Konsernitason tavoitteet
  Tavoite 31.12.2023
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 3,0 2,8
Omavaraisuusaste 35-45 % 42,5 %
Osinkopolitiikka kasvava osinko, joka on 40-60 % vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta 58 %
Segmenttikohtaiset tavoitteet
Learning Tavoite 2023
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 2-5 % 6 %
Operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja yli 23 % 18,7 %
Media Finland Tavoite 2023
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu +/-2 % -3 %
Operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 12-14 % 6,7 %