Sanoman toimitusjohtajan tehtävät määräytyvät pääosin osakeyhtiölain mukaan. Toimitusjohtaja vastaa itsenäisesti konsernin juoksevasta hallinnosta esimerkiksi seuraavien tehtävien mukaisesti:

  • vastaaminen siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja taloudenpito luotettavalla tavalla järjestetty
  • konsernin päivittäisen toiminnan johtaminen hallituksen hyväksymien konsernin pitkän aikavälin tavoitteiden ja liiketoimintastrategian sekä hallituksen hyväksymien toimintaperiaatteiden ja muiden sovellettavien ohjeiden ja päätösten mukaisesti
  • päättäminen yritysostoista ja -myynneistä, taloudellisista asioista ja investoinneista, joiden arvo on yli 0,5 milj. euroa mutta alle 5,0 milj. euroa tai jotka liittyvät vähintään 50 mutta alle 100 työntekijää koskevaan yritysmyyntiin, irtisanomiseen tai lomautukseen
  • hallituksen kokouksiin tulevien päätösehdotusten ja tiedoksi annettavien asioiden valmistelusta vastaaminen (yhdessä hallituksen puheenjohtajan ja/tai työvaliokunnan kanssa) sekä niiden esittelystä hallitukselle ja sen valiokunnille
  • konsernitason ohjesääntöjen hyväksyminen
  • johtoryhmän puheenjohtajana toimiminen.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai jos hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa.

 

Rob Kolkman on toiminut Sanoma Oyj:n toimitusjohtajana 1.1.2024 alkaen.

Toimitusjohtaja Rob Kolkmanin irtisanomisaika on kuusi kuukautta sekä toimitusjohtajan että yhtiön puolelta. Jos yhtiö päättää toimitusjohtajan sopimuksen, toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi erokorvauksena 6 kuukauden peruspalkkaa vastaava summa (sis. lomarahat). Erokorvaukseen liittyy määräaikainen kilpailukielto.

 

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan osakeomistukset