Konsernitason tavoitteet
  Tavoite 31.12.2021
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 3,0 2,4
Omavaraisuusaste 35-45 % 40,6 %
Osinkopolitiikka kasvava osinko, joka on 40-60 % vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta 55 %
Segmenttikohtaiset tavoitteet
Learning Tavoite 2021
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 2-5 % 7 %
Operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja yli 23 % 21,0 %
Media Finland Tavoite 2021
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu +/-2 % 7 %
Operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 12-14 % 11,9 %