Joka vuosi Sanoma tukee huolellisesti valittuja kumppaneita lahjoituksilla. Näin vahvistamme vahvaa yhteiskuntaa ja paikallisyhteisöjä. Kumppanit voivat olla kansainvälisiä, kansallisia tai paikallisia organisaatioita tai hankkeita, jotka edustavat Sanomalle tärkeitä arvoja.

Sanoman varsinainen yhtiökokous päättää hyväntekeväisyyslahjoitustemme summat ja valtuuttaa hallituksen päättämään yksittäisistä lahjoituksista. Eettisten periaatteidemme mukaisesti kerromme avoimesti lahjoituksistamme emmekä tee lahjoituksia poliittisille tai uskonnollisille liikkeille tai toimijoille emmekä epäeettisiin tai laittomiin tarkoituksiin. Noudatamme sovellettavia lakeja ja määräyksiä tehdessämme lahjoituksia ja varmistamme, ettei niihin liity väärinkäyttöä tai korruptiota.

Lahjoituksemme vuonna 2020

Korona-ajan aloitteet

Ilmaston ja ympäristön suojelu

Taiteen ja kulttuurin tukeminen

Sananvapauden ja mediakasvatuksen tukeminen

Nuorten syrjäytymisen ehkäisy