Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 22.3.2018 klo 18.30

Sanoma Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.3.2018 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2017.

Voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi siirretään 350 000 euroa.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,20 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 4.4.2018.

Toinen erä 0,15 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2018. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 23.10.2018 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivän sekä osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin arviolta 25.10.2018 ja osingon maksupäivä 1.11.2018.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan. Kuukausipalkkiona maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 8 500 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 6 500 euroa ja hallituksen jäsenille 5 500 euroa.

Hallituksen kokouspalkkiot ovat:

  • hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 1 000 euroa / hallituksen kokous, jossa on ollut paikalla;
  • hallituksen valiokuntien puheenjohtajat: 2 000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä;
  • valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 2 000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut paikalla ja 1 000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä; ja
  • valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on Suomessa: 1 000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pekka Ala-Pietilä, Antti Herlin, Anne Brunila, Mika Ihamuotila, Nils Ittonen, Denise Koopmans, Robin Langenskiöld, Rafaela Seppälä and Kai Öistämö. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Ala-Pietilä ja varapuheenjohtajaksi Antti Herlin. Kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättyessä.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Samuli Perälä. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Valtuutus yhtiön omien osakkeiden hankkimiseksi

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 16 000 000 yhtiön oman osakkeen (n. 9,8 % yhtiön kaikista osakkeista) hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka ja se päättää vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen antaman vastaavan valtuutuksen.

Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Hallituksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi tarkastusvaliokuntaan ja henkilöstövaliokuntaan keskuudestaan seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja Anne Brunila, Denise Koopmans, Nils Ittonen, Robin Langenskiöld
Henkilöstövaliokunta: puheenjohtaja Kai Öistämö, Mika Ihamuotila, Rafaela Seppälä

Tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan lisäksi hallituksella on työjärjestyksensä mukaisesti työvaliokunta. Työvaliokunnan kokoonpanoon kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä toimitusjohtaja ja puheenjohtajan kutsusta yksi tai useampi hallituksen jäsen. Vuonna 2018 työvaliokuntaan kuuluvat Pekka Ala-Pietilä (pj.), Antti Herlin, Nils Ittonen ja Susan Duinhoven.

Lisätietoja
Sijoittajasuhteet, Kaisa Uurasmaa, p. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on median ja oppimisen edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä, yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja ja autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja.

Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Puolassa, Belgiassa ja Ruotsissa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 1,4 miljardia euroa ja työllistimme yli 4 400 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä.