Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa hänen tehtävissään konsernin johtamisen koordinoinnissa ja hallituksen kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelussa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi

  • konsernin pitkän aikavälin tavoitteet ja liiketoimintastrategia niiden saavuttamiseksi
  • yritysostot ja -myynnit
  • organisaatioon ja johtamiseen liittyvät asiat
  • kehitysprojektit
  • sisäinen valvonta
  • riskienhallinnan järjestelmät.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii yhtiön toimitusjohtaja. Vuonna 2022 johtoryhmään kuuluivat  Sanoma Media Finlandin ja Sanoma Learningin toimitusjohtajat sekä konsernin talousjohtaja.

Johtoryhmän jäsenet (1.3.2022 alkaen)

Susan Duinhoven, toimitusjohtaja (johtoryhmän puheenjohtaja)
Alex Green, talousjohtaja
Pia Kalsta, toimitusjohtaja, Sanoma Media Finland
Rob Kolkman, toimitusjohtaja, Sanoma Learning 

 

Johtoryhmän palkitseminen

Johtoryhmän osakeomistukset