Konsernitason tavoitteet
  Tavoite 31.12.2020
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 3,0 2,6
Omavaraisuusaste 35-45 % 37,4 %
Osinkopolitiikka kasvava osinko, joka on 40-60 % vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta 73 %
Segmenttikohtaiset tavoitteet
Learning Tavoite 2020
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 2-5 % 5 %
Operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja yli 23 % 19,2 %
Media Finland Tavoite 2020
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu +/-2 % -10 %
Operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 12-14 % 11,8 %