Yhtiökokous päätti 7.4.2022, että vuodelta 2021 osinkoa maksetaan 0,54 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin kahdessa erässä.

  • Ensimmäinen erä, 0,27 euroa, maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli osingon täsmäytyspäivänä 11.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen erän osingonmaksupäivä oli 20.4.2022.
  • Toinen erä, 027 euroa, maksettiin osakkeenomistajalle joka oli osingon täsmäytyspäivänä 28.10.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toisen erän osingonmaksupäivä oli 4.11.2022.

Ulkomaalainen osakkeenomistaja saattaa olla saamastaan osingosta lähdeverovelvollinen Suomeen. Lisätietoja saa omalta tilinhoitajayhteisöltä ja  Suomen verohallinnon verkkosivulta. 

Alla oleva taulukko kuvaa osinkojen kehitystä vuodesta 1999 alkaen.

Vuosi Osinko / osake euroa Osinko tuloksesta, % Osinko tuloksesta ilman vertailukelpoisia eriä, %
2021 0,54 88 78
2020 0,52 34 78
2019 0,50 707 63
2018 0,45 59 54
2017 0,35 n.a. 47,8
2016 0,20 30,8 39,2
2015 0,10 n.a. 78,3
2014 0,20 62,0 61,5
2013 0,10 n.a. 22,6
2012 0,60 68,2 76,9
2011 0,60 115,6 69,4
2010 1,10 59,4 117,4
2009 0,80 122,0 92,2
2008 0,90 125,1 82,7
2007 1,00 67,9 80,7
2006 0,95 72,2 n.a.
2005 0,90 62,0 n.a.
2004 0,80 61,2 n.a.
2003 1,00 144,3 n.a.
2002 0,40 178,0 n.a.
2001 0,51 147,5 n.a.
2000 0,47 69,9 n.a.
1999 0,45 84,9 n.a.