Julkistettu  10.2. 

Vuonna 2021 Sanoma odottaa konsernin raportoidun liikevaihdon olevan 1,2–1,3 mrd. euroa (2020: 1,1) ja operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja olevan 14–16 % (2019: 14,7 %).

Näkymien vaihteluvälien keskikohdat perustuvat oletukseen, että mainosmarkkinat säilyvät suhteellisen vakaina edellisvuoteen verrattuna eikä tapahtumaliiketoimintaan kohdistu merkittäviä rajoituksia Suomessa. Lisäksi oletuksena on, etteivät koronaviruspandemian aiheuttamat pitkittyneet koulujen sulkemiset merkittävästi vaikuta oppimisliiketoimintaan sen tärkeimmissä toimintamaissa.

 

Näkymät vuodelle 2020 (arkisto)

Julkistettu 8.10.

Vuonna 2020 Sanoma odottaa konsernin raportoidun liikevaihdon olevan noin 1 050 milj. euroa (2019: 913). Konsernin operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja odotetaan olevan noin 14 % (2019: 14,8 %), mikä tässä tapauksessa tarkoittaa, että prosentin ei odoteta olevan alle 13 % tai yli 15 %.

Näkymät perustuvat oletukseen, että vuonna 2020 mainosmarkkinat laskevat Suomessa 15–20 % vuoteen 2019 verrattuna.

Julkistettu 24.3., ennallaan 2020 puolivuosikatsauksessa

Käynnissä olevan koronavirusepidemian vuoksi Sanoma on perunut väliaikaisesti näkymänsä vuodelle 2020, jotka oli annettu 7.2. Tämänhetkisessä jatkuvasti ja nopeasti kehittyvässä tilanteessa yhtiön on liian aikaista tehdä luotettavia ja täsmällisiä ennusteita näkymiensä päivittämiseksi. Sanoma arvioi antavansa päivitetyt näkymät vuodelle 2020 myöhemmin kuluvan vuoden aikana.

Julkistettu 7.2.

Vuonna 2020 Sanoma odottaa konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon olevan vakaa ja operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja olevan noin 15 % (2019: 14,8 %).