Sanoman sisäistä tarkastusta ohjaavat yhtiön hallinnointiperiaatteet sekä konsernin sisäistä tarkastusta, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat toimintaohjeet. Sisäisestä tarkastuksesta vastaa yhtiön tarkastus- ja varmennustoiminto, joka raportoi toimitusjohtajalle sekä suoraan hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Tarkastus- ja varmennustoiminnon piiriin kuuluvat sisäisen valvonnan järjestelmien, riskienhallintaprosessien, vaatimustenmukaisuusprosessien, tietoturvan ja hallinnointiperiaatteiden tarkastaminen ja arviointi sekä sisäisen valvonnan prosessien seuranta kaikilla organisaatiotasoilla ja kaikissa liiketoiminnoissa. Tarkastus- ja varmennustoiminto tukee organisaation kehitystä ja tuottaa lisävarmennusta riskiperusteisella lähestymistavalla.