Lakisääteisen tilintarkastuksen pääasiallinen tehtävä on varmistaa, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudella. Sanoman tilikausi on kalenterivuosi.

Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa konsernin ja emoyhtiön kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto kullakin tilikaudella ja antaa tilintarkastajan lausunto varsinaiselle yhtiökokoukselle. Tilintarkastaja raportoi hallitukselle vähintään kerran vuodessa.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Sanomalla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Vuoden 2021 yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n yhtiön lakisääteiseksi tilintarkastajaksi. Vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Samuli Perälä. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajanaan Samuli Perälä on toiminut Sanoman lakisääteisenä tilintarkastajana vuoden 2017 yhtiökokouksesta alkaen.

Tilintarkastajille maksetut palkkiot 
milj. euroa Konserni Emoyhtiö
  2020 2019 2020 2019
Palkkiot tilintarkastuksesta 1,0 1,0 0,4 0,3
Palkkiot tilintarkastukseen kuulumattomista palveluista 0,5 0,5 0,0 0,4