja varavoima) 2030 mennessä. Kumpikin energiatavoite tukee päästövähennystavoitteitamme.
 • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi teemme yhteistyötä alihankkijoiden kanssa yhteisen ilmasto- ja ympäristöjalanjälkemme pienentämiseksi.
 • Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen suojelee lajipopulaatioita ja tukee sopeutumista ilmastokriisiin. Tavoitteenamme on, että 2023 loppuun mennessä kaikkien Sanoman käyttämien paperilaatujen puukuitu on peräisin luotettavista sertifioiduista lähteistä.
 • Sanoma omistaa kaksi painotaloa Suomessa, joissa ympäristöjohtaminen pohjautuu ISO 14001 järjestelmään. Seuraamme paperikuidun käyttämääriä sekä minimoimme paperijätteen, painolevyjen, painovärien, kosteutusaneen ja vedenkäyttöä aktiivisen energiansäästötyön ja päästöjen vähentämisen rinnalla. Painoissamme käytetään esimerkiksi ainoastaan hiilineutraalia sähköä ja kaikki jäte kierrätetään tai uusiokäytetään.

Olemme hiilineutraali 2030 mennessä

 • Science Based Targets -päästövähennystavoitteiden lisäksi Sanoman tavoitteena on hiilineutraalius kaikissa toiminnoissa vuonna 2030. Tämä tarkoittaa, että Sanoma ottaa vastuun päästöistä, joita ei voida vähentää.

Lisäämme faktapohjaista ilmasto- ja ympäristötietoisuutta

 • Lisäämme faktapohjaista ilmasto- ja ympäristötietoisuutta. Esimerkiksi Helsingin Sanomat on käynnistänyt useita ilmastoon liittyviä hankkeita . Näihin sisältyy esimerkiksi HS Ympäristä ilmasto- ja ympäristöjournalismiin keskittyvä kokonaisuus. 
 • Jotta voimme minimoida ympäristövaikutuksemme, haluamme kehittää tietopääomaamme ja lisätä ilmasto- ja ympäristötietoisuutta faktojen avulla. Kehitämme parhaillaan koulutusta työntekijöille ilmasto- ja ympäristötietoisuuden lisäämiseksi.

Vastuullisuustyötämme ohjaavat tavoitteet ja mittarit  - tutustu tuloksiimme

 • Tutustu Sanoman vastuullisuustyön tavoitteisiin ja tuloksiin tarkemmin vastuullisuuden tuloskortilla.

Lue lisää

Avainlukuja

Sanoman hiilijalanjälki tCO2e

Oman toiminnan Scope 1 ja 2 päästöintensiteetti, tCO2e/työntekijä

Päästöintensiteetti suhteutettuna liikevaihtoon, tCO2e/€ liikevaihto

%

jätteestä kierrätetty Sanoman omistamissa painoissa

%

tuotteissa käytetystä paperikuidusta vastuullisista sertifioiduista lähteistä