Vuoden 2023 yhtiökokous päätti, että vuodelta 2022 maksetaan osinkoa 0,37 euroa osakkeelta kolmessa erässä.

  • Ensimmäinen erä, 0,13 euroa, maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli osingon täsmäytyspäivänä 21.4.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen erän osingonmaksupäivä oli 28.4.2023.
  • Toinen erä, 0,13 euroa, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä 15.9.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toisen erän erän osingonmaksupäivä on 22.9.2023.
  • Sanoman hallitus päättää kolmannen erän, 0,11 euroa, täsmäytyspäivän kokouksessaan lokakuussa. Toisen erän osingonmaksupäivä on arviolta marraskuussa 2023.

Ulkomaalainen osakkeenomistaja saattaa olla saamastaan osingosta lähdeverovelvollinen Suomeen. Lisätietoja saa omalta tilinhoitajayhteisöltä ja  Suomen verohallinnon verkkosivulta. 

Alla oleva taulukko kuvaa osinkojen kehitystä vuodesta 1999 alkaen.

Vuosi Osinko / osake euroa Osinko tuloksesta, % Osinko tuloksesta ilman vertailukelpoisia eriä, %
2022 0,37 79 57
2021 0,54 88 78
2020 0,52 34 78
2019 0,50 707 63
2018 0,45 59 54
2017 0,35 n.a. 47,8
2016 0,20 30,8 39,2
2015 0,10 n.a. 78,3
2014 0,20 62,0 61,5
2013 0,10 n.a. 22,6
2012 0,60 68,2 76,9
2011 0,60 115,6 69,4
2010 1,10 59,4 117,4
2009 0,80 122,0 92,2
2008 0,90 125,1 82,7
2007 1,00 67,9 80,7
2006 0,95 72,2 n.a.
2005 0,90 62,0 n.a.
2004 0,80 61,2 n.a.
2003 1,00 144,3 n.a.
2002 0,40 178,0 n.a.
2001 0,51 147,5 n.a.
2000 0,47 69,9 n.a.
1999 0,45 84,9 n.a.