2021 oli jälleen menestyksekäs vuosi Sanomalle, vaikka pandemia vaikuttikin edelleen tiimeihimme ja pienemmässä määrin myös liiketoimintamme. Konsernin liikevaihto kasvoi 18 % ja operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja vielä vahvemmin, 26 %. Viimeaikaisten yritysostojemme onnistuneen integroinnin lisäksi minua rohkaisee erityisesti sekä Learningin että Media Finlandin vahva 7 % orgaaninen kasvu. Se osoittaa, että keskittymisemme asiakkaisiin, digitaalisen tarjoomamme kehittäminen ja kasvanut mittakaavamme kiihdyttävät orgaanista kasvua ja parantavat kannattavuuttamme. Vuonna 2021 julkaisimme myös päivitetyn vastuullisuusstrategiamme ja nostimme vastuullisuusraportointimme uudelle tasolle. Läpinäkyvämpi raportointimme ja järjestelmällisempi lähestymistapamme vastuullisuuteen kokonaisuudessaan paransivat ESG-luokituksiamme merkittävästi, mikä tuntuu houkuttelevan uusia vaikuttavuus- ja ESG-sijoittajia sekä osake- että velkapuolella. Oppimis-ja medialiiketoimintojemme positiivinen vaikutus yhteiskuntaan näkyy ESG-luokituksissamme selvemmin kuin koskaan aiemmin.

Keskittyminen integraatioihin ja strategiseen kehitykseen

Vuoden 2021 aikana keskityimme pitkälti viimeaikaisten yritysostojemme integroimiseen. Hankimme espanjalaisen Santillanan vuoden 2020 viimeisenä päivinä, ja työskentelimme koko vuoden ajan integroidaksemme sen onnistuneesti osaksi Sanoma Learningiä. Lisäksi teimme kovasti töitä viimeistelläksemme 30.4.2020 hankitun alueellisen sanomalehtiliiketoiminnan integraation Sanoma Media Finlandiin ja Iddinkin integraation Sanoma Learningiin. Voin ylpeänä todeta, että nämä integraatiot ovat edistyneet suunnitelmiemme mukaisesti ja olemme pystyneet saavuttamaan tavoittelemamme synergiaedut. Liiketoimintojen erilaisen luonteen ja markkina-aseman vuoksi synergiat ovat erityisen merkittävät Suomen medialiiketoiminnassa, jossa saavuttamamme synergiaedut ovat jopa hieman alun perin arvioimaamme 13 milj. euroa suuremmat.

Digitalisaatio on jatkossakin keskeinen ajuri liiketoimintamme transformaatiossa ja kannattavuuden vahvistamisessa. Niinpä olemme integraatioprosessien ohella työstäneet merkittäviä kehityshankkeita, jotka liittyvät niin digitaalisiin oppimisalustoihin, digitaalisten mediatuotteidemme sisältöön ja käyttäjäkokemukseen kuin taloustoimintoihin ja -järjestelmiin sekä vastuullisuuteenkin. Näiden hankkeiden avulla pyrimme valmistautumaan entistäkin paremmin yhä digitaalisempaan ja vastuullisempaan tulevaisuuteen. Tämä pätee myös erityisesti tuleviin yritysostomahdollisuuksiin, joita meillä on laaja valikoima edistettäväksi ja kehitettäväksi edelleen.

Upeaa tiimityötä pandemian keskellä

Meistä jokainen odotti ja toivoi viime vuonna tähän aikaan, että koronaviruspandemia olisi ohi kesään 2021 mennessä. Siitä huolimatta se vaikutti edelleen koko vuoden meidän kaikkien, myös asiakkaidemme ja tiimiemme, elämään ja työskentelytapoihin. Avainliiketoimintojemme toimintaympäristö ja markkinakysyntä olivat suhteelliset vakaita. Oppimisessa digitaalisten oppimisalustojen käyttö kasvoi. Oppimateriaalien kysyntä pysyi pääosin ennallaan tai jopa kasvoi hieman joissakin markkinasegmenteissä, vaikka pandemiaan liittyvät rajoitukset haittasivatkin hieman kaupallisia ja logistisia operaatioitamme. Suomen medialiiketoiminnassamme pandemialla oli merkittävä vaikutus mainosmyyntiimme ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja tapahtumaliiketoimintaamme koko sen sesongin ajan.

