Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 maksetaan osinkoa 0,37 euroa osakkeelta kolmessa erässä.

  • Ensimmäinen erä, 0,13 euroa, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä 21.4.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen erän osingonmaksupäivä on 28.4.2023.
  • Sanoman hallitus päättää toisen erän, 0,13 euroa, täsmäytyspäivän kokouksessaan syyskuussa. Toisen erän osingonmaksupäivä on arviolta syyskuussa 2023.
  • Sanoman hallitus päättää kolmannen erän, 0,11 euroa, täsmäytyspäivän kokouksessaan lokakuussa. Toisen erän osingonmaksupäivä on arviolta marraskuussa 2023.

Ulkomaalainen osakkeenomistaja saattaa olla saamastaan osingosta lähdeverovelvollinen Suomeen. Lisätietoja saa omalta tilinhoitajayhteisöltä ja  Suomen verohallinnon verkkosivulta. 

Alla oleva taulukko kuvaa osinkojen kehitystä vuodesta 1999 alkaen.

Vuosi Osinko / osake euroa Osinko tuloksesta, % Osinko tuloksesta ilman vertailukelpoisia eriä, %
2021 0,54 88 78
2020 0,52 34 78
2019 0,50 707 63
2018 0,45 59 54
2017 0,35 n.a. 47,8
2016 0,20 30,8 39,2
2015 0,10 n.a. 78,3
2014 0,20 62,0 61,5
2013 0,10 n.a. 22,6
2012 0,60 68,2 76,9
2011 0,60 115,6 69,4
2010 1,10 59,4 117,4
2009 0,80 122,0 92,2
2008 0,90 125,1 82,7
2007 1,00 67,9 80,7
2006 0,95 72,2 n.a.
2005 0,90 62,0 n.a.
2004 0,80 61,2 n.a.
2003 1,00 144,3 n.a.
2002 0,40 178,0 n.a.
2001 0,51 147,5 n.a.
2000 0,47 69,9 n.a.
1999 0,45 84,9 n.a.