Julkistettu  10.2. 
(ennallaan ,  puolivuosikatsaus 2021 ja Q1 2021 osavuosikatsaus)

Vuonna 2021 Sanoma odottaa konsernin raportoidun liikevaihdon olevan 1,2–1,3 mrd. euroa (2020: 1,1) ja operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja olevan 14–16 % (2019: 14,7 %).

Toimintaympäristö ja sen vaikutukset liiketoimintaan ja talouteen huomioiden Sanoma arvioi, että:

  • Tapahtumaliiketoiminnan liikevaihto tulee olemaan noin puolet vuoden 2019 tasosta (2019: 35 milj. euroa) ja kannattavuus lähellä nollaa.
  • Mainonnan kysyntä tulee painottumaan toiselle vuosipuoliskolle.
  • Pitkittyneet koulujen sulkemiset eivät tule vaikuttamaan merkittävästi oppimisliiketoimintaan sen tärkeimmissä toimintamaissa.