Sanoman rahoitus muodostuu syndikoiduista lainoista ja luottolimiitistä, joukkovelkakirjalainasta sekä yritystodistusohjelmista Suomessa ja Belgiassa. Sanomalla on 300 milj. euron komittoitu luottolimiittisopimus, jota se voi käyttää lyhytaikaiseen rahoitukseen tilanteissa, joissa rahoitusta ei olisi saatavilla yritystodistusohjelman kautta.

Rahoitukseen liittyvät tiedot päivitetään vuosineljänneksittäin tai jos niissä tapahtuu isoja muutoksia.

Lainojen maturiteettijakauma 30.9.2022

Maturiteetti 300922.png

Lainasalkun rakenne 30.9.2022

Velkaportfolio 300922.png

Yhteystiedot velkasijoittajille

Sirpa Louhevirta
Rahoitusjohtaja
sirpa.louhevirta@sanoma.com
puh. 0105 1999

Lainat ja rahoitusohjelmat

Rahoitussopimus

Sanoma Oyj allekirjoitti 250  milj. euron rahoitussopimuksen 7 kesäkuuta 2022. Lainan antoivat kolme yhteistyöpankkia. Lainassa on yksi 50 milj. euron lyhennys syyskuussa 2025. Loput lainasta erääntyy elokuussa 2026.

Lainalla rahoitettiin Pearson Italian ja Pearson Saksan yritysostot, jotka tehtiin 31 elokuuta 2022.

Syndikoitu rahoitussopimus

Sanoma Oyj allekirjoitti 200 milj. euron syndikoidun lainasopimuksen kymmenen yhteistyöpankkinsa kanssa 2.12.2020. Laina erääntyy joulukuussa 2024.  Lainaa lyhennetään 25 milj. euron vuosittaisissa erissä vuoden 2022 viimeiseltä vuosineljännekseltä alkaen, ja jäljellä oleva summa lainan lopullisena eräpäivänä.

Lainaa käytettiin Santillana Spainin yritysoston rahoittamiseen. Yritysosto toteutui 31.12.2020. Laina konvertoi osan yrityskauppaa varten allekirjoitetusta lyhyempiaikaisesta 480 milj. euron rahoitusjärjestelystä pitkäaikaiseksi rahoitukseksi.

Joukkovelkakirjalaina

Sanoma ilmoitti 11.3.2021 laskevansa liikkeeseen 200 milj. euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Lainan maturiteetti on 3 vuotta ja se erääntyy 18.3.2024. Lainalle maksetaan kiinteää 0,625 prosentin vuotuista korkoa ja lainan emissiokurssi on 99,625 prosenttia. Laina allokoitiin yhteensä n. 65 sijoittajalle. 

Joukkovelkakirjalaina (ISIN: FI4000490602) otettiin kaupankäynnin kohteeksi (koodi: SAA1V062524) Nasdaq Helsingissä 24.3.2021.

Lainan liikkeeseenlaskusta kertyvät nettotuotot käytettiin Santillana Spainin yritysoston yhteydessä nostetun 200 milj. euron tilapäisen lainan takaisinmaksuun.

Syndikoitu laina ja luottolimiitti

Sanomalla on 550 milj. euron syndikoitu rahoitussopimus yhde­­­­ksän yhteistyöpankkinsa kanssa. Sopimus allekirjoitettiin 4.2.2019 ja se koostuu kahdesta osasta: 250 milj. euron nelivuotisesta lainasta, jota lyhennetään 50 milj. euron vuotuisissa erissä, ja 300 milj. euron viisivuotisesta luottolimiitistä.

Laina käytettiin rahoittamaan Iddinkin yritysosto, joka toteutui syyskuussa 2019. Sanoma on maksanut 250 miljoonan euron lainan ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan syyskuussa 2022. Luottolimiitti on tarkoitettu konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Yritystodistusohjelmat

800 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa

Sanomalla on Suomessa 800 milj. euron yritystodistusohjelma kahdeksan yhteistyöpankin kanssa. Yritystodistusohjelman järjestäjiä ovat Nordea, Aktia, OP Yrityspankki, Ålandsbanken, Danske, SEB, Handelsbanken ja Swedbank. Sanomalla tai yritystodistuksilla ei ole luottoluokitusta.

300 milj. euron yritystodistusohjelma Belgiassa

Sanomalla on Belgiassa 300 milj. euron yritystodistusohjelma, jonka järjestäjänä on ING Belgium SA/NV. Sanomalla tai yritystodistuksilla ei ole luottoluokitusta.