”Vuoden alkupuolisko oli meille kaikilla mittareilla vahva. Liikevaihto kasvoi ja tulos parani yritysostojen ja orgaanisen kasvun seurauksena sekä Learningissä että Media Finlandissa. Learningin orgaaninen kasvu oli 5 %, ja se oli erityisen vahvaa Hollannissa ja Puolassa, joissa on käynnissä opetussuunnitelmauudistus tai siirtyminen tilauspohjaiseen malliin. Olemme erittäin tyytyväisiä myös Santillanan tulokseen, joka oli odotustemme mukainen. Myös Santillanan integraatio etenee vakaasti suunnitelmiemme mukaan. Espanjan tiimimme on valmistautunut hyvin kolmannen vuosineljänneksen huippusesonkiin ja, mikä vielä tärkeämpää, vuosina 2022–2023 toteutuvaan koulutusuudistukseen. Santillanan oston myötä Learningin vuosittainen kausivaihtelu on entistä voimakkaampaa, sillä Espanjassa liiketoiminta painottuu vielä vahvemmin kolmannelle vuosineljännekselle kuin muissa toimintamaissamme. Oppimisliiketoiminnassa olemme jatkaneet etäopetuksen tukemista digitaalisilla työkaluillamme, emmekä odota pandemian vaikuttavan liiketoimintaan merkittävästi.

Media Finlandin hyvä kehitys jatkui toisella vuosineljänneksellä. Tilausmyynti jatkoi kasvuaan Helsingin Sanomien ja Ruutu+-suoratoistopalvelun vetämänä. Helsingin Sanomien tilausmäärä kasvoi 3 % vuoden takaiseen verrattuna. Mainosmyynnin toipuminen oli huomattavaa verrattuna vuoden 2020 toiseen vuosineljännekseen, jolloin koronaviruspandemia vaikutti siihen voimakkaasti. Olennaisempaa onkin verrata mainosmyyntiä vuoteen 2019, jonka vastaavasta ajanjaksosta jäimme vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 6 %. Näkyvyys mainonnan kysyntään on edelleen hyvin lyhytaikaista, mutta arvioimme vuoden kokonaiskysynnän painottuvan enemmän toiselle vuosipuoliskolle, mikäli koronapandemian laantuminen jatkuu. Alueellinen sanomalehtiliiketoiminta on ollut osa Sanomaa nyt yli vuoden. Tiimit ja toiminnot ovat integroituneet hyvin, ja synergiaedut näkyvät tuloksessa. Melko pienestä koostaan huolimatta tapahtuma- ja festivaaliliiketoimintamme on ollut tänä vuonna kuuma puheenaihe. Kesäkaudella 2021 järjestämme 11 festivaalia juhannuksen ja heinäkuun lopun välillä. Suurimmassa osassa niistä osallistujamäärää on rajoitettu merkittävästi."

"Toisella vuosineljänneksellä etenimme äskettäin julkaistun vastuullisuusstrategiamme toimeenpanossa. Toukokuussa sitouduimme YK:n Global Compact -aloitteeseen ja kesäkuussa puolestaan Science Based Targets -aloitteeseen, jonka kautta vahvistamme ilmastotavoitettamme hiilineutraaliudesta koko arvoketjussa vuoteen 2030 mennessä. Esittelimme koko vastuullisuusstrategiamme sijoittajille ja analyytikoille virtuaalisessa vastuullisuuspäivässämme kesäkuussa. Tapahtuman esitykset ja tallenne ovat saatavilla osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat/.

Velkaantuneisuusasteemme nousi Santillanan yritysoston seurauksena ja oli kausivaihtelusta johtuvassa tyypillisessä huipussaan hiukan yli pitkän aikavälin tavoitteemme ”alle 3,0”. Liiketoimintamme ja taloudellisen kehityksemme kausivaihtelun huomioon ottaen palaamme tavoitetasollemme jälleen vuoden jälkipuoliskolla. Yleisesti ottaen olemme selviytyneet koronapandemiasta hyvin sekä oppimisliiketoiminnassa että etenkin Suomen medialiiketoiminnassa, joka on osoittanut selviytymiskykynsä jo entuudestaan suuren kuluttaja- ja tilauspohjaisen myyntinsä ansiosta. Emme ole muuttaneet pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitamme, ja strateginen muutoksemme on edistynyt hyvin kuluneen puolentoista vuoden aikana. Haluan kiittää tiimejämme eri liiketoiminnoissa sinnikkyydestä pandemian aikana ja keskittymisestä asiakkaisiin haastavissa olosuhteissa työskenneltäessä. Meillä on vakaa taloudellinen asema ja kyky kerryttää hyvää rahavirtaa, ja tavoitteenamme on jatkossakin kasvattaa liiketoimintaamme sekä orgaanisesti että yritysostoin erityisesti perus- ja toisen asteen koulutukseen keskittyvän oppimisliiketoiminnan osalta.”