Sanoma Oyj, pörssitiedote, 2.2.2023 klo 9.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Sanoman varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

Sanoman osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 19.4.2023. Ehdotukset sisällytetään myös myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan yhdeksän jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Pekka Ala-Pietilä, Julian Drinkall, Rolf Grisebach, Anna Herlin, Mika Ihamuotila, Nils Ittonen, Denise Koopmans ja Sebastian Langenskiöld valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi. Rafaela Seppälä on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään. Näin ollen nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Eugenie van Wiechen. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Pekka Ala-Pietilä ja varapuheenjohtajaksi Nils Ittonen.

Eugenie van Wiechen, s. 1969, Hollannin kansalainen, MBA, INSEAD Ranska 1997, MSc. (drs.) Chemical Engineering, Amsterdamin yliopisto 1994, Research Scholar, Biochemistry and Molecular Biology, Harvard Medical School 1994. Eugenie van Wiechen on työskennellyt FD Mediagroepin toimitusjohtajana vuodesta 2014 ja kustannusjohtajana 2011 alkaen. Aiemmin hän on toiminut LinkedIn Hollannin toimitusjohtajana 2009-2011, eBay Marktplaatsin toimitusjohtajana 2008-2009 sekä eri tehtävissä Sanoma Uitgeversissä 2003-2008 ja McKinsey & Companyssä 1995-2003.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten keskeiset henkilötiedot on esitelty yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä ja sen johdosta riippumattomia. Anna Herliniä (Holding Manutas Oy) ja Nils Ittosta (Jane ja Aatos Erkon Säätiö) lukuun ottamatta kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten arvioidaan olevan riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Kaikilta ehdotetuilta hallituksen jäseniltä on saatu suostumus tehtävään. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat kuukausi- ja kokouspalkkiot pysyvät ennallaan ja ovat:

  • Kuukausipalkkiot hallituksen puheenjohtajalle 12 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 7 000 euroa ja hallituksen jäsenille 6 000 euroa.
  • Hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa 1 000 euroa / hallituksen kokous, jossa on ollut paikalla.
  • Hallituksen valiokuntien puheenjohtajat: 3 500 euroa / valiokuntakokous, jossa ollut läsnä
  • Valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 2 500 euroa / valiokuntakokous, jossa ollut paikalla, ja 1 500 euroa / valiokuntakokous, jossa ollut läsnä
  • Valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on Suomessa: 1 500 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Sanoman varsinainen yhtiökokous 7.4.2022 päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Nimitystoimikunta koostuu korkeintaan neljästä jäsenestä, jotka edustavat yhtiön neljää suurinta osakkeenomistajaa, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden 31. toukokuuta.

Vuonna 2022 osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valittiin seuraavat jäsenet: Juhani Mäkinen, hallituksen varapuheenjohtaja, Jane ja Aatos Erkon Säätiö; Antti Herlin, hallituksen puheenjohtaja, Holding Manutas; Robin Langenskiöld, Sanoman kolmanneksi suurin osakkeenomistaja ja Rafaela Seppälä, Sanoman neljänneksi suurin osakkeenomistaja.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme kahdessatoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli n. 1,25 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 15,8 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.