Nykyiset näkymät (muuttumattomat 4.5.):

Vuonna 2023 Sanoma odottaa konsernin raportoidun liikevaihdon olevan 1,35–1,4 miljardia euroa (2022: 1,3). Konsernin operatiivisen liikevoiton ilman hankintamenojen poistoja odotetaan olevan 150–180 miljoonaa euroa (2022: 189).

Toimintaympäristöön liittyen Sanoma arvioi, että:

  • konsernin toimintamaissa, erityisesti Suomessa, talous vaipuu lievään taantumaan, ja
  • Suomen mainosmarkkina laskee hieman suurimman laskun ajoittuessa ensimmäiselle vuosipuoliskolle.