”Kuten aina, kolmas vuosineljännes oli oppimisliiketoimintamme huippusesonkia, kun uuden kouluvuoden alkaessa kaikki kirjat toimitetaan kouluihin sekä uudet digitaaliset lisenssit aktivoidaan. Iloksemme Espanjan viivästyneet myynnit aiemmilta kuukausilta toteutuivat tämän neljänneksen aikana. Koska meneillään on LOMLOE-opetussuunnitelmauudistuksen ensimmäinen toteutusvuosi, odotamme Espanjan kysynnän jatkavan kasvuaan myös vuonna 2023 ja osittain vuonna 2024. Uudistukseen liittyvää tulosparannusta ei tyypillisesti nähdä kokonaan vielä ensimmäisenä vuonna, jolloin suurin osa uusiin materiaaleihin liittyvistä sisältö- ja markkinointi-investoinneista tehdään.

Learning-toimintamaissamme kolmannen vuosineljänneksen huippusesonki oli oppimateriaaliliiketoiminnoissamme onnistunut. Sopeuduimme menestyksekkäästi odotettua korkeampiin paperikustannuksiin – on hyvä ottaa huomioon, että oppimateriaalit myydään tyypillisesti vain kerran vuodessa, minkä vuoksi voimme päivittää hinnoitteluamme toimintaympäristön muutosten mukaisesti vain kerran vuoden aikana. Hollannissa oppimateriaalien jakeluliiketoiminnan taloudelliseen tulokseen vaikuttivat kuitenkin kielteisesti työvoimakustannusten nousu ja toimitusketjun ongelmat, mikä johti koko segmentin tammi−syyskuun tuloksen hienoiseen heikentymiseen. Vaikka odotamme näiden ongelmien jäävän tilapäisiksi, niillä voi olla vaikutusta myös ensi vuonna.

Elokuun lopussa saimme päätökseen Pearsonin Italian ja Saksan liiketoimintojen yritysoston, ja minulla on ilo toivottaa nämä vahvat liiketoiminnat ja tiimit tervetulleiksi osaksi Sanomaa. Näimme ostettujen liiketoimintojen vaikuttavan positiivisesti kolmannen vuosineljänneksen taloudelliseen tulokseemme syyskuun osalta. Integraatio on alkanut suunnitelmiemme mukaan; kaiken kaikkiaan irrottautuminen Pearsonista ja yhdistyminen osaksi Sanomaa tulee kestämään yhteensä noin 18−24 kuukautta."

"Media Finlandissa kolmannen vuosineljänneksen kokonaisliikevaihto pysyi vakaana, vaikka kuluttajamyynnin kysynnän tasaantuminen edellisillä neljänneksillä johti tilausmyynnin hienoiseen laskuun. Tämä vastasi odotuksiamme, kun otetaan huomioon koronaviruspandemian aikainen voimakas kasvu ja tämänhetkinen heikentynyt kuluttajien luottamus. Myös mainosmyynti laski hieman edellisvuodesta, vaikka onkin pysynyt yllättävän tasaisena talouden tämänhetkisessä myllerryksessä. Kuluttaja- ja mainosmyynnin laskua paikkasi matalamman kannattavuuden tapahtumaliiketoiminnan ja painopalvelujen myynnin kasvu. Paperin hinnat ovat nousseet vuoden aikana merkittävästi, ja tällä hetkellä hinta tonnia kohden on jopa 75 % korkeampi kuin edellisvuonna. Tiukasta kulukurista huolimatta Media Finlandin operatiivinen tulos laski vuosineljänneksen aikana. Vaikka odotammekin heikon ennustettavuuden sekä epävakauden ja korkean inflaation jatkuvan, on Media Finlandin tiimimme onnistunut hillitsemään niiden vaikutuksia huomattavasti noudattamalla tiukkaa kulukuria ja korottamalla säännöllisesti tuotteiden ja palvelujen hintoja kautta linjan.

Vapaa rahavirtamme ensimmäisiltä yhdeksältä kuukaudelta on jäljessä viime vuoteen verrattuna. Tärkeimmät syyt tähän ovat suuremmat investoinnit Learningin digialustojen kehittämiseen ja toimitilojemme mukauttamiseen hybridityöhön sopiviksi sekä edellisten tilikausien hyvien tulosten perusteella maksetut suuremmat verot. Lisäksi alempi käyttökate vaikutti rahavirtaan negatiivisesti. On hyvä huomioida, että ostettuamme Pearson Italian ja Saksan sekä Santillanan Espanjassa liiketoimintamme on keskittynyt enemmän Etelä-Eurooppaan, missä koulut alkavat myöhemmin syyskuussa ja pidemmät maksuajat ovat tyypillinen käytäntö markkinoilla. Tämä viivästyttää osaltaan operatiivisen rahavirtamme kertymistä kohti vuoden loppua.

Pearson Italian ja Saksan yritysoston myötä päivitimme näkymämme vuodelle 2022 elokuun lopussa, ja ne ovat pysyneet siitä asti ennallaan samoin kuin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme. Toimintaympäristön tämänhetkiset haasteet huomioiden odotamme sekä liikevaihdon että operatiivisen liikevoiton ilman hankintamenojen poistoja asettuvan koko vuodelta lähemmäksi näkymien alalaitaa. Haastavan toimintaympäristön odotetaan vaikuttavan toimintaamme ja tulokseemme jonkin verran myös vuonna 2023.

Vastuullisuus on sekä oppimis- että medialiiketoimintamme ytimessä ja tuoreimpana osoituksena edistyksellisestä ja kokonaisvaltaisesta vastuullisuustyöstämme ISS ESG−luokituksemme nousi toimialan johtavalle tasolle Prime C+. Tämänhetkinen statuksemme eri ESG-luokituksissa on saatavilla verkkosivuillamme.

Lopuksi haluaisin esittää lämpimät kiitokset kaikille Sanoman työntekijöille erinomaisesta työstä ja vahvasta sitoutumisesta asiakkaidemme tukemiseen, jotka mahdollistavat kasvun jatkumisen, toimintamme kehittämisen ja vakaan taloudelliseen tuloksen.”

 

27.10.2022