Alla oleva taulukko esittää hallituksen ja johtoryhmän jäsenten suorasti omistamat Sanoman osakkeet.

Johtohenkilöiden omistukset

tilanne 31.12.2022

Hallitus    
  Asema Omistus
Pekka Ala-Pietilä Puheenjohtaja 15 000
Nils Ittonen Varapuheenjohtaja 59 000
Julian Drinkall Jäsen 0
Rolf Grisebach Jäsen 0
Anna Herlin Jäsen 1 000
Mika Ihamuotila Jäsen 150 000
Denise Koopmans Jäsen 0
Sebastian Langenskiöld Jäsen 645 963
Eugenie van Wiechen Jäsen 0
Johtoryhmä    
  Asema  Omistus
Rob Kolkman Puheenjohtaja 36 984
Alex Green Jäsen -
Pia Kalsta Jäsen 32 810

 

Johdon liiketoimet