Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa hänen tehtävissään konsernin johtamisen koordinoinnissa ja hallituksen kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelussa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi

  • konsernin pitkän aikavälin tavoitteet ja liiketoimintastrategia niiden saavuttamiseksi
  • yritysostot ja -myynnit
  • organisaatioon ja johtamiseen liittyvät asiat
  • kehitysprojektit
  • sisäinen valvonta
  • riskienhallinnan järjestelmät.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii yhtiön toimitusjohtaja. Vuonna 2024 toimitusjohtajan lisäksi johtoryhmään kuuluvat  Media Finlandin  toimitusjohtaja sekä konsernin talousjohtaja.

Johtoryhmän jäsenet (1.1.2024 alkaen)

Rob Kolkman, toimitusjohtaja, (johtoryhmän puheenjohtaja)
Alex Green, talousjohtaja
Pia Kalsta, toimitusjohtaja, Sanoma Media Finland

Johtoryhmän palkitseminen

Johtoryhmän osakeomistukset