Sanoma Oyj, pörssitiedote, 1.2.2024 klo 12.30

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Sanoman varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Sanoman osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 17.4.2024. Ehdotukset sisällytetään myös myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Pekka Ala-Pietilä, Julian Drinkall, Rolf Grisebach, Anna Herlin, Mika Ihamuotila, Sebastian Langenskiöld ja Eugenie van Wiechen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi. Nils Ittonen Ja Denise Koopmans ovat ilmoittaneet, etteivät ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään. Näin ollen nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Klaus Cawén. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Pekka Ala-Pietilä ja varapuheenjohtajaksi Klaus Cawén.

Klaus Cawén, s. 1957, Suomen kansalainen, LL.M., Columbia University, New York, Yhdysvallat; oikeustieteiden kandidaatti, Helsingin yliopisto. Klaus Cawén on työskennellyt Kone Oyj:ssä vuodesta 1983 ja toimii vuodesta 2021 alkaen sen Executive Advisorina. Hän toimi Koneen johtokunnan jäsenenä 1991−2021 ja hänen tehtäviinsä Koneella kuuluivat mm. yrityskauppoihin, strategisiin alliansseihin ja lakiasioihin liittyvät johtotehtävät. Lisäksi Cawén on Metso Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja sekä A. Ahlström Oy:n ja Toshiba Elevator and Building Systems Corporationin hallituksen jäsen. Hän toimii myös DevCo Partners Oy:n Senior Advisorina.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten keskeiset henkilötiedot on esitelty yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä ja sen johdosta riippumattomia. Anna Herliniä (Holding Manutas Oy) lukuun ottamatta kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten arvioidaan olevan riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Kaikilta ehdotetuilta hallituksen jäseniltä on saatu suostumus tehtävään. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat kuukausi- ja kokouspalkkiot pysyvät ennallaan ja ovat:

  • Kuukausipalkkiot hallituksen puheenjohtajalle 12 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 7 000 euroa ja hallituksen jäsenille 6 000 euroa.
  • Hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa 1 000 euroa / hallituksen kokous, jossa on ollut paikalla.
  • Hallituksen valiokuntien puheenjohtajat: 3 500 euroa / valiokuntakokous, jossa ollut läsnä
  • Valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 2 500 euroa / valiokuntakokous, jossa ollut paikalla, ja 1 500 euroa / valiokuntakokous, jossa ollut läsnä
  • Valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on Suomessa: 1 500 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Sanoman osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu korkeintaan neljästä jäsenestä, jotka edustavat yhtiön neljää suurinta osakkeenomistajaa, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden 31. toukokuuta.

Vuonna 2023 osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valittiin seuraavat jäsenet: Juhani Mäkinen, hallituksen varapuheenjohtaja, Jane ja Aatos Erkon Säätiö; Antti Herlin, hallituksen puheenjohtaja, Holding Manutas; Robin Langenskiöld, Sanoman kolmanneksi suurin osakkeenomistaja ja Rafaela Seppälä, Sanoman neljänneksi suurin osakkeenomistaja.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme kahdessatoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli n. 1,3 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 14,6 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.