Sanoman rahoitus muodostuu yritysostoon tarkoitetusta bridge-rahoituksesta, syndikoiduista lainoista ja luottolimiitistä sekä yritystodistusohjelmista Suomessa ja Belgiassa. Sanomalla on 300 milj. euron komittoitu luottolimiittisopimus, jota se voi käyttää lyhytaikaiseen rahoitukseen tilanteissa, joissa rahoitusta ei olisi saatavilla yritystodistusohjelman kautta.

Rahoitukseen liittyvät tiedot päivitetään vuosineljänneksittäin tai jos niissä tapahtuu isoja muutoksia.

Lainojen maturiteettijakauma 30.9.2020 alkaen

maturiteettijakauma.png

Lainasalkun rakenne 30.9.2020

 

Lainasalkun rakenne.png

Yhteystiedot velkasijoittajille

Sirpa Louhevirta
Rahoitusjohtaja
sirpa.louhevirta@sanoma.com
puh. 0105 1999

Lainat ja rahoitusohjelmat

Syndikoitu rahoitussopimus

Sanoma Oyj allekirjoitti 200 milj. euron syndikoidun lainasopimuksen kymmenen yhteistyöpankkinsa kanssa 2.12.2020. Lainan maturiteetti on kolme vuotta, mutta sitä on mahdollista pidentää vuodella. Lainaa lyhennetään 25 milj. euron vuosittaisissa erissä vuoden 2022 viimeiseltä vuosineljännekseltä alkaen, ja jäljellä oleva summa lainan lopullisena eräpäivänä.

Lainaa käytettiin Santillana Spainin yritysoston rahoittamisen osana. Yritysosto toteutui 31.12.2020. Laina konvertoi osan yrityskauppaa varten allekirjoitetusta lyhyempiaikaisesta 480 milj. euron rahoitusjärjestelystä pitkäaikaiseksi rahoitukseksi.

Sopimus yrityskaupparahoituksesta

Sanoma allekirjoitti komittoidun 480 milj. euron sopimuksen yrityskaupparahoituksesta kahden yhteistyöpankkinsa kanssa 19.10.2020. Rahoituksesta 200 milj. euroa konvertoitiin saman suuruiseksi pitkäaikaiseksi syndikoiduksi lainaksi ja 80 milj. euroa peruttiin 2.12.2020. Loppu 200 milj. euroa yrityskaupparahoituksesta nostettiin Santillana Spainin yritysoston rahoittamiseksi 31.12.2020. Nostettu yrityskaupparahoitus tullaan konvertoimaan pitkäaikaiseksi rahoitukseksi myöhemmin vuoden 2021 aikana.

Syndikoitu laina ja luottolimiitti

Sanomalla on 550 milj. euron syndikoitu rahoitussopimus yhde­­­­ksän yhteistyöpankkinsa kanssa. Sopimus allekirjoitettiin 4.2.2019 ja se koostuu kahdesta osasta: 250 milj. euron nelivuotisesta lainasta, jota lyhennetään 50 milj. euron vuotuisissa erissä, ja 300 milj. euron viisivuotisesta luottolimiitistä.

Laina käytettiin rahoittamaan Iddinkin yritysosto, joka toteutui syyskuussa 2019. Luottolimiitti on tarkoitettu konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Yritystodistusohjelmat

800 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa

Sanomalla on Suomessa 800 milj. euron yritystodistusohjelma kahdeksan yhteistyöpankin kanssa. Yritystodistusohjelman järjestäjiä ovat Nordea, Aktia, OP Yrityspankki, Ålandsbanken, Danske, SEB, Handelsbanken ja Swedbank. Sanomalla tai yritystodistuksilla ei ole luottoluokitusta.

300 milj. euron yritystodistusohjelma Belgiassa

Sanomalla on Belgiassa 300 milj. euron yritystodistusohjelma, jonka järjestäjänä on ING Belgium SA/NV. Sanomalla tai yritystodistuksilla ei ole luottoluokitusta.