Sanoma on lähettänyt Euroopan komissiolle vastauksensa Liikenne- ja viestintäministeriön tekemään vastineeseen Yleä koskevasta valtiontukikantelusta. Sanoma julkaisee nyt vastauksensa saatuaan siihen komissiolta luvan.

Vastauksessaan Sanoma korostaa ja täsmentää edelleen Yleä koskevan lainsäädännön puutteita: 1) Ylen julkisen palvelun tehtävää ei ole määritelty tarkasti, 2) Ylen sääntelyssä ei oteta huomioon sen ilmeisiä markkina- ja kilpailuvaikutuksia 3) eikä Ylen valvontaa ole järjestetty lain edellyttämällä tavalla. Vastauksessa esitetyt esimerkit Euroopan maiden yleisradioyhtiöiden sääntelystä ovat linjassa Sanoman tavoitteiden kanssa.

Sanoman tavoite on saada selkeys markkinan pelisääntöihin nopeasti digitalisoituvassa ja tiukasti kilpaillussa TV-markkinassa. Yle toimii karkeasti puolitoista kertaa suuremmalla sisältöbudjetilla kuin kaikki kaupalliset tv-yhtiöt yhteensä. Ylen roolista ja strategiasta päättävillä on merkittävä vastuu siitä, miten markkina kehittyy tulevaisuudessa ja onko sillä pitkällä tähtäimellä tilaa myös muille kotimaisille toimijoille Ylen lisäksi. Aidosti moniääninen media ja reilu markkina on tärkeä osa länsimaista yhteiskuntaa ja koko toimialan ja lopulta suomalaisen mediankuluttajan etu.

Sanoman vastaus: Sanoma response-22 October.pdf

Sanoman julkaisema alkuperäinen kantelu löytyy täältä.