Sanoma Oyj:n tiedonantopolitiikan tarkoituksena on varmistaa tietojen oikeudenmukainen ja oikea julkistaminen sekä tiedottamisen oikea-aikaisuus ja yhdenmukaisuus kaikilla tasoilla. Tiedonantopolitiikan periaatteet koskevat Sanoma Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä.

Sanoma Oyj:n hallitus on hyväksynyt tiedonantopolitiikan, ja se on nähtävänä konsernin verkkosivustolla englanniksi ja suomeksi. Yksityiskohtaisempia tiedotusta koskevia sisäisiä ohjeita on Sanoman toimitusjohtajan hyväksymissä konsernin toimintaohjeissa.

Tiedonantopolitiikka (pdf)