Ilmastokriisin torjuminen on yksi aikamme suurimmista haasteista, ja se koskettaa meitä kaikkia. Vaikka toimialamme on vähähiilinen, meille on tärkeää minimoida ympäristövaikutuksiamme sekä lisätä tietoisuutta ilmastokriisistä. 

Tavoitteet ja painopistealueet

Asetamme tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet ja olemme hiilineutraali koko arvoketjussamme 2030 mennessä

  • Tavoitteenamme on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä oman toimintamme ja arvoketjumme osalta. Vuonna 2021 puolitimme oman toiminnan kasvihuonekaasujen Scope 1 ja 2 päästömme. 2023 mennessä käytämme ainoastaan hiilineutraalia sähköä.
  • Olemme sitoutuneet asettamaan tieteeseen perustuvat, Science Based Targets –aloitteen mukaiset, hiilidioksipäästöjen vähennystavoitteet omalle toiminnallemme ja arvoketjullemme vuoteen 2023 mennessä.

Minimoimme ympäristövaikutuksia läpi toimitusketjumme

  • Merkittävimmät ilmastovaikutuksemme ovat seurausta toimitusketjussa syntyvistä epäsuorista päästöistä. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi teemme yhteistyötä alihankkijoiden kanssa yhteisen ilmastojalanjälkemme pienentämiseksi.
  • Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen suojelee lajipopulaatioita ja tukee sopeutumista ilmastokriisiin. 2023 mennessä kaikkien Sanoman käyttämien paperilaatujen puukuitu on peräisin luotettavista sertifioiduista lähteistä.
  • Sanoma omistaa kaksi painotaloa Suomessa, joissa ympäristöjohtaminen pohjautuu ISO 14001 järjestelmään. Seuraamme paperikuidun käyttämääriä sekä minimoimme paperijätteen, painolevyjen, painovärien, kosteutusaneen ja vedenkäyttöä aktiivisen energiansäästötyön ja päästöjen vähentämisen rinnalla. Painoissamme käytetään esimerkiksi ainoastaan hiilineutraalia sähköä ja kaikki jäte kierrätetään tai uusiokäytetään.

Lisäämme faktapohjaista ilmasto- ja ympäristötietoisuutta

  • Lisäämme faktapohjaista ilmasto- ja ympäristötietoisuutta. Esimerkiksi Helsingin Sanomat käynnisti useita ilmastoon liittyviä hankkeita vuoden 2021 aikana. Näihin sisältyi esimerkiksi kokonaan ilmasto- ja ympäristöjournalismiin keskittyvän kirjeenvaihtajan nimittäminen.
  • Jotta voimme minimoida ympäristövaikutuksemme, haluamme kehittää tietopääomaamme ja lisätä ilmasto- ja ympäristötietoisuutta faktojen avulla. Kehitämme parhaillaan koulutusta työntekijöille ilmasto- ja ympäristötietoisuuden lisäämiseksi.

Avainlukuja

Sanoman hiilijalanjälki tCO2e

Oman toiminnan Scope 1 ja 2 päästöintensiteetti, tCO2e/työntekijä

Päästöintensiteetti suhteutettuna liikevaihtoon, gCO2e/€ liikevaihto

%

jätteestä kierrätetty Sanoman omistamissa painoissa

%

tuotteissa käytetystä paperikuidusta vastuullisista sertifioiduista lähteistä