Arvopaperimarki määrittää, että ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa tai ylittää 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 66,7 (2/3) prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä taikka laskee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 66,7 (2/3) prosentin yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.

Viimeisimmät liputusilmoitukset

Sanoma ei ole vastaanottanut liputusilmoituksia viimeisen 12 kuukauden aikana. Viimeisimmät liputusilmoitukset yhtiön omistuksessa tapahtuneista muutoksista on annettu vuonna 2015. Kaikki liputusilmoitukset ovat selattavissa Sanoman Uutishuoneessa.

Uutishuone