Sanoman sisäpiiriohje noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta ja muuta asiaankuuluvaa lainsäädäntöä kuten markkinoiden väärinkäyttöasetusta. Sisäpiiriohjeen mukaan henkilö, joka on saanut tietoonsa sisäpiiritietoa, ei saa käyttää sitä hyväksi hankkiakseen tai myydäkseen (omaan tai kolmannen osapuolen lukuun suoraan tai välillisesti) Sanoman rahoitusvälineitä eikä antaa suoraan tai välillisesti ohjeita kaupankäyntiin.

Sanomalla on standardoitu prosessi sisäpiiritiedon arvioimiseen, tiedottamisen lykkäämiseen ja sisäpiiriluetteloiden perustamiseen. Henkilöt, joilla on asemansa perusteella pääsy yhtiötä koskevaan sisäpiiritietoon, ovat pysyviä sisäpiiriläisiä. Tällä hetkellä Sanomassa ei ole pysyviä sisäpiiriläisiä.

Hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita perustetaan, jos tietyn tiedon arvioidaan täyttävän sisäpiiritiedon kriteerit ja mikäli asian tiedottamista on päätetty lykätä. Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkityt henkilöt eivät saa käydä kauppaa Sanoman rahoitusvälineillä. Sanomassa on käytössä ns. suljettu ajanjakso, joka kattaa 30 kalenteripäivää ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsausten julkistamista. Suljetun ajanjakson aikana Sanoman hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja eivät saa tehdä liiketoimia Sanoman rahoitusvälineillä omiin nimiinsä tai kolmannen osapuolen nimiin riippumatta siitä, onko heillä sisäpiiritietoa vai ei. Liiketoimet eivät ole sallittuja myöskään tuloksen julkistamispäivänä. Lisäksi Sanoma suosittaa, että konsernin johtoryhmän jäsenet ja henkilöt, jotka osallistuvat taloudelliseen raportointiin, eivät tee liiketoimia suljetun ajanjakson ja julkistuspäivän aikana.

Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten tulee aina tarkistaa kaupankäynnin sopivuus etukäteen konsernin päälakimieheltä. Hallituksen ja johtoryhmän jäsenet voivat myös julkaista avoimen ja dokumentoidun kaupankäyntiohjelman, jonka on noudatettava Nasdaq Helsinki Oy:n kaupankäyntiohjelmille asetettuja sääntöjä ja asetuksia. Sanoma voi julkaista tällaiset kaupankäyntiohjelmat verkkosivuillaan. Kaupankäyntiohjelmia ei ollut 31.12.2020.

Johdon liiketoimet

Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava Sanomalle ja Finanssivalvonnalle Sanoman rahoitusvälineillä tekemistään liiketoimista (nk. johdon liiketoimet). Ilmoitus on tehtävä kahden päivän sisällä liiketoimesta. Viivästys ilmoituksen tekemisessä voi johtaa sanktioihin.

Ohjeet johdon liiketoimi-ilmoituksen tekemiseen

Pössitiedotteena julkaistut johdon kaupankäynti-ilmoitukset löytyvät täältä.