Sanoman rahoitus muodostuu syndikoiduista lainoista ja luottolimiitistä, joukkovelkakirjalainasta sekä yritystodistusohjelmista Suomessa ja Belgiassa. Sanomalla on 300 milj. euron komittoitu luottolimiittisopimus, jota se voi käyttää lyhytaikaiseen rahoitukseen tilanteissa, joissa rahoitusta ei olisi saatavilla yritystodistusohjelman kautta.

Rahoitukseen liittyvät tiedot päivitetään vuosineljänneksittäin tai jos niissä tapahtuu isoja muutoksia.

Velan maturiteettijakauma, m€, 31.12.2023

Lainasalkun rakenne, m€, 31.12.2023

Yhteystiedot velkasijoittajille

Sirpa Louhevirta
Rahoitusjohtaja
sirpa.louhevirta@sanoma.com
puh. 0105 1999

Lainat ja rahoitusohjelmat

Syndikoitu luottolimiitti

Sanoma Oyj allekirjoitti 7. marraskuuta 2022 EUR 300 milj. euron syndikoidun luottolimiitin 10 pankin kanssa. Luottolimiitin maturiteetti on 3 vuotta ja siinä on kaksi optiota pidentää maturiteettia vuosi kerrallaan.  Syndikoitu luottolimiitti korvasi kokonaisuudessaan vuonna 2019 allekirjoitetun syndikoidun luottolimiitin. Pankit hyväksyivät ensimmäisen option pidentää maturiteettia lokakuussa 2023 ja luottolimiitin uusi eräpäivä on 7. marraskuuta 2026. Toinen optio pidentää maturiteettia yhdellä vuodella on edelleen käyttämättä.

Lainasopimus (100 milj. euroa)

Sanoma Oyj on allekirjoittanut kahdenvälisen 100 milj. euron lainasopimuksen OP Yrityspankin kanssa. Uuden lainan maturiteetti on 12 kuukautta sen nostohetkestä ja se sisältää 10 kuukauden mittaisen jatko-option, jonka Sanoma voi käyttää harkintansa mukaan. Sanoma nostaa lainan maaliskuussa 2024 ja yhdistettynä olemassa oleviin rahoitusjärjestelyihinsä käyttää varat 18.3.2024 erääntyvän 200 milj. euron joukkovelkakirjalainansa takaisinmaksuun.

Lainasopimus (250 milj. euroa)

Sanoma Oyj allekirjoitti 250  milj. euron syndikoidun lainasopimuksen 7. kesäkuuta 2022 kolmen yhteistyöpankin kanssa. Laina syndikoitiin laajemmalle pankkiryhmälle marraskuussa 2022, minkä jälkeen siinä on yhteensä 10 lainanantajaa. Lainan maturiteetti on 4 vuotta ja siinä on yksi 50 milj. euron lyhennys syyskuussa 2025. Loput lainasta erääntyy elokuussa 2026.  Lainalla rahoitettiin Pearson Italian ja Pearson Saksan yritysostot, jotka tehtiin 31 elokuuta 2022, sekä maksettiin ennenaikaisesti takaisin EUR 100 milj. laina, joka oli jäljellä vuonna 2019 tehdystä Iddinkin yrityskaupan rahoituksesta.

Lainasopimus (200 milj. euroa)

Sanoma Oyj allekirjoitti 200 milj. euron syndikoidun lainasopimuksen kymmenen yhteistyöpankkinsa kanssa 2.12.2020. Laina erääntyy joulukuussa 2024.  Lainaa lyhennetään 25 milj. euron vuosittaisissa erissä vuoden 2022 viimeiseltä vuosineljännekseltä alkaen, ja jäljellä oleva summa lainan lopullisena eräpäivänä.

Lainaa käytettiin Santillana Spainin yritysoston rahoittamiseen. Yritysosto toteutui 31.12.2020. Laina konvertoi osan yrityskauppaa varten allekirjoitetusta lyhyempiaikaisesta 480 milj. euron rahoitusjärjestelystä pitkäaikaiseksi rahoitukseksi.

Joukkovelkakirjalaina

Sanoma ilmoitti 11.3.2021 laskevansa liikkeeseen 200 milj. euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Lainan maturiteetti on 3 vuotta ja se erääntyy 18.3.2024. Lainalle maksetaan kiinteää 0,625 prosentin vuotuista korkoa ja lainan emissiokurssi on 99,625 prosenttia. Laina allokoitiin yhteensä n. 65 sijoittajalle. 

Joukkovelkakirjalaina (ISIN: FI4000490602) otettiin kaupankäynnin kohteeksi (koodi: SAA1V062524) Nasdaq Helsingissä 24.3.2021.

Lainan liikkeeseenlaskusta kertyvät nettotuotot käytettiin Santillana Spainin yritysoston yhteydessä nostetun 200 milj. euron tilapäisen lainan takaisinmaksuun.

Yritystodistusohjelmat

800 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa

Sanomalla on Suomessa 800 milj. euron yritystodistusohjelma kahdeksan yhteistyöpankin kanssa. Yritystodistusohjelman järjestäjiä ovat Nordea, Aktia, OP Yrityspankki, Ålandsbanken, Danske, SEB, Handelsbanken ja Swedbank. Sanomalla tai yritystodistuksilla ei ole luottoluokitusta.

300 milj. euron yritystodistusohjelma Belgiassa

Sanomalla on Belgiassa 300 milj. euron yritystodistusohjelma, jonka järjestäjänä on ING Belgium SA/NV. Sanomalla tai yritystodistuksilla ei ole luottoluokitusta.