Tasapainoinen liiketoimintaportfoliomme vähentää toimintaympäristön muutosten vaikutusta

Konsernin liikevaihdosta yli 75 % tulee oppimisliiketoiminnasta sekä mediatuotteiden tilaus- ja irtonumeromyynnistä, jotka ovat kuluttajamyyntiä. Mainonnan osuus on laskussa: digitaalisen mainonnan osuus on noin 12 % ja painetun mainonnan osuus noin 3 % konsernin liikevaihdosta.

Konsernin liikevaihtojakauma, %

Lue lisää kausiluonteisuudesta

Oppimisliiketoiminnan trendit

Pitkällä aikavälillä oppimissisällöt ovat paikallisten opetussuunnitelmauudistusten ohjaamia. Odotettavissa olevat opetussuunnitelmauudistukset ja niiden vaikutukset oppimateriaalien kysyntään on esitetty alla olevassa kaaviossa.

Tyypillisesti koulutuksen kokonaismenoista vain n. 3 % käytetään oppimateriaaleihin. Valmiit oppimateriaalit tehostavat opettajien työtä ja ajankäyttöä, edistävät opiskelijoiden sitoutumista ja parantavat oppimistuloksia.

 

spending fi.png

Suurimmat koulutusuudistukset vaativat viranomaisilta tavallisesti vuosia kestävän suunnittelu- ja valmistelutyön ja ne toteutetaan vaiheittain. Alla esimerkki Puolassa vastikään toteutetusta uudistuksesta.

poland fi.png

Medialiiketoiminnan trendit

Pitkällä aikavälillä seuraavien trendien odotetaan vaikuttavan mediatuotteiden ja -palveluiden kuluttaja- (B2C) ja B2B-kysyntään Suomessa:

  • Kuluttajat ovat entistä halukkaampia maksamaan tilattavista korkealaatuisista uutis-, video- ja audiosisällöistä
  • Kiinnostus lifestyle- ja featuresisältöihin erityisesti osana digitaalisia uutistuotteita kasvaa
  • Siirtyminen lineaarisesta televisiosta suoratoistopalveluihin jatkuu, kun niiden levinneisyys ja kuluttajien halukkuus tilata useampia rinnakkaisia palveluita kasvavat
  • Mainontaan käytetty raha suuntautuu entistä enemmän digimainontaan, jonka onnistunut myynti edellyttää riittävää kuluttajadataa mainostajien käyttöön
  • Mainosrahoitteiset TV-kanavat kestävät paremmin perinteisen median laskevaa trendiä, sillä ne ja suoratoistotuotteet täydentävät hyvin toisiaan

Finnish media market outlook fi v2.png

Alle on koottu linkkejä Suomen mediatoimialaa koskevia tilastoja tarjoaviin ulkoisiin lähteisiin:

Mainonnan kehittyminen
Kantar TNS (mitattavan mainosmarkkinan kuukausikehitys)
IAB Finland (verkkomainonnan kehitys)

Levikkitiedot ja verkkokävijät
Media Audit Finland
Uutismedian Liitto
Aikakausmedia

Television katselu ja radion kuuntelu
Finnpanel