Omien osakkeiden luovuttaminen

Sanoma luovutti 4.3.2024 yhteensä 214 554 yhtiön hallussa olevaa Sanoma Oyj:n osaketta vastikkeetta verojen maksun jälkeen 184 konsernin työntekijälle osana yhtiön pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmiä.

4.3.2024 julkaistu pörssitiedote osakkeiden luovuttamisesta


Omien osakkeiden hankinta 2021

Sanoma aloitti omien osakkeiden hankinnan 9.11.2021 vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen (13.4.2021) antaman valtuutuksen perusteella, ja sai sen päätökseen 16.12.2021.

  • Yhtiö hankki 361 000 omaa osakettaan (0,22 % yhtiön kaikista osakkeista) keskihintaan 13,6919 euroa osakkeelta.
  • Osakkeet hankittiin Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.
  • Osakkeet hankittiin käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Pörssitiedotteet omien osakkeiden hankinnoista löydät täältä.

8.11.2021 julkaistu pörssitiedote hankinnan aloittamisesta
17.12.2021 julkaistu pörssitiedote hankinnan saamisesta päätökseen

Yhtiökokouksen valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta