Ilmastokriisin torjuminen on yksi aikamme suurimmista haasteista, ja se koskettaa meitä kaikkia. Vaikka toimialamme on vähähiilinen, meille on tärkeää minimoida ympäristövaikutuksiamme ja lisätä ilmastotietoisuutta yhteiskunnassa. Olemme sitoutuneet torjumaan ilmastokriisiä ja vähentämään päästöjämme paikallisilla ja maailmanlaajuisilla toimilla.

Vastuullisuustavoitteemme

Olemme hiilineutraali koko arvoketjussamme 2030 mennessä ja ilmastotyömme pohjautuu faktoihin

Olemme asettaneet konkreettiseksi tavoitteeksi olla sekä oman toimintamme että koko arvoketjumme osalta hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Noin 90 prosenttia päästöistämme on peräisin toimitusketjustamme, kuten sanomalehtien, aikakauslehtien sekä kirjojen toimituksista ja tuotannosta. Ilmastotavoitteidemme saavuttamiseksi teemme tiivistä yhteistyötä toimittajiemme kanssa. Omassa toiminnassamme syntyy päästöjä esimerkiksi painotaloissa ja toimitiloissa käytettävästä energiasta ja materiaaleista. Vähentääksemme oman toimintamme päästöjä, investoimme energia- ja materiaalitehokkuuteen sekä uusiutuvan energian käyttöön toimitiloissamme ympäri Eurooppaa.

Lue lisää

Minimoimme ympäristövaikutuksiamme läpi toimitusketjumme

Ehkäisemme ja pienennämme myös muita ympäristövaikutuksiamme panostamalla tehokkaaseen toimintaan ja materiaalien käyttöön sekä vastuulliseen hankintaan. Tavoitteenamme on jätteen mahdollisimman kattava kierrätys ja uudelleenkäyttö ja minimoimme esimerkiksi muovin käyttöä. Esimerkiksi Sanoman omistamissa painoissa kaikki jäte kierrätetään tai uudelleenkäytetään. Varmistamme myös, että käyttämämme paperi on peräisin luotettavasta ja jäljitettävästä lähteestä ja se on tuotettu vastuullisesti. Tavoitteenamme on, että kaikki Sanoman paperilaaduissa käytettävä puukuitu on peräisin FSC tai PEFC sertifioidusta alkuperästä.

Lue lisää

Lisäämme faktapohjaista ilmasto- ja ympäristötietoisuutta

Uskomme, että meidän on jatkuvasti kehitettävä tietopääomaamme ja lisättävä ilmasto- ja ympäristötietoisuuttamme faktojen avulla, jotta voimme minimoida ympäristövaikutuksemme. Johtavana oppimisen ja median yhtiönä meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus tukea taistelua ilmastonmuutosta vastaan. Faktapohjaisten uutisten ja oppimissisältöjen avulla voimme vahvistaa yhteiskunnallista keskustelua muutoksesta, lisätä ymmärrystä ja tukea näin päästöjen vähentämisessä. Työntekijöidemme sekä alihankkijoidemme kouluttaminen auttaa organisaatiotamme tunnistamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä kehittämään toimintaamme. Olemme myös sitoutuneet erilaisiin aloitteisiin, kuten raportoimaan päästöistämme läpinäkyvästi CDP (Carbon Disclosure Project ) -aloitteen avulla ja olemme Climate Leadership Coalitionin jäsen.

Tutustu sitoumuksiimme

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Vastuullisuustekomme ympäristöstä huolehtiessamme tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.
12 Vastuullista kuluttamista
13 Ilmastotekoja
17 Yhteistyö ja kumppanuus

Tuemme vastuullista kuluttamista ja tuotantoa tekemällä yhteistyötä koko arvoketjussamme, jotta voimme maksimoida myönteiset vaikutuksemme ja minimoida ympäristövaikutuksemme. Kerromme vuosittaisen vastuullisuusraportointimme yhteydessä vaikutuksistamme, toimistamme ja tuloksistamme.

Vaikka toimialamme on vähähiilinen, meille on tärkeää minimoida ympäristövaikutuksemme ja lisätä faktapohjaista ilmastotietoisuutta yhteiskunnassa. Tavoitteenamme on saavuttaa nettonollapäästöt vuoteen 2030 mennessä.

Teemme yhteistyötä sidosryhmiemme ja tavarantoimittajiemme kanssa vastuullisuustavoitteidemme saavuttamiseksi. Joka vuosi tuemme huolellisesti valittuja kumppaneita lahjoituksilla. Näin vahvistamme vaikutustamme yhteiskuntaan ja paikallisyhteisöihin.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Lue lisää Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteista: Sitoumukset ja yhteistyö 

Avainlukuja

100%

jätteestä kierrätetty Sanoman omistamissa painoissa

40%

Sanomatalon energiatehokkuuden säästötavoite

2,4

Oman toiminnan Scope 1 ja 2 päästöintensiteetti tCO2e/työntekijä

23

Päästöintensiteetti suhteutettuna liikevaihtoon, gCO2e/€ liikevaihto

85%

paperista FSC tai PEFC sertifioitua