”Maailma muuttui dramaattisesti 24. helmikuuta Venäjän hyökättyä perusteetta Ukrainaan. Olemme järkyttyneitä ja tyrmistyneitä sodan ja sen aiheuttamien julmuuksien vuoksi, ja seisomme ukrainalaisten rinnalla. Sanoma on yhdessä työntekijöidensä kanssa tehnyt lahjoituksen Punaiselle Ristille tukeakseen Ukrainalle tarjottavaa humanitaarista apua. Tuemme ukrainalaisia eri tavoin myös liiketoimintamme kautta: esimerkiksi Puolan oppimisliiketoimintamme tukee paikallisia kouluja erittäin konkreettisesti mahdollistaakseen pakolaislasten koulutuksen jatkumisen, ja toimittajamme ja kuvaajamme työskentelevät tiiviisti myös paikan päällä Ukrainassa jakaakseen faktapohjaisia uutisia sodasta. Koska Sanomalla ei ole liiketoimintaa Ukrainassa tai Venäjällä, sodalla ei juurikaan ole suoraa vaikutusta liiketoimintaamme.

Kaiken kaikkiaan vuosi alkoi kannaltamme vahvasti sekä oppimis- että medialiiketoiminnassa. Learningin liikevaihto on kausivaihtelun vuoksi aina ensimmäisellä vuosineljänneksellä pieni ja tulos sen seurauksena tappiollinen. Digitaalisten oppimateriaalien suuri osuus kasvatti liikevaihtoa Alankomaissa ja Suomessa myös pienellä ensimmäisellä vuosineljänneksellä, sillä digitaalinen myynti tuloutuu tasaisesti vuoden aikana. Toisaalta suuret liiketoimintomme Espanjassa ja Puolassa vahvistavat kausivaihtelua vuoden aikana, sillä näiden markkina-alueiden digitalisaatioaste on edelleen matala, ja painettujen oppimateriaalien toimitus keskittyy pitkälti uuden lukuvuoden alkuun kolmannella vuosineljänneksellä. Olemme valmistautuneet hyvin tulevaan oppimateriaalisesonkiin keskittyen erityisesti Espanjaan, missä odotamme tällä hetkellä 12:n kaikkiaan 17 alueesta ottavan uuden opetussuunnitelman käyttöön vuonna 2022. Tämä on hieman yli puolet markkinoiden kokonaismyynnistä lopun seuratessa vuotta myöhemmin. Samalla arvioimme kysynnän laskevan Puolassa vuonna 2022 ennen seuraavaa pienempää opetussuunnitelmauudistusta, joka on alkamassa vuonna 2023. Kaiken kaikkiaan Espanjan myynnin kasvun arvioidaan suurin piirtein kompensoivan Puolan laskun vuonna 2022.

Media Finlandissa mainonnan kysyntä hidastui tilapäisesti hieman maaliskuussa ja huhtikuun alussa Ukrainan sodan epäsuoran vaikutuksen vuoksi, mutta on nyt palaamassa aiemmin arvioidulle tasolleen. Tilausmyynnin palautuminen normaalitasolle jatkui pandemian aikaisen vahvan kasvun jälkeen. Digitaalisten tilausten määrän kasvu jatkui sekä Helsingin Sanomissa että alueellisissa sanomalehdissä, mutta aiempaa hillitympänä. Sanomalehtipaperin saatavuus oli tammi−huhtikuussa erittäin heikkoa Suomen ainoalla sanomalehtipaperitehtaalla pitkään jatkuneen lakon ja venäläisen paperin hankinnan lopettamisen vuoksi. Kuten jo vuoden alussa odotettiin, sanomalehtipaperin hinta nousi merkittävästi vuosineljänneksen aikana, ja sen arvioidaan pysyvän korkeana loppuvuoden ajan. Optimoimalla paperin käyttöä olemme kuitenkin pystyneet kattamaan osan kustannusten noususta. Olen erittäin iloinen tulevan festivaali- ja tapahtumasesongin tämänhetkisistä näkymistä: ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen vaikuttaa siltä, että festivaaleja voidaan järjestää normaalisti. Kaiken kaikkiaan Suomessa järjestetään ennätysmäärä tapahtumia tänä vuonna. Ihmisten innostus näkyy jo nyt lippujen suuressa kysynnässä, vaikka odotammekin ison osan lipunmyynnistä tapahtuvan lähempänä tapahtuma-ajankohtaa kuin ennen pandemiaa."

"Sanoma tarjoaa osakkeenomistajilleen hyvän yhdistelmän kasvavaa osinkoa ja kasvua yritysostojen kautta. Velkaantuneisuutemme parani vuoden takaiseen verrattuna, mutta kasvoi hieman joulukuun 2021 loppuun verrattuna rahavirtamme kausiluonteisuuden vuoksi. Meillä on käytettävissämme yritysostoihin 300−400 miljoonaa euroa ja tuoreimman suuren yritysostomme Santillanan integraation edetessä suunnitellusti olemme operatiivisesti valmiita seuraavaan yritysostoon.

Haluan kiittää työntekijöitämme heidän sitoutumisestaan ja ketteryydestään jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa. Olemme suureksi iloksemme nähneet, miten yhteiskunnat ja työpaikat palaavat vähitellen ”uuteen normaaliin” pandemian jälkeen vaikkakin kiinnitämme yhä erityistä huomiota toistemme terveyteen ja turvallisuuteen. Vaikka toimintaympäristössämme on epävarmuustekijöitä, näkymämme vuodelle 2022 ovat ennallaan ja katsomme tulevaisuuteen positiivisin ja luottavaisin mielin.”

 

29.4.2022