Kuvassa vasemmalta ylärivissä Sanoman hyvinvointikoutsit Satu Ketopelto, Magnus Wallström, Johannes Ojala, Meri Kotamäki, Anne Skönroos ja Jenni Rinkinen. Alarivissä vasemmalta ovat kouluttaja Ulla Heikkilä, Sanoman hyvinvointikoutsit Saana Vuolasvirta ja Kaj Koivumäki, hyvinvointivalmentaja Sari Keurulainen, Sanoman hyvinvointikoutsi Tuija Pircklén sekä kouluttaja Alisa Yli-Villamo. Kuvasta puuttuu Sanoman hyvinvointikoutsi Tiina Ellilä. Kuva: Samuli Pulkkinen / SMF

Sanoma Media Finland on saanut sisäiseen käyttöönsä kymmenen työyhteisön hyvinvointivalmentajaa, jotka auttavat kaikissa työhyvinvointia koskevissa asioissa. Valmentajat tekevät yhteistyötä esihenkilöiden, HR:n, työterveyden ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa ja tarjolla on sekä yksilö- että tiimivalmennusta.

Hyvinvointivalmentajien koulutus kesti kaksi vuotta ja oli osa Työsuojelurahaston tukemaa Johtamislupaukset organisaation johtamiskulttuurin edistäjänä -hanketta. Valmennusyhmä aloitti toimintansa syksyllä 2021 ja valmennus jatkui kesäkuuhun 2023 saakka.

”Valmentajat tulevat kaikista yksiköistä ja heillä on koulutuksen jälkeen osaamista tukea eri yksiköissä hyvinvoinnillisia tarpeita. Meillä on erilaisia työntekijäryhmiä journalisteista lehtipainojen työntekijöihin, joten erilaisia lähestymistapoja tarvitaan”, hankkeen vetäjä, SMF:n HR:n Wellbeing Lead Hanna Myllymaa sanoo.

Sanoman hyvinvointikoutseja ovat:

Satu Ketopelto, Nelonen Media
Johannes Ojala, Tech & Data
Kaj Koivumäki, B2C Online-myynti ja asiakkuudet & Trading Desk
Anne Skönroos, Sanomala
Meri Kotamäki, B2B
Magnus Wallström, Ilta-Sanomat
Tuija Pircklén, SMF Hallinto
Jenni Rinkinen, SMF Viestintä
Saana Vuolasvirta, B2B Mediamyynti
Tiina Ellilä, Aamulehti

Valmennusryhmää ohjasivat IhanaElon® Alisa Yli-Villamo ja Ulla Heikkilä. Koulutuksen ulkoisia asiantuntijoita olivat Firstbeat Technologies Oy:n liikuntafysiologi ja hyvinvoinnin johtava asiantuntija Tiina Hoffman, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman työkyvyttömyysriskin hallinnan sekä työkykyjohtamisen asiantuntija Jaana Ahervuo sekä Wellbeing Factory Oy:n hyvinvointivalmentaja ja -kouluttaja sekä Hyvinvointinavigaattorin kehittäjä Petteri Korkala.

Sanoman koulutus oli muokattu IhanaElon® hyvinvointiohjaajakoulutuksesta. Valmistuneet saavat käyttää työssään nimikkeitä: Sanoman hyvinvointikoutsi – Työyhteisön hyvinvointi-coach – Corporate Wellness Coach.

Hyvinvointikoutsien valmennus sisälsi työpajatyöskentelyä kerran kuussa. Aiheita olivat mm:

  • Itsetuntemuksen lisääminen ja hyvinvointinavigaattorin kertoman luontaisen tyylin hyödyntäminen
  • Työn tuunaaminen terveellisemmäksi Firstbeat Life -mittauksen tuottamalla datalla
  • Aivoterveyden elementtien ymmärtäminen: riskitekijät, vastuut ja mahdollisuudet aivoterveyden edistämiseen
  • Vahvuuksien löytäminen positiivisella psykologialla

Valmennettavat perehtyivät myös ravintoon, liikuntaan, uneen ja palautumiseen

Koulutus sisälsi lisäksi henkilökohtaisia sparraustapaamisia sekä asiantuntijoiden että osallistujista nimetyn oman sparrausparin kanssa. Valmennus oli jaettu osioihin, joihin sisältyi lopputesti. Lisäksi valmennettavat tekivät kaksi lopputyötä valitsemistaan työhyvinvointiaiheista.

Koulutuksen aikana valmennettavat tekivät yli 300 tuntia työhyvinvointia tukevia henkilökohtaisia valmennuksia ja tiimitapaamisia sekä kaikkia sanomalaisia kannustavia kampanjoita.

”Osallistujat ovat olleet erittäin sitoutuneita ja motivoituneita edistämään johtamislupausten toteutumista sekä kasvattamaan Sanoman sisäistä hyvinvoinnin ja valmentajuuden osaamista. Valmentajista sanomalaiset ovat saaneet kollegoita, joita voi lähestyä matalalla kynnyksellä luottamuksellisesti”, Yli-Villamo sanoo.