Sanoman rahoitus muodostuu syndikoiduista lainoista ja luottolimiitistä, joukkovelkakirjalainasta sekä yritystodistusohjelmista Suomessa ja Belgiassa. Sanomalla on 300 milj. euron komittoitu luottolimiittisopimus, jota se voi käyttää lyhytaikaiseen rahoitukseen tilanteissa, joissa rahoitusta ei olisi saatavilla yritystodistusohjelman kautta.

Rahoitukseen liittyvät tiedot päivitetään vuosineljänneksittäin tai jos niissä tapahtuu isoja muutoksia.

Lainojen maturiteettijakauma 31.3.2022

Lainasalkun rakenne 31.3.2022

Yhteystiedot velkasijoittajille

Sirpa Louhevirta
Rahoitusjohtaja
sirpa.louhevirta@sanoma.com
puh. 0105 1999

Lainat ja rahoitusohjelmat

Syndikoitu rahoitussopimus

Sanoma Oyj allekirjoitti 200 milj. euron syndikoidun lainasopimuksen kymmenen yhteistyöpankkinsa kanssa 2.12.2020. Lainan maturiteetti on kolme vuotta, mutta sitä on mahdollista pidentää vuodella. Lainaa lyhennetään 25 milj. euron vuosittaisissa erissä vuoden 2022 viimeiseltä vuosineljännekseltä alkaen, ja jäljellä oleva summa lainan lopullisena eräpäivänä.

Lainaa käytettiin Santillana Spainin yritysoston rahoittamisen osana. Yritysosto toteutui 31.12.2020. Laina konvertoi osan yrityskauppaa varten allekirjoitetusta lyhyempiaikaisesta 480 milj. euron rahoitusjärjestelystä pitkäaikaiseksi rahoitukseksi.

Joukkovelkakirjalaina

Sanoma ilmoitti 11.3.2021 laskevansa liikkeeseen 200 milj. euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Lainan maturiteetti on 3 vuotta ja se erääntyy 18.3.2024. Lainalle maksetaan kiinteää 0,625 prosentin vuotuista korkoa ja lainan emissiokurssi on 99,625 prosenttia. Laina allokoitiin yhteensä n. 65 sijoittajalle. 

Joukkovelkakirjalaina (ISIN: FI4000490602) otettiin kaupankäynnin kohteeksi (koodi: SAA1V062524) Nasdaq Helsingissä 24.3.2021.

Lainan liikkeeseenlaskusta kertyvät nettotuotot käytettiin Santillana Spainin yritysoston yhteydessä nostetun 200 milj. euron tilapäisen lainan takaisinmaksuun.

Syndikoitu laina ja luottolimiitti

Sanomalla on 550 milj. euron syndikoitu rahoitussopimus yhde­­­­ksän yhteistyöpankkinsa kanssa. Sopimus allekirjoitettiin 4.2.2019 ja se koostuu kahdesta osasta: 250 milj. euron nelivuotisesta lainasta, jota lyhennetään 50 milj. euron vuotuisissa erissä, ja 300 milj. euron viisivuotisesta luottolimiitistä.

Laina käytettiin rahoittamaan Iddinkin yritysosto, joka toteutui syyskuussa 2019. Luottolimiitti on tarkoitettu konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Yritystodistusohjelmat

800 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa

Sanomalla on Suomessa 800 milj. euron yritystodistusohjelma kahdeksan yhteistyöpankin kanssa. Yritystodistusohjelman järjestäjiä ovat Nordea, Aktia, OP Yrityspankki, Ålandsbanken, Danske, SEB, Handelsbanken ja Swedbank. Sanomalla tai yritystodistuksilla ei ole luottoluokitusta.

300 milj. euron yritystodistusohjelma Belgiassa

Sanomalla on Belgiassa 300 milj. euron yritystodistusohjelma, jonka järjestäjänä on ING Belgium SA/NV. Sanomalla tai yritystodistuksilla ei ole luottoluokitusta.