”Sanoman vuosi alkoi hyvin. Liikevaihtomme kasvoi yritysostojen ja sekä Learningin että Media Finlandin hyvän vertailukelpoisen kehityksen vauhdittamana. Learningin liikevaihto on aina ensimmäisellä vuosineljänneksellä pieni ja tulos tappiollinen kausivaihtelun vuoksi. Mitä suuremmaksi oppimisliiketoimintamme kasvaa, sitä suuremmat ovat myös kausivaihtelut sekä tappiot ensimmäisellä ja neljännellä vuosineljänneksellä. Santillanan oston myötä Learningin vuosittainen kausivaihtelu on entistä voimakkaampaa, sillä Espanjassa liiketoiminta painottuu vielä enemmän kolmannelle vuosineljännekselle kuin muissa toimintamaissamme. Olemme nyt tehneet yhteistyötä Santillanan kanssa ensimmäiset neljä kuukautta. Integraatio on edennyt hyvin ja suunnitelmiemme mukaan. Olemme oppineet yhdessä paljon siitä huolimatta, että suurin osa integraatioprojekteista toteutetaan etänä. Espanjan tiimi valmistautuu jo täyttä vauhtia vuosina 2022–2023 toteutuvaan koulutusuudistukseen. Olemme jatkaneet etäopetuksen tukemista digitaalisilla työkaluillamme emmekä arvioi pandemian vaikuttavan Learningin liiketoimintaan merkittävästi, vaikkakin osalla suurimmista markkinoistamme saatetaan nähdä tilausten lykkääntymistä kolmannelle vuosineljännekselle.

Media Finlandissa hyvä kehitys jatkui myös ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tilausmyynnin kasvu jatkui vakaana suoratoistopalvelu Ruutu+:ssa ja Helsingin Sanomissa, jonka tilausmäärä kasvoi jopa 6 % vuoden takaiseen verrattuna. Helsingin Sanomien talouden ja teknologian mediabrändi HS Visio lanseerattiin onnistuneesti maaliskuun alussa ja olemme ilolla seuranneet, kuinka innostuneesti lukijat ovat ottaneet sen vastaan. Mainosmyynnin kehitys oli melko hyvää verrattuna vuoden 2020 suhteellisen vahvoihin ensimmäisiin kuukausiin juuri ennen koronaviruspandemian alkua. Mainonnan kysynnän ennustettavuus on tällä hetkellä hyvin heikko, mutta arvioimme kysynnän kehittyvän maltillisesti vuoden alkupuoliskolla ja painottuvan enemmän jälkipuoliskolle. Myös alueellinen sanomalehtiliiketoiminta kehittyi hyvin: integraatiomme on onnistunut ja synergiaedut alkavat näkyä tuloksessa. Tapahtumaliiketoiminnassa tulevaan sesonkiin liittyvä ilmapiiri ja optimismi ovat olleet kaikkea muuta kuin vakaat kevään aikana rokotusten edetessä hitaasti erityisesti nuorten ikäryhmissä. Kesäkaudella 2021 live-tapahtumien järjestäminen tulee riippumaan yhteiskunnan avaamisesta Suomessa ja tulemme tekemään lopulliset päätökset järjestämisestä tai perumisesta tapahtuma kerrallaan. Tapahtumaliiketoimintaan liittyvä epävarmuus oli selvää jo helmikuussa, jolloin julkaisimme tämän vuoden näkymämme ja sen vuoksi ne pysyvät ennallaan.

Ensimmäisen vuosineljänneksen kohokohtiin kuuluivat myös päivitetyn vastuullisuusstrategiamme julkaisu sekä erittäin onnistunut 200 milj. euron kolmivuotisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku, jotka tehtiin maaliskuun alkupuolella. Vastuullisuusstrategiamme keskittyy kuuteen teemaan, joissa meillä on suurin vaikutus: Innostamme oppimaan, Teemme mediaa suomalaisille, Suojaamme tietosi, Olemme kehittyvä työpaikka, Huolehdimme ympäristöstä ja Vastuulliset liiketoimintatavat. Olemme myös asettaneet tavoitteet kullekin teemalle, ja kerromme lisää suunnitelmistamme vastuullisuuspäivässä, joka järjestetään virtuaalisesti 8.6. Lisätietoja tapahtumasta on osoitteessa https://www.sanoma.com/fi/sijoittajat/. Vastuullisuustarinallamme oli keskeinen rooli myös joukkovelkakirjalainan onnistuneessa liikkeeseenlaskussa kysynnän ollessa suurta erityisesti vastuullisuuteen keskittyvien sijoittajien keskuudessa.

Koronaviruspandemian aiheuttamat poikkeukselliset olot jatkuvat jo toista vuotta. Sanomalla jatketaan onnistunutta etätyöskentelyä, ja kuuliainen ja omistautunut henkilöstömme on pysynyt terveenä ja turvassa. Jatkamme joitain pandemiaan liittyviä kustannussäästötoimia, mutta investoimme myös aktiivisesti digitaaliseen kehitykseen kummassakin liiketoiminnassamme ja varastointi-, IT- ja ylläpitokustannukset saattavat hieman kasvaa viime vuoden tapaan. Pandemia ei ole muuttanut pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitamme tai strategisia painotuksiamme: meillä on vakaa taloudellinen asema ja kyky kerryttää positiivista rahavirtaa, ja tavoitteenamme on kasvattaa perus- ja toisen asteen koulutukseen keskittyvää oppimisliiketoimintaamme jatkossakin sekä orgaanisesti että yritysostoilla.”

"Ensimmäisen vuosineljänneksen kohokohtiin kuuluivat myös päivitetyn vastuullisuusstrategiamme julkaisu sekä erittäin onnistunut 200 milj. euron kolmivuotisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku, jotka tehtiin maaliskuun alkupuolella. Vastuullisuusstrategiamme keskittyy kuuteen teemaan, joissa meillä on suurin vaikutus: Innostamme oppimaan, Teemme mediaa suomalaisille, Suojaamme tietosi, Olemme kehittyvä työpaikka, Huolehdimme ympäristöstä ja Vastuulliset liiketoimintatavat. Olemme myös asettaneet tavoitteet kullekin teemalle, ja kerromme lisää suunnitelmistamme vastuullisuuspäivässä, joka järjestetään virtuaalisesti 8.6. Lisätietoja tapahtumasta on osoitteessa https://www.sanoma.com/fi/sijoittajat/. Vastuullisuustarinallamme oli keskeinen rooli myös joukkovelkakirjalainan onnistuneessa liikkeeseenlaskussa kysynnän ollessa suurta erityisesti vastuullisuuteen keskittyvien sijoittajien keskuudessa.

Koronaviruspandemian aiheuttamat poikkeukselliset olot jatkuvat jo toista vuotta. Sanomalla jatketaan onnistunutta etätyöskentelyä, ja kuuliainen ja omistautunut henkilöstömme on pysynyt terveenä ja turvassa. Jatkamme joitain pandemiaan liittyviä kustannussäästötoimia, mutta investoimme myös aktiivisesti digitaaliseen kehitykseen kummassakin liiketoiminnassamme ja varastointi-, IT- ja ylläpitokustannukset saattavat hieman kasvaa viime vuoden tapaan. Pandemia ei ole muuttanut pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitamme tai strategisia painotuksiamme: meillä on vakaa taloudellinen asema ja kyky kerryttää positiivista rahavirtaa, ja tavoitteenamme on kasvattaa perus- ja toisen asteen koulutukseen keskittyvää oppimisliiketoimintaamme jatkossakin sekä orgaanisesti että yritysostoilla.”