Omien osakkeiden luovuttaminen

Sanoma luovutti 2.3.2021 yhteensä 210 363 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta verojen maksun jälkeen 130:lle konsernin työntekijälle osana yhtiön pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmiä.

2.3.2021 julkaistu pörssitiedote osakkeiden luovuttamisesta


Omien osakkeiden hankinta 2020

Sanoma aloitti omien osakkeiden hankinnan 26.3.2020 vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen (25.3.2020) antaman valtuutuksen perusteella.

  • Yhtiö hankki 304 000 omaa osakettaan (0,19 % yhtiön kaikista osakkeista) keskihintaan 7,95 euroa osakkeelta.
  • Osakkeet hankittiin Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.
  • Osakkeet hankittiin käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Pörssitiedotteet omien osakkeiden hankinnoista löydät täältä.

25.3.2020 julkaistu pörssitiedote hankinnan aloittamisesta
3.4.2020 julkaistu pörssitiedote hankinnan saamisesta päätökseen

Yhtiökokouksen valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta