Sanoman sisäpiiriohje noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta ja muuta asiaankuuluvaa lainsäädäntöä kuten markkinoiden väärinkäyttöasetusta.

Sisäpiiriohjeen mukaan henkilö, joka on saanut tietoonsa sisäpiiritietoa, ei saa käyttää sitä hyväksi hankkiakseen tai myydäkseen (omaan tai kolmannen osapuolen lukuun suoraan tai välillisesti) Sanoman rahoitusvälineitä eikä antaa suoraan tai välillisesti ohjeita kaupankäyntiin.

Sanomalla on standardoitu prosessi sisäpiiritiedon arvioimiseen, tiedottamisen lykkäämiseen ja sisäpiiriluetteloiden perustamiseen.

  • Henkilöt, joilla on asemansa perusteella pääsy yhtiötä koskevaan sisäpiiritietoon, ovat pysyviä sisäpiiriläisiä. Tällä hetkellä Sanomassa ei ole pysyviä sisäpiiriläisiä.
  • Hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita perustetaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella, jos tapahtumaan tai kauppaan liittyvien tietojen arvioidaan täyttävän sisäpiiritiedon kriteerit ja mikäli asian tiedottamista on päätetty lykätä. Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkityt henkilöt eivät saa käydä kauppaa Sanoman rahoitusvälineillä ennen kuin hankkeesta on kerrottu julkisesti tai se on muutoin päätetty.

Sanomassa on käytössä suljettu ajanjakso, joka kattaa kolmekymmentä (30) kalenteripäivää ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja osavuosikatsausten julkistamista.

Suljetun ajanjakson aikana Sanoman hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja eivät saa tehdä liiketoimia Sanoman rahoitusvälineillä omiin nimiinsä tai kolmannen osapuolen nimiin riippumatta siitä, onko heillä sisäpiiritietoa vai ei. Liiketoimet eivät ole sallittuja myöskään tuloksen julkistamispäivänä. Lisäksi Sanoma suosittaa, että konsernin johtoryhmän jäsenet ja henkilöt, jotka osallistuvat taloudelliseen raportointiin, eivät tee liiketoimia Sanoman rahoitusvälineillä suljetun ajanjakson tai julkistuspäivän aikana.

Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten tulee aina tarkistaa kaupankäynnin sopivuus etukäteen yhtiön päälakimieheltä. Hallituksen ja johtoryhmän jäsenet voivat myös julkaista tarkan ja dokumentoidun kaupankäyntiohjelman, jonka on noudatettava Nasdaq Helsinki Oy:n kaupankäyntiohjelmille asetettuja sääntöjä ja asetuksia. Sanoma voi julkaista tällaiset kaupankäyntiohjelmat verkkosivuillaan. 31.12.2022 ei ollut tällaisia kaupankäyntiohjelmia.

Johdon liiketoimet

Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava Sanomalle ja Finanssivalvonnalle Sanoman rahoitusvälineillä tekemistään liiketoimista (nk. johdon liiketoimet). Ilmoitus on tehtävä kahden päivän sisällä liiketoimesta. Sanoma julkaisee tällaisen ilmoituksen pörssitiedotteena kolmen päivän kuluessa liiketoimesta. Viivästys ilmoituksen tekemisessä voi johtaa sanktioihin.

Ohjeet johdon liiketoimi-ilmoituksen tekemiseen

Pössitiedotteena julkaistut johdon kaupankäynti-ilmoitukset löytyvät täältä.

Johtohenkilöiden omistukset