Helsingin Sanomat ja Sanoman B2B-liiketoimintayksikkö suunnittelevat organisaatiomuutoksia. Tavoitteena on digikasvun edellytysten parantaminen ja kyky vastata entistä paremmin mediankulutuksen muutokseen ja asiakkaiden tarpeisiin. Helsingin Sanomissa uudelleenjärjestely voi enimmillään johtaa kahdenkymmenen työtehtävän vähenemiseen ja B2B-liiketoimintayksikössä kahdenkymmenenviiden.

Helsingin Sanomissa suunnitelman lähtökohtana on yksinkertaistaa organisaatiorakennetta ja selkeyttää johtamista sekä lisätä kirjoittavien toimittajien määrää. Strategisena tavoitteena on vauhdittaa digitaalista kasvua.

”Digitaalisten tilauksien määrä kasvaa ja median kulutus siirtyy digiin kiihtyvällä vauhdilla. Tavoitteenamme on organisaatio, joka vastaa aidosti kulutuksen muutokseen. Toimituksemme on monimutkainen ja rakenteet pitkälti ajalta ennen digitaalista muutosta”, sanoo Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Erja Yläjärvi.

Suunniteltu uusi organisaatio perustuu painetun lehden osastojen sijaan pienempiin sisältötiimeihin.

”Suomi muuttuu nopeasti, joten toimituksen on pystyttävä myös reagoimaan nopeammin, esimerkiksi muodostamalla erikoistilanteissa uusia toimittajaryhmiä. Podcastit ja journalistisen tekoälyn kehitys tuodaan pysyväksi osaksi toimitusta. Aihepiireistä vahvistamme mm. talouden ja politiikan uutisointia. Esimerkiksi myös kirjallisuuteen on tarkoitus panostaa.”

Uudelleenjärjestely voi johtaa muutoksiin nykyisissä työtehtävissä, kun toimintamalli muuttuu, sekä enimmillään kahdenkymmenen työtehtävän vähenemiseen. Muutosneuvottelujen piirissä on koko Helsingin Sanomien henkilöstö joitakin poikkeuksia, kuten pääkirjoitus- ja mielipidetoimitusta lukuun ottamatta.

Samassa yhteydessä Helsingin Sanomat siirtyy kahden päätoimittajan malliin, ja jako uutislinjaan ja erilliseen syventävään linjaan päättyy. Muutoksen johdosta syventävien sisältöjen päätoimittaja Laura Saarikoski on irtisanoutunut Helsingin Sanomien palveluksesta.

”Kolme päätoimittajaa on ollut pohjoismaisessa mediamarkkinassa poikkeus. Olemme sopineet Laura Saarikosken kanssa asiasta hyvässä hengessä. Laura on Suomen johtavia journalisteja ja tehnyt Helsingin Sanomissa pitkän ja palkitun uran, mistä iso kiitos”, Yläjärvi sanoo.

B2B-liiketoimintayksikkö suunnittelee organisoitumista yhä asiakaskeskeisemmäksi

Sanoma Media Finlandin B2B-liiketoimintayksikössä suunnitellaan organisaatiomuutosta. Tavoitteena on parantaa monimediallisten ratkaisujen myyntiä sekä digitaalisen kasvun edellytyksiä ja vastata entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

Suunnitelman mukaan B2B-myynnin asiakassegmentointia päivitettäisiin ja toimintaa muutettaisiin niin, että se tuottaisi kullekin asiakassegmentille mahdollisimman paljon arvoa. Myynnin sekä asiakkaan tuen toimintoja käännettäisiin yhä enemmän asiakkaiden onnistumisen varmistamiseen. Suunnitelmaan sisältyy myös yhteisten toimintojen keskittämistä.

”Suunnitellun muutoksen tavoite on yksinkertainen: haluamme lisätä asiakaskeskeisyyttä. Suunnitelmana on organisoitua entistä tiiviimmin asiakkaita kohti sekä mahdollistaa kullekin markkinoijalle sekä mediatoimistolle paras mahdollinen palvelu digitaalisessa ajassa. Samalla etsimme keinoja tehostaa ja poistaa päällekkäistä työtä, jota voidaan tehdä yhä keskitetymmin. Toimimme jatkossakin kumppanina kaikenkokoisille yrityksille, kaikkialla Suomessa, mutta taas piirun verran asiakaskeskeisemmin”, sanoo kaupallinen johtaja Tuomas Airisto.

Toiminnan uudelleenjärjestelyt saattavat johtaa arviolta enintään kahdenkymmenenviiden työtehtävän vähenemiseen.

 

Lisätiedot
Viestintäjohtaja Hanna Johde, Sanoma Media Finland, p. 040 673 8977

 

Sanoma Media Finland on Suomen monikanavaisin mediatalo. Tarjoamme tietoa, elämyksiä ja viihdettä niin sanoma- ja aikakauslehdissä, televisiossa, radiossa, verkossa kuin mobiilissakin ja tavoitamme päivittäin lähes kaikki suomalaiset. Sanoma Media Finland on osa Sanomaa, joka on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä.