Aurinkoenergiayrityksen Solnetin työntekijät Joonatan Korkeavuori (vas.) ja Tuomas Heikkinen (oik.) asensivat aurinkopaneeleja Sanomatalon katolle toukokuussa 2024. Kuva: Kaisa Rautaheimo / HS

Sanoma on ottanut käyttöönsä aurinkovoimalan Helsingissä ja Tampereella. Helsingin Sanomatalon aurinkovoimala käynnistyi kesäkuun alussa ja Manun painotalossa Tampereella aurinkovoima saadaan käyttöön heinäkuussa.

Sanoma on jo ennen aurinkovoimaloiden käyttöönottoa käyttänyt toiminnoissaan fossiilivapaata sähköä sekä siirtynyt uusiutuvaan kaukolämpöön. Aurinkovoiman käyttö vahvistaa uusiutuvaa sähköntuotantoa, energiaomavaraisuutta ja tuottaa myös kustannussäästöjä.

Sanomatalon katolle asennettiin yhteensä 320 aurinkopaneelia, jotka kattavat jatkossa neljä prosenttia kiinteistön sähkön kokonaiskulutuksesta. Paneelien huipputeho on 136 kilowattia. Aurinkovoimalan vuosituotanto on 123 megawattituntia, joka vastaa noin kymmenen sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva Sanomatalo on rakennettu 25 vuotta sitten. Talon energiatehokkuutta on parannettu viime vuosina muun muassa energiatehokkuusremontin sekä tekoälyn avulla. Sanomatalo on ympäristösertifioitu BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) -sertifioinnin avulla. Sanomatalon omistaa saksalainen kiinteistöyhtiö Deka, joka on tilannut aurinkopaneelit Solnet Oyltä. Sanoma on mukana vuokralaisena investoinnissa ja voimalan sähkö on Sanoman käytössä ilmaiseksi vuokrakauden loppuun asti.

Aurinkopaneelit otetaan kesän aikana käyttöön myös Manun painotalossa Tampereella, jonka katolle asennetaan 1 805 aurinkopaneelia.

Aurinkovoimalla saadaan katettua seitsemän prosenttia kokonaistuotannosta. Paneelien huipputeho on 489 kilowattia, ja aurinkovoimalan vuosituotanto on 566 megawattituntia, joka vastaa noin 47 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta. Myös Manussa asennuksen tekee Solnet Oy ja asennuksen on tilannut kiinteistön omistaja LähiTapiola. Manussa Sanoma ostaa aurinkovoimalan avulla tuotetun sähkön kiinteään hintaan.

Sanomalan ja Manun painotaloissa ympäristöjohtamista toteutetaan ISO 14001-järjestelmän avulla.

”Aurinkopaneelien tuottaman energian määrä on pieni suhteutettuna isoon kuvaan, mutta oleellinen osa ilmastotyön konkretisointia. Emme tee tätä vain vaatimusten täyttämisen vuoksi, vaan koska koemme että meidän on toimittava esimerkillisesti, tätä asiakkaammekin odottavat. Myös henkilöstö on kertonut olevansa ylpeitä, että teemme konkreettisia toimia”, Sanoman tuotannosta ja logistiikasta vastaava johtaja Timo Tassi sanoo.

Tassi on mukana Sanoma Media Finlandin ympäristötyöryhmässä, jonka tehtävänä on edistää Sanoman vastuullisuusstrategian ilmasto- ja ympäristötavoitteita. Työryhmä koostuu Sanomapainon, hankinnan, kiinteistöjen hallinnan sekä logistiikan, tuotannon ja vastuullisuuden edustajista.

”Perustimme ympäristötyöryhmän neljä vuotta sitten, jotta ilmasto- ja ympäristöasioista päättävät pystyvät tekemään kehittämistyötä ketterästi ja matalalla kynnyksellä. Esimerkiksi ilmastostrategiamme toteuttaminen vaatii eri toimintojen yhteistyötä, jotta tavoitteet saavutetaan ja kaikilla on yhteinen suunta. Olemme myös saaneet merkittäviä tuloksia aikaiseksi. Esimerkiksi toimitilojen energiakäyttöön ja työsuhdeautoihin liittyvät oman toiminnan päästöt ovat laskeneet 31 % ja hankintaketjun päästöt 29 % aikavälillä 2021–2023”, Sanoman vastuullisuuspäällikkö Eveliina Nygren sanoo.

Kansainvälinen Science Based Targets -aloite (SBTi) on hyväksynyt Sanoman päästövähennystavoitteet omalle toiminnalle (Scope 1 ja 2) ja arvoketjulle (Scope 3). Sanoma on sitoutunut vähentämään oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä 42 % ja arvoketjun kasvihuonekaasupäästöjä ostettujen tuotteiden ja palveluiden, hankitun energian epäsuorien päästöjen tuotteiden kuljetusten osalta 38 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vertailuvuoden 2021 tasoon.

Lue lisää:

Suomalainen Solnet sanoo keksineensä keinon, jolla aurinkosähköinvestoinnin tuottoa voi parantaa noin kymmenen prosenttia (Helsingin Sanomat 22.5.2024)

Sanoman vastuullisuustrategia