Konsernitason tavoitteet
  Tavoite 31.12.2022
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 3,0 3,2
Omavaraisuusaste 35-45 % 35,8 %
Osinkopolitiikka kasvava osinko, joka on 40-60 % vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta 93 %
Segmenttikohtaiset tavoitteet
Learning Tavoite 2022
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 2-5 % 1 %
Operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja yli 23 % 19,4 %
Media Finland Tavoite 2022
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu +/-2 % 0 %
Operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 12-14 % 10,6 %