Hallitus ehdottaa vuoden 2024 yhtiökokoukselle, että vuodelta 2023 maksetaan osinkoa 0,37 euroa osakkeelta kolmessa erässä. 

  • Ensimmäinen erä, 0,13 euroa, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä 19.4.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen erän osingonmaksupäivä on 26.4.2024. 
  • Sanoman hallitus päättää toisen erän, 0,13 euroa, täsmäytyspäivän kokouksessaan syyskuussa. Toisen erän osingonmaksupäivä on syyskuussa 2024. 
  • Sanoman hallitus päättää kolmannen erän, 0,11 euroa, täsmäytyspäivän kokouksessaan lokakuussa. Kolmannen erän osingonmaksupäivä on marraskuussa 2024. 

 

Ulkomaalainen osakkeenomistaja saattaa olla saamastaan osingosta lähdeverovelvollinen Suomeen. Lisätietoja saa omalta tilinhoitajayhteisöltä ja  Suomen verohallinnon verkkosivulta. 

Alla oleva taulukko kuvaa osinkojen kehitystä vuodesta 1999 alkaen.

Vuosi Osinko / osake euroa Osinko tuloksesta, % Osinko tuloksesta ilman vertailukelpoisia eriä, %
2022 0,37 79 57
2021 0,54 88 78
2020 0,52 34 78
2019 0,50 707 63
2018 0,45 59 54
2017 0,35 n.a. 47,8
2016 0,20 30,8 39,2
2015 0,10 n.a. 78,3
2014 0,20 62,0 61,5
2013 0,10 n.a. 22,6
2012 0,60 68,2 76,9
2011 0,60 115,6 69,4
2010 1,10 59,4 117,4
2009 0,80 122,0 92,2
2008 0,90 125,1 82,7
2007 1,00 67,9 80,7
2006 0,95 72,2 n.a.
2005 0,90 62,0 n.a.
2004 0,80 61,2 n.a.
2003 1,00 144,3 n.a.
2002 0,40 178,0 n.a.
2001 0,51 147,5 n.a.
2000 0,47 69,9 n.a.
1999 0,45 84,9 n.a.