31.5.2023 neljä suurinta osakkeenomistajaa olivat Jane ja Aatos Erkon säätiö, Holding Manutas Oy, Robin Langenskiöld ja Rafaela Seppälä.

Sanoman osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on valittu seuraavat jäsenet:

 • Juhani Mäkinen, hallituksen varapuheenjohtaja, Jane ja Aatos Erkon säätiö
 • Antti Herlin, hallituksen puheenjohtaja, Holding Manutas
 • Robin Langenskiöld, Sanoman kolmanneksi suurin osakkeenomistaja
 • Rafaela Seppälä, Sanoman neljänneksi suurin osakkeenomistaja

Toimikunta on järjestäytymiskokouksessaan 16.6.2023 valinnut puheenjohtajakseen Juhani Mäkisen ja kutsunut Sanoman hallituksen puheenjohtajan Pekka Ala-Pietilän asiantuntijajäsenekseen. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Sanoma Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Ehdotetut nykyiset hallituksen jäsenet

Ehdotettu uusi hallituksen jäsen Klaus Cawén 

**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu korkeintaan neljästä jäsenestä, jotka edustavat yhtiön neljää suurinta osakkeenomistajaa, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden 31. toukokuuta. Nimitystoimikunnan niin päättäessä Yhtiön hallituksen puheenjohtaja voidaan kutsua asiantuntijajäseneksi nimitystoimikuntaan ilman jäsenyyttä ja äänioikeutta tai ilman vaikutusta nimitystoimikunnan päätösvaltaisuuteen. Nimitystoimikunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain seuraavan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan nimitykseen (valitaan nimityksestä katsottuna seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen).

Työjärjestyksensä mukaisesti Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu:

 • valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta sekä ehdotus hallituksen valiokuntien palkitsemisesta;
 • valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi;
 • valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi;
 • valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi;
 • hallituksen jäsenten seuraajasuunnittelu;
 • tarkistaa ja, mikäli tarpeellista, tehdä muutoksia hallituksen
  monimuotoisuutta koskeviin periaatteisiin ja raportoida vuosittain monimuotoisuustavoitteiden toteutumisesta koskien monimuotoisuusperiaatteissa määriteltyä hallituksen kokoonpanoa, käytetyistä keinoista tavoitteiden saavuttamiseksi ja antaa selvitys tavoitteiden saavuttamisen edistymisestä; ja
 • antaa raportti Nimitystoimikunnan työskentelystä. Raportit julkaistaan Sanoman selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Yhtiökokous päättää Nimitystoimikunnan jäsenten mahdollisesta palkitsemisesta Nimitystoimikunnassa hoidettavista tehtävistä. Vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättämät kokouspalkkiot Nimitystoimikunnan jäsenille ovat:

 • osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja: 3 500 euroa / toimikuntakokous, jossa on ollut läsnä;
 • osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 2 500 euroa / toimikuntakokous, jossa on ollut paikalla ja 1 500 euroa / toimikuntakokous, jossa on ollut läsnä; ja
 • osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet, joiden kotipaikka on Suomessa: 1 500 euroa / toimikuntakokous, jossa on ollut läsnä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on perustettu toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Monimuotoisuus- ja osallisuusohjeet (englanniksi)