Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa hänen tehtävissään konsernin johtamisen koordinoinnissa ja hallituksen kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelussa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi

  • konsernin pitkän aikavälin tavoitteet ja liiketoimintastrategia niiden saavuttamiseksi
  • yritysostot ja -myynnit
  • organisaatioon ja johtamiseen liittyvät asiat
  • kehitysprojektit
  • sisäinen valvonta
  • riskienhallinnan järjestelmät.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii yhtiön toimitusjohtaja. Vuonna 2021 johtoryhmään kuuluivat  Sanoma Media Finlandin ja Sanoma Learningin toimitusjohtajat sekä konsernin talous- ja operatiivinen johtaja.

Johtoryhmän jäsenet (1.3.2022 alkaen)

Susan Duinhoven, toimitusjohtaja (johtoryhmän puheenjohtaja)
Alex Green, talousjohtaja
Pia Kalsta, toimitusjohtaja, Sanoma Media Finland
Rob Kolkman, toimitusjohtaja, Sanoma Learning 

 

Johtoryhmän palkitseminen

Johtoryhmän osakeomistukset