Lakisääteisen tilintarkastuksen pääasiallinen tehtävä on varmistaa, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudella. Sanoman tilikausi on kalenterivuosi.

Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa konsernin ja emoyhtiön kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto kullakin tilikaudella ja antaa tilintarkastajan lausunto varsinaiselle yhtiökokoukselle. Tilintarkastaja raportoi hallitukselle vähintään kerran vuodessa.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Sanomalla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Vuoden 2023 yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n yhtiön lakisääteiseksi tilintarkastajaksi. Vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Samuli Perälä.

PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajanaan Samuli Perälä on toiminut Sanoman lakisääteisenä tilintarkastajana vuoden 2017 yhtiökokouksesta alkaen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan

Tilintarkastajille maksetut palkkiot 
milj. euroa Konserni Emoyhtiö
  2022 2021 2022 2021
Palkkiot tilintarkastuksesta 1,4 1,2 0,4 0,4
Palkkiot tilintarkastukseen kuulumattomista palveluista 0,1 0,1 0,1 0,1