Suunnitelman mukaan uutis- ja liitetuotteet taitetaan jatkossa uudessa, yhteisessä taittotiimissä. Muutoksella tavoitellaan sujuvampaa tekemistä ja fokusta digitaaliseen kasvuun.

Uutismedian kulutus siirtyy nopeasti kohti digikanavia, mutta laadukkaalla printtituotteella on kysyntää vielä pitkään. Sanoma Media Finland suunnittelee nyt painettujen uutis- ja liitetuotteiden taittoon uutta yhteistä taittotiimiä.

”Suunnitelma tukee strategista tavoitettamme kiihdyttää uutismedian digitalisaation vauhtia. Toteutuessaan se sujuvoittaa tekemistä, mutta isossa kuvassa sujuvampi taitto mahdollistaa paremman fokuksen digitaaliseen kasvuun”, kuvaa Uutis- ja featuremedia -yksikön liiketoimintajohtaja Petteri Putkiranta.

Suunniteltu muutos koskee Helsingin Sanomien, Ilta-Sanomien, Pirkanmaan yhteistoimituksen ja Satakunnan yhteistoimituksen uutis- ja liitetuotteiden printtilehtiä. Suunnitelman mukaan osa näiden lehtien taittotöitä tekevistä henkilöistä keskittyy nykyistä enemmän sisältöihin, juttujen tekoon ja visualisointiin kotitoimituksissa, kun taas osa siirtyisi uuteen, yhteiseen taittotiimiin.

Muutokset on tarkoitus käsitellä yhdessä henkilöstön edustajien kanssa muutosneuvotteluissa. Muutosneuvottelujen piirissä on 49 henkilöä, ja suunnitelma voi tarkoittaa muutoksia enintään 35 henkilön työsuhteen olennaisiin ehtoihin. Esimerkiksi työn sisällön painotukset, toimenkuva tai tehtävänimikkeet voivat muuttua. Muutoksella ei tavoitella henkilöstövähennyksiä.

Muutos ei näy tilaaja-asiakkaille eikä mainostaja-asiakkaille eikä vaikuta painamiseen, vaan tuotteet ilmestyvät sellaisina kuin nytkin. Sisällöt ja uutisvalinnat tehdään edelleen kussakin toimituksessa.

Lisätietoja
Viestintäjohtaja Hanna Johde, p. 040 673 8977