”Tuloksemme Learningin kolmannen vuosineljänneksen huippusesongilla oli hyvä. Espanjassa käynnissä olleen LOMLOE-opetussuunnitelmauudistuksen onnistunut toinen vuosi, pienempi opetussuunnitelmauudistus Puolassa sekä kustannusinflaatioon sopeutumiseksi tehdyt onnistuneet hinnankorotukset kaikissa toimintamaissamme johtivat tammi-syyskuussa vahvaan 7 % orgaaniseen kasvuun koko Learning-liiketoimintayksikössä ja 10 % kasvuun oppimateriaaleissa. Espanjassa LOMLOE-opetussuunnitelmauudistuksen viimeisen vaiheen luoma kasvu sisälsi myös vuodelta 2024 siirtynyttä myyntiä, minkä lisäksi kolmannen vuosineljänneksen myyntiä kiihdytti edellisvuoteen verrattuna huomattavasti aikaistunut myyntisykli. Hollannissa oppimateriaalimyynnin vahvaa kasvua tasasi tappiollisten jakelusopimusten suunniteltu päättäminen. Italiassa sekä integraatio että huippusesongin myynti ja taloudellinen kehitys etenivät onnistuneesti suunnitelmiemme mukaan.

Olemme käynnistäneet Learningissa segmentinlaajuisen prosessien ja tehokkuuden parantamiseen tähtäävän Solar-ohjelman, jolla varmistamme kasvaneen mittakaavamme ja viimeisistä yritysostoista kertyneiden parhaiden käytäntöjen hyödyntämisen parhaalla mahdollisella tavalla. Ensimmäinen vaihe Solarista on jo käynnissä ja se keskittyy opetussuunnitelmauudistusten jälkeiseen optimointiin erityisesti Espanjassa ja Puolassa. Solar-ohjelman tukemana Learningin operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja odotetaan saavuttavan pitkän aikavälin tavoitetasonsa vuonna 2026.

Media Finlandin vertailukelpoinen tilausmyynti kasvoi maltillisesti hinnankorotusten ansiosta kokonaistilaajamäärän laskiessa hieman. Tiimimme eri puolilla liiketoimintaa jatkoivat hyvien hankkeiden tuomista markkinoille tarjoomamme laajentamiseksi. Syyskuussa alkanut yhteistyömme Elisan kanssa on hyvä esimerkki kahden vahvan kotimaisen toimijan yhteishankkeesta paikallisten suoratoistopalveluiden sisältöjen laajentamiseksi. Se vahvistaa entisestään Ruudun tarjontaa ja asemaa paikallisena ensisijaisena suoratoistopalveluna. Mainosmyynnin lasku jatkui haastavassa toimintaympäristössä, mikä vaikutti kielteisesti Media Finlandin tulokseen.

Learningin vertailukelpoisen myynnin kasvulla ja liiketoimintojen aktiivisella käyttöpääoman hallinnalla oli huomattava positiivinen vaikutus vapaaseen rahavirtaamme, kun taas ostettujen Italian ja Saksan liiketoimintojen kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä kausiluonteisesti negatiivinen operatiivinen rahavirta heikensi vapaata rahavirtaa. Vuonna 2023 odotamme vapaan rahavirran ilman ostettuja Italian ja Saksan liiketoimintoja olevan hieman korkeampi kuin vuonna 2022 ja siten aiemmin arvioimaamme parempi.  

Velkaantuneisuusasteemme parani kesäkuun 2023 loppuun verrattuna ollen 2,8 ja siten pitkän aikavälin tavoitetasollamme (alle 3,0). Parannus oli linjassa oppimisliiketoimintamme vuosittaisen kausivaihtelun kanssa ja sitä tuki maaliskuussa liikkeelle laskettu hybridilaina. Lokakuussa allekirjoitimme sopimuksen 100 milj. euron lainasta, joka yhdistettynä muihin nykyisiin rahoitusjärjestelyihimme tullaan käyttämään maaliskuussa 2024 erääntyvän 200 milj. euron joukkovelkakirjalainan takaisinmaksuun. Nykyisessä korkoympäristössä pidämme tätä joustavimpana ja tehokkaimpana tapana joukkovelkakirjalainan uudelleenrahoittamiseksi. Olemme myös pidentäneet 300 milj. euron luottolimiitin maturiteettia yhdellä vuodella marraskuuhun 2026 saakka. Olemme tyytyväisiä laajaan valikoimaan eri vaihtoehtoja, joita yhteistyöpankkimme tarjosivat uudelleenrahoituksen toteuttamiseksi. Ne ovat merkki vahvasta tuesta perus- ja toisen asteen oppimispalveluiden kasvustrategiallemme. 

Ensimmäisten yhdeksän kuukauden tuloksemme oli vahva ja Learningin tämän vuoden huippusesonki on pääpiirteissään menestyksellisesti takanapäin, joten voimme nyt tarkentaa vuoden 2023 näkymiämme alkuperäisen vaihteluvälin yläpäähän. Suomen mainosmarkkinoiden haasteet jatkuvat näkyvyyden ollessa suhteellisen heikko, mutta tiimiemme aktiivisten toimenpiteiden ansiosta odotamme Media Finlandin koko vuoden tuloksen vastaavan aiempaa arviotamme. Seuraavien 2−3 vuoden ajan menestyksemme ytimessä tulevat olemaan Learningin Solar-ohjelma ja Media Finlandin toiminnan jatkuva optimointi yhdistettynä pienehköihin yritysostoihin nykyisissä toimintamaissamme sekä taseemme vahvistamiseen. 

Haluan esittää lämpimät kiitokseni kaikille Sanoman työntekijöille erinomaisesta työstä asiakkaidemme hyväksi, ainutlaatuisten ja vaikuttavien sisältöjen luomiseksi sekä työtapojemme jatkuvaksi parantamiseksi. Tämän ansiosta taloudellinen tuloksemme oli haastavassa taloudellisessa toimintaympäristössä vahva.”

 

26.10.2023