Konsernitason tavoitteet
  Tavoite 30.9.2020
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 3,0 1,0
Omavaraisuusaste 35-45 % 48,5 %
Osinkopolitiikka kasvava osinko, joka on 40-60 % vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta 58 %
(2019)
Segmenttikohtaiset tavoitteet
Learning Tavoite LTM Q3 2020
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 2-5 % 4,8 %
Operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja yli 23 % 20,6 %
Media Finland Tavoite LTM Q3 2020
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu +/-2 % -10,2 %
Operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 12-14 % 11,7 %