Koronaviruspandemia pysäytti meidät kaikki maaliskuussa 2020 ja pakotti miettimään, mikä on kaikkein tärkeintä. Meille sanomalaisille se oli ihmisten turvallisuudesta huolehtiminen, asiakkaidemme tukeminen sekä toimintakykymme varmistaminen pitkällä aikavälillä. Sanoma vaikuttaa miljoonien ihmisten elämään päivittäin eri puolilla Eurooppaa, ja pandemian keskellä tehtävämme yrityksenä oli selvempi kuin koskaan. Autamme opettajia varmistamaan, että jokainen oppija pystyy hyödyntämään kaiken potentiaalinsa laadukkaiden oppimateriaalien avulla. Luomme riippumattomia kotimaisia uutisia ja paikallista viihdettä sekä tuotamme sidosryhmillemme arvoa pitkällä aikavälillä. Tavoitteenamme on tuottaa tietoa, joka lisää ihmisten, yhteisöjen ja yritysten ymmärrystä ympäröivästä maailmasta ja auttaa menestymään.

Vastuullisuus on sitä mitä teemme. Meidän on jatkuvasti pohdittava tehtäväämme ja vaikutustamme yhteiskunnassa, valitsemmeko aina vastuullisimman vaihtoehdon. Päivitimme vastuullisuusstrategiamme vuonna 2020. Aloitimme työn tunnistamalla ne maailmanlaajuiset haasteet, joihin Sanoma voi vaikuttaa. Sitouduimme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kysyimme myös sidosryhmiltämme eli sanomalaisilta, asiakkailta ja palveluntarjoajilta, mikä on heille tärkeintä, ja mihin Sanoman tulisi keskittyä vastuullisuudessa. Olennaisuusarvioinnin lopuksi määrittelimme Sanoman vastuullisuusstrategialle kuusi pääteemaa, joita ovat oppimaan innostaminen, median tekeminen suomalaisille, tietojen suojaaminen, ympäristöstä huolehtiminen, kehittyvä työpaikka ja vastuulliset liiketoimintatavat.

Käytännössä vastuullisuusteemat tarkoittavat oppimisliiketoiminnassamme oppimisratkaisujemme yhdenvertaisuuden kehittämistä, jotta kaikki oppilaat pääsevät hyödyntämään taitonsa. Medialiiketoiminnassamme tuotamme luotettavaa suomalaista journalismia sekä tarjoamme kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Tämä on olennainen osa avointa ja demokraattista yhteiskuntaa.

Asiakkaidemme meille luovuttaman datan käytössä meille on tärkeintä kunnioittaa tietosuojaa. Samalla uskomme, että datan avulla voimme parantaa sekä oppimista että mediaa, ja aiomme jatkossa investoida myös tekoälyn vastuullisen ja läpinäkyvän käytön kehittämiseen. Vaikka toimialamme on vähähiilinen, vähennämme ympäristövaikutuksiamme ja lisäämme faktapohjaista tietoa vastuullisuudesta. Olemme asettaneet tavoitteeksemme saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä hankintaketjumme läpi.

Sitoudumme lisäksi parantamaan henkilöstömme tasa-arvoa edistämällä yhdenvertaisuutta ja tarjoamalla mahdollisuuksia jatkuvaan kehittymiseen. Hyvä työympäristö innostaa ihmisiä ja kannustaa tekemään työtä yhteisten tavoitteiden eteen. Siksi aiomme myös jatkossa panostaa työntekijöidemme terveyteen ja turvallisuuteen. Samalla päivittäisen työmme perustana ovat vastuulliset liiketoimintatavat: valintamme ovat vastuullisia ja pidämme kiinni tiukoista eettisistä periaatteistamme sekä kehitämme toimitusketjumme kestävyyttä yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.

Viime kädessä vastuullisuudessa on kyse päivittäin toteutettavista johdonmukaisista toimista vaikutuksemme vahvistamiseksi. Työmme vastuullisena yhtiönä jatkuu monilla rintamilla vuonna 2021.

Susan Duinhoven
Toimitusjohtaja, Sanoma

Lisätietoja Sanoman vastuullisuusstrategiasta ja Vastuullisuuskatsaus 2020  Sanoma.com.