Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa hänen tehtävissään konsernin johtamisen koordinoinnissa ja hallituksen kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelussa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi

  • konsernin pitkän aikavälin tavoitteet ja liiketoimintastrategia niiden saavuttamiseksi
  • yritysostot ja -myynnit
  • organisaatioon ja johtamiseen liittyvät asiat
  • kehitysprojektit
  • sisäinen valvonta
  • riskienhallinnan järjestelmät.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii yhtiön toimitusjohtaja. Vuonna 2020 johtoryhmään kuuluivat hänen lisäkseen Sanoma Media Finlandin ja Sanoma Learningin toimitusjohtajat sekä konsernin talous- ja operatiivinen johtaja.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten osakeomistus Sanomassa 31.12. 
Osakeomistus 
Jäsen 31.12.2020 31.12.2019

Susan Duinhoven (puheenjohtaja)

358 341 250 935
Markus Holm 55 637  39 205
Pia Kalsta 25 574 24 833
Rob Kolkman 0 0

Johtoryhmän jäsenet (1.1.2020 alkaen)

Susan Duinhoven, toimitusjohtaja (johtoryhmän puheenjohtaja)
Markus Holm, talousjohtaja ja operatiivinen johtaja
Pia Kalsta, toimitusjohtaja, Sanoma Media Finland
Rob Kolkman, toimitusjohtaja, Sanoma Learning 

Johtoryhmän jäsenten lyhyet esittelyt

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemisesta on luettavissa lisää täältä