Sanoman työntekijät osoittivat jälleen poikkeuksellista ketteryyttä, sinnikkyyttä ja sietokykyä palvellessaan asiakkaitamme pandemian keskellä kunnioittaen samalla toistensa ja yhteistyökumppaniemme terveyttä ja turvallisuutta. Henkilöstötutkimuksemme perusteella näemme, että pandemian aika on ollut tiimeillemme haasteellinen. Kuitenkin tutkimuksen tulokset laskivat vain hienoisesti viime vuoden huipuistaan, mikä osoittaa organisaatiomme jatkuneen vahvuuden. Haluan kiittää lämpimästi kaikkia työntekijöitämme heidän sitoutumisestaan ja energiastaan, joiden ansiosta vuosi 2021 oli meille jälleen menestyksekäs haastavista ja jatkuvasti muuttuvista olosuhteista huolimatta.

Kilpailu erityisesti tiettyjen harvinaisempien taitojen ja osaamisalueiden osaajista on kiihtynyt pandemian aikana. Sanoma haluaa olla parhaille osaajille houkuttelevin työpaikka, ja myös pitää heidät palveluksessaan. Oppimis- ja medialiiketoimintojemme positiivinen vaikutus miljoonien ihmisten päivittäiseen elämään motivoi monia työntekijöistämme. Työnantajana olemme sitoutuneet tekemään parhaamme työn ja vapaa-ajan tasapainon ja hyvinvoinnin edistämiseksi, houkuttelevien kehittymismahdollisuuksien tarjoamiseksi sekä monimuotoisuuden ja osallisuuden lisäämiseksi työpaikalla. Jatkamme näiden teemojen edistämistä myös vuonna 2022 ja siitä eteenpäin.

Sanoma on vastuullinen sijoitus

Viime vuosi näytti jälleen selvästi oppimis- ja medialiiketoimintojemme kasvavan yhteiskunnallisen vaikutuksen ja merkityksen ihmisten päivittäisessä elämässä. Vastuullisuus oli yksi vuoden painopistealueistamme, mikä näkyi sekä sisäisesti että ulkoisesti. Maaliskuussa 2021 julkaisimme vastuullisuusstrategiamme, joka kattaa kuusi teemaa, joissa vaikutuksemme on kaikkein suurin: Innostamme oppimaan, Teemme mediaa suomalaisille, Suojaamme tietosi, Olemme kehittyvä työpaikka, Huolehdimme ympäristöstä ja Vastuulliset liiketoimintatavat. Kullekin teemalle olemme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet. Vaikutuksemme ja asemamme vahvistamiseksi sitouduimme useisiin maailmanlaajuisiin vastuullisuusaloitteisiin, mukaan lukien YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, YK:n Global Compact ja Science Based Targets aloite.

Olemme vuoden aikana aktiivisesti edistäneet vastuullisuusstrategiaamme kaikkialla liiketoiminnassamme. Lisäksi olemme kehittäneet entisestään avoimuuttamme ja raportointiamme. Nämä parannukset näkyvät selvästi useissa vastuullisuusluokituksissa, kuten MSCI:ssa, Sustainalyticsissa ja CDP:ssa, joissa ratingimme on jo erittäin vahvalla tasolla. Uskomme, että toimintamme tarkoitus, vastuullisuusstrategiamme ja ESG-luokituksemme eivät ole ratkaisevan tärkeitä pelkästään avainhenkilöiden houkuttelemisessa ja pitämisessä Sanomalla, vaan että niillä on keskeinen rooli myös uusien osake- ja velkapuolen sijoittajien kiinnostuksen lisääntymisessä.

Olemme sitoutuneet luomaan omistaja-arvoa pitkän aikavälin kasvustrategiamme ja tavoitteidemme onnistuneella toteuttamisella

Onnistuneen vuoden 2021 jälkeen olemme valmiita ja halukkaita kasvattamaan Sanomaa edelleen. Fokuksemme on erityisesti perus- ja toisen asteen oppimisliiketoimintamme, johon kuuluvat painetut ja digitaaliset oppimismateriaalit sekä digitaaliset oppimisalustat, kasvattamisessa sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta Euroopassa ja sen ulkopuolella. Vahva taseemme toimii kasvun mahdollistajana. Suomen medialiiketoiminnassa jatkamme digitaalisen tarjoomamme menestyksekästä kehittämistä kolmella strategisella painopistealueellamme – journalismissa, viihteessä ja B2B-markkinointiratkaisuissa – parantaen näin kannattavuuttamme ja varmistaen liiketoiminnalle kestävän tulevaisuuden.

Haluan kiittää asiakkaitamme, omistajiamme, kumppaneitamme ja erityisesti työntekijöitämme jatkuneesta luottamuksesta ja sitoutumisesta vuonna 2021. Jatkamme liiketoimintamme, positiivisten yhteiskunnallisen vaikutuksemme ja omistaja-arvon kehittämistä ja kasvattamista edelleen.

Susan Duinhoven
Toimitusjohtaja, Sanoma

Lisätietoja Sanoman vastuullisuustrategiasta, toimenpiteistä ja tuloksista löydät Vastuullisuusraportista 2021