Joka vuosi Sanoma tukee huolellisesti valittuja kumppaneita lahjoituksilla. Näin vahvistamme vaikutustamme, tuemme aktiivista yhteiskuntaa sekä paikallisyhteisöjä. Kumppanit voivat olla kansainvälisiä, kansallisia tai paikallisia organisaatioita tai hankkeita, jotka edustavat Sanomalle tärkeitä arvoja. Eettisten periaatteidemme mukaisesti kerromme avoimesti lahjoituksistamme emmekä tee lahjoituksia poliittisille tai uskonnollisille liikkeille tai toimijoille emmekä epäeettisiin tai laittomiin tarkoituksiin. Noudatamme sovellettavia lakeja ja määräyksiä tehdessämme lahjoituksia ja varmistamme, ettei niihin liity väärinkäyttöä tai korruptiota. Lahjotuksiamme ohjaavat lahjoituksia koskevat toimintaohjeemme.

Lahjoituksemme 2022-2023

Vuonna 2022 ja 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle ei ole esitetty uutta lahjoituskassaa. Hallitus käytti harkintavaltaansa ja päätti tukea aiempien vuosien lahjoituskassasta Punaista Ristiä ja useita muita tahoja, jotka tekevät avustustyötä Ukrainassa. Tulevina vuosina Sanoma jatkaa yhteisöjen tukemista muuntyyppisillä yhteistyöhankkeilla, jotka edistävät esimerkiksi lukutaitoa, medialukutaitoa ja tasa-arvoista pääsyä koulutukseen. Lahjoitusten ja paikallisyhteisöille annetun tuen kokonaismäärä oli 88 000 euroa vuonna 2022. 

Lahjoituksemme 2021

Sananvapauden ja mediakasvatuksen tukeminen

Ilmaston ja ympäristön suojelu

Koulutus, sosiaalinen hyvinvointi ja eriarvoisuuden vähentäminen

Lahjoituksemme 2020