Sanoma Oyj, sijoittajauutinen, 17.11.2023 klo 11.00

Sanoma Learning ja Microsoft aloittavat yhteistyön tukeakseen opettajia ja oppilaita eri puolilla Eurooppaa oppimistavoitteiden saavuttamisessa

Euroopan johtava perus- ja toisen asteen oppimateriaalien tarjoaja Sanoma Learning ja Microsoft aloittavat yhteistyön parantaakseen tarjoomaansa opettajille ja oppilaille. Yhteistyössä hyödynnetään Sanoman oppimateriaaleja, Microsoftin oppimisen apuohjelmia ja Teams-integraatioita opettajien ja oppilaiden tukemiseksi eri puolilla Eurooppaa. Yhteistyön ansiosta oppimateriaalien saavutettavuus paranee ja ne tulevat osaksi kouluissa jo käytössä olevia ratkaisuja. Yrityksillä on yhteinen tavoite auttaa oppilaita saavuttamaan parhaat mahdolliset oppimistulokset.

Sanoman oppimateriaalien integrointi Microsoft Teamsiin helpottaa ja virtaviivaistaa opettajien hallinnollista työtä tarjoamalla saumattoman pääsyn Sanoman digitaalisiin sisältöihin. Ensimmäisenä uudet integraatiot julkaistaan perusopetuksen oppimisalusta Bingeliin, joka on jo laajalti käytössä Belgiassa, Suomessa ja Ruotsissa.

”Olemme sitoutuneet vastaamaan tarpeisiin, joita opettajilla ja oppilailla eri puolilla Eurooppaa on saavutettavuuteen liittyen. Yhteistyö Microsoftin kanssa parantaa sisältöjemme ja materiaaliemme saavutettavuutta ja saatavuutta kouluissa jo käytössä olevissa ratkaisuissa”, kommentoi Sanoma Learningin tuotejohtaja Daan van Zanten. ”Sanoma Learningin ja Microsoftin yhteistyön ansiosta voimme hyödyntää Microsoftin innovatiivisia ratkaisuja ja yhdistää heidän osaamisensa omaan koulutusosaamiseemme keskittyäksemme siihen, mitä osaamme parhaiten: luomaan erinomaisia painettuja ja digitaalisia sisältöjä ja digitaalisia oppimisalustoja, joista meidät tunnetaan kouluissa eri puolilla Eurooppaa”, hän jatkaa.

Microsoftin oppimisen apuohjelmien kuten Lukuvalmentajan lisääminen Sanoman oppimisalustoille auttaa parantamaan oppimistuloksia. Lukuvalmentaja on kognitiivinen työkalu, joka auttaa lukemisessa ja luetun ymmärtämisessä ja edistää yhdenvertaista oppimisympäristöä. Se on jo käytössä Belgiassa osana Bingeliä, markkinoiden johtavaa pelillistettyä oppimisalustaa, ja nyt se tuodaan saataville myös muihin oppimisen työkaluihin Ruotsissa, Suomessa, Puolassa, Italiassa, Espanjassa ja Alankomaissa.   

”Integroituamme Sanoman digitaaliset oppimateriaalit Microsoftin Lukuvalmentajaan olemme onnistuneet parantamaan monien oppilaiden luetun ymmärtämistä. Lukuvalmentaja tuo Sanoman sisällön aiempaa useampien oppilaiden ulottuville. Riippumatta siitä, onko lapsi lukihäiriöinen, puhuuko hän kotona eri kieltä tai onko hänellä muita kieli- tai lukuvaikeuksia, Lukuvalmentaja lisää lapsen lukumahdollisuuksia merkittävästi ja palauttaa ne luokkatasoa vastaaviksi, mikä vahvistaa luetun ymmärtämistä. Tämä on oppilaidemme lisäksi tärkeää myös opettajille, joilla jää enemmän aikaa tehdä sitä, mitä he parhaiten osaavat, eli opettaa”, sanoo Jef Groffen, belgialainen rehtori, joka käyttää Lukuvalmentajan ja Sanoman sisältöjen yhdistelmää oppilaidensa kanssa jo toista lukuvuotta.

”Olemme innoissamme Sanoma Learningin kanssa tehtävästä yhteistyöstä, jossa tuomme Microsoftin teknologian parhaat puolet Sanoman innovatiivisiin oppimisratkaisuihin. Integroimalla Microsoft Teamsin ja oppimisen apuohjelmat, kuten Lukuvalmentajan, mahdollistamme opettajille ja oppilaille entistä kiinnostavampia ja yhdenvertaisempia oppimiskokemuksia”, sanoo Microsoftin koulutusalan globaali teknologiajohtaja Serena Sacks-Mandel. 

Sanomalla on laaja kokemus oppimateriaaleista sekä syvällinen opettajien ja oppilaiden tuntemus koko perus- ja toisen asteen oppimisprosessissa. Sanoma on hiljattain käynnistänyt useita hankkeita, joissa selvitetään tekoälyn käyttöä suljetussa ympäristössä oppimistulosten parantamisessa. Sanoma on sitoutunut noudattamaan eurooppalaisia ja paikallisia tietosuojamääräyksiä ja käyttämään tekoälyä eettisesti.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

Sanoma 

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö. Vaikutamme miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact ‑aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme kahdessatoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli n. 1,3 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja oli 14,6 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.