Julkistettu  10.2.  (ennallaan, Q1-osavuosikatsaus 30.4.)

Vuonna 2021 Sanoma odottaa konsernin raportoidun liikevaihdon olevan 1,2–1,3 mrd. euroa (2020: 1,1) ja operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja olevan 14–16 % (2019: 14,7 %).

Toimintaympäristö ja sen vaikutukset liiketoimintaan huomioiden Sanoma arvioi, että:

  • Rajoituksilla tulee olemaan vaikutusta live-tapahtumien järjestämiseen. Tapahtumien järjestäminen tulee riippumaan myös rokotusasteesta ja yhteiskunnan avaamisesta Suomessa, ja lopulliset päätökset tullaan tekemään tapahtumakohtaisesti. Tapahtumaliiketoiminnan kannattavuus tulee olemaan merkittävästi alhaisempi kuin edellisvuonna.
  • Mainonnan kysyntä tulee painottumaan toiselle vuosipuoliskolle.
  • Pitkittyneet koulujen sulkemiset eivät tule vaikuttamaan merkittävästi oppimisliiketoimintaan sen tärkeimmissä toimintamaissa.