Sanoman toimitusjohtajan tehtävät määräytyvät pääosin
osakeyhtiölain mukaan. Toimitusjohtaja vastaa itsenäisesti konsernin juoksevasta hallinnosta seuraavien tehtävien mukaisesti. Toimitusjohtaja esimerkiksi

  • vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja taloudenpito luotettavalla tavalla järjestetty
  • johtaa konsernin päivittäistä toimintaa hallituksen hyväksymien konsernin pitkän aikavälin tavoitteiden ja liiketoimintastrategian sekä hallituksen hyväksymien toimintaperiaatteiden ja muiden sovellettavien ohjeiden ja päätösten mukaisesti
  • päättää yritysostoista ja -myynneistä, taloudellisista asioista ja investoinneista, joiden arvo on yli 0,5 milj. euroa mutta alle 5,0 milj. euroa tai jotka liittyvät vähintään 50 mutta alle 100 työntekijää koskevaan yritysmyyntiin, irtisanomiseen tai lomautukseen
  • vastaa hallituksen kokouksiin tulevien päätösehdotusten ja tiedoksi annettavien asioiden valmistelusta (yhdessä hallituksen puheenjohtajan ja/tai työvaliokunnan kanssa) sekä niiden esittelystä hallitukselle ja sen valiokunnille
  • hyväksyy konsernitason ohjesäännöt
  • toimii johtoryhmän puheenjohtajana.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai jos hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa.

Susan Duinhoven on toiminut yhtiön toimitusjohtajana 1.10.2015 alkaen.

  • Toimitusjohtajan palkitsemisesta on luettavissa lisää täältä
  • Toimitusjohtajan omistuksessa on 459 150 kpl Sanoman osaketta (viiimeisin päivitys 2.3.2021